Strojírny Podzimek v lomu Rejta – snížení prašnosti kamenolomu

„Snížení prašnosti kamenolomu Rejta“, patřící společnosti KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o.

Tato veřejná zakázka byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí z operačního programu Životní prostředí a je spolufinancována ze zdrojů EU.

EXPO MOKRÁ 2014

Firma Strojírny Podzimek Vás srdečně zve k návštěvě svého stánku na veletrhu EXPO Mokrá 10. - 12. června 2014

Hlavním účelem rekonstrukce technologické linky bylo snížení prašnosti, vznikající při zpracování kameniva, pomocí technologie odsávání a zkrápění.

Nová filtrační stanice FVU400 s filtrační plochou 400 m2 odsává pomocí hubic prach přímo ze zákrytů stávajícího i nového třídiče a ze vstupu a výstupu drtičů druhého a třetího stupně drcení. Odsáté jemné prachové podíly, které dříve unikaly do ovzduší, jsou zachyceny na textilních filtrech a dopraveny do zásobníku odprašků. Toto zařízení pracuje s automatickou regenerací filtrační textilie. Přesypy všech pásových dopravníků jsou osazeny skrápěcími tryskami, které zamezují úniku prachu do ovzduší.

Dále k významnému snížení prašnosti přispěly i další zásahy do technologie – zvýšení výkonu linky a tím snížení emisního času linky, vybudování mezioperačního skládkování kameniva v zakrytovaných silech, nové třídění na zakrytovaných třídičích a moderní drcení s nižšími otáčkami ve 2. stupni drcení s nižší emisí tuhých znečisťujících částic.

Při rekonstrukci technologie byl firmou Strojírny Podzimek osazen na druhém stupni drcení kuželový drtič HP 200 od firmy Metso. Drtič je namontován na nové ocelové konstrukci včetně nového vstupního a výstupního skluzu. Za tímto uzlem byla vybudována nová primární třídírna na třech kruhových zásobnících.

Vyprazdňování zásobníků zajišťují dva segmentové uzávěry ovládané hydroválci s kontinuálním snímáním a jeden vibrační podavač řízený frekvenčním měničem. Primární třísítný třídič CVT 150x500 umístěn na ocelové konstrukci nad zásobníky je vybaven ocelovými skluzy vyloženými otěruvzdorným materiálem Hardox.

Pod zásobníky je namontován sběrný dopravník, na který navazuje expediční pás vybavený obchodní váhou. Tato soustava tří sil a dvou dopravních pasů zajišťuje expedici a případné míchání frakcí 0-4, 4-32 a 32-63 mm ve stanoveném poměru. Drtící a třídicí stroje byly propojeny čtyřmi dopravními pásy o dopravní šířce 650 a 800 mm vyrobenými ve Strojírnách Podzimek.

Montáž probíhala v zimních měsících od prosince do konce března 2014. Takto upravená linka byla 31. března 2014 uvedena do zkušebního provozu a v současné době již pracuje v provozu trvalém. Věříme, že tato nová část technologické linky kamenolomu bude sloužit našemu dlouhodobému zákazníkovi k plné spokojenosti.

Text: Roman Hrůza
Foto: archiv firmy Strojírny Podzimek
www.podzimek.cz/machinery
www.kamen-ck.cz

 

Back to top