Vietnam – další „asijský drak“

Vietnam je stále brán v podvědomí většiny nezúčastněné populace jako zaostalá země, která má lacinou pracovní sílu, zastaralou výrobu a technologie a velký hlad po jakémkoli zahraničním zboží a s možností získat jakoukoli zastaralou technologii, která již v našich oblastech je nevyhovující.

Pravda, bylo tomu tak, ale v posledních letech je tomu jinak. Za posledních více jak deset let Vietnam udělal neuvěřitelný skok dopředu, a to nejen ve vybudování průmyslových zón, v zavedení moderních technologií v průmyslu a stavebnictví, ale i v rychle stoupající životní úrovni, kultuře, zdravotnictví a školství. Ve spojení s ostatními „asijskými draky“, jako je Japonsko, Jižní Korea a Čína, má Vietnam významně nastartováno s reálnou vizí úspěšné budoucnosti.

02

V rámci orientace tohoto časopisu se zaměřme především na stavebnictví a k němu přidružené obory. Tak například v roce 2009 bylo naplánováno a postaveno v celém Vietnamu v oblasti bytové výstavby státního sektoru 1,13 milionů m2 obytné plochy. V roce 2010 bylo toto číslo překročeno skoro o 15%.

01

Výstavba těchto bytů byla především orientovaná na možnosti financí středních a nižších vrstev. V hlavní míře se tato výstavba orientuje na velká a střední města s průmyslovým, přístavním a turistickým zaměřením, jako jsou například Ha Noi, Ho Chi Minhovo město (Saigon), Hai Phong, Da Nang, Nha Trang a další provinční města s významnou výrobou cementu a stavebních surovin jako jsou například Thanh Hoa, Hai Duong, Ha Tay, Quang Binh a další. Program rozvoje bytové výstavby do roku 2020 stanovuje nárůst výstavby o 10 – 15%. Toto samozřejmě neplatí pouze pro státní sektor, soukromý sektor má skoro stejné možnosti.

Stavební materiály, nahrazování zastaralé výroby moderními technologiemi

Do roku 2020 se předpokládá zvýšený zájem o stavební materiály všeho druhu na základě stupňujícího se stavebního boomu, a to nejen v bytové výstavbě. Staví se nové silnice a dálnice, mosty, vodní díla pro potřebu zvyšující se spotřeby elektrické energie atd. Současně je zvýšený tlak na stávající komunikace, které je nutné udržovat. Ve výstavbě je i několik nových vysokokapacitních přístavů. To znamená velké investice nutné k realizaci těchto staveb a plánů. Významnými investory a realizátory těchto děl jsou především Japonsko, Jižní Korea a Čína.

To vše znamená velkou potřebu stavebních hmot. Jde především o výrobu cementu, jehož tuzemská výroba byla nedostačující, zejména dýky zastaralým technologiím výroby a nízkými kapacitami cementáren. V současné době je tomu spíše naopak díky nově postaveným moderním velkokapacitním cementárnám v krasových oblastech severního Vietnamu, především v provincii Thanh Hoa. Výstavba dalších plánovaných cementáren byla z tohoto důvodu do roku 2016 pozastavena.

Na základě vyhodnocení potřeby a ekonomiky výroby stavebních materiálu, jsou v současné době investice orientovány do výroby a technologií hlavně v oblasti realizace výroby dlažeb, sanitární keramiky, stavebního skla, střešních krytin, nátěrových hmot, těžby a zpracování stavebního a dekoračního kamene, cihel a stavebních prefabrikátů. Ve výrobě těchto materiálů začíná byt Vietnam v této době již soběstačným a ve kvalitě je srovnatelný se zahraniční konkurencí.

Trh stavebných materiálů do roku 2020, příležitosti a výzvy

Nabídka stavebních materiálů je v současné době ve Vietnamu velmi rozmanitá a bohatá. Zaznamenává rychlý vzestup jak ve kvalitě, tak v rozmanitosti nabízených výrobků. Výrobky jsou jak z domácích zdrojů, tak ze zahraničního dovozu. Export domácí výroby zaznamenává dynamický vývoj a vyváží se nejen do okolí v Asii, ale i do vzdálenějších destinací, jako je například Evropa, Austrálie a Amerika. Velmi nadějný je především vývoz sanitární keramiky. Hlavními obchodními centry vývozu stavebních matriálu jsou především Saigon, Hanoi a Da Nang.

Prognóza Ministerstva stavebnictví VSR je zvládnout do roku 2020 z vlastních zdrojů především stavebnictví v oblasti infrastruktur, jako je výstavba silnic, mostů, přístavů, vodních děl a zavlažovacích systémů. Dále i v poptávce zvyšujících se požadavků v oblasti bytové výstavby.

Priorita pro výrobu a uvedení na trh pro tyto hlavní produkty

Do roku 2020 je nutné zvýšit a zajistit výrobu především cementů, dlažby, sanitární keramiky, stavebního skla, střešních krytin, stavebního a dekoračního kamene a stavebních písků. Oproti situaci v roce 2006 to bude u cementů 3,45 krát, u dlažeb 2,3 krát, u sanitární keramiky 2,6 krát, u stavebního a dekoračního kamene 2,6 krát a u stavebních písků také 2,6 krát.

  • Hlavní oblasti výroby cementu: Delta Rudé řeky (Quang Ninh, Hai Phong, Hai Duong, Ha Nam, Ha Tay, Ninh Binh). V centrální oblasti severu (Thanh Hoa, Hghe An, Quang Binh).
  • Hlavní oblasti výroby dlažby: Delta Rudé řeky (Vinh Phuc, Ha Noi, Thai Binh). Oblast jihovýchodu (Dong Nai, Ba Ria – Vung Tau, Binh Duong a Ho Chi Minhovo město).
  • Hlavní oblasti výroby sanitární keramiky: Delta Rudé řeky (Ha Noi, Thai Binh) a oblast jihovýchodu (Ho Chi Minhovo město, Binh Duong a Dong Nai).
  • Hlavní oblasti výroby stavebního skla: Delta Rudé řeky (Bac Ninh), centrální pobřežní oblast (Quang Nam) a jihovýchodní oblast (Ba Ria – Vung Tau, Binh Duong).

 03

 

Back to top