Stroje a zařízení pro těžební a stavební průmysl

Báňské a bezpečnostní předpisy

Veletrhy, konference a semináře

Zajímavosti ze světa

Novinky i historie

Časopis LOMY a TĚŽBA vychází čtvrtletně o nákladu 2000 ks výtisků. Časopis je zaměřen na nové trendy těžební technologie, strojního zařízení, dopravy a manipulace materiálu, včetně automatizace. S tím souvisejí servisní služby, nabídka přídavných zařízení a příslušenství. Přináší také nabídku stavebních materiálů a jejich použití v praxi. Časopis se stále rozšiřuje, každé vydání přináší novinky o těžbě a dalším zpracování, o nových technologiích a konstrukcích strojů a zařízení, energiích a digitalizaci v oboru, o 3D technologiích, o geologickém mapování, ad.

Informuje o báňských a bezpečnostních předpisech a jejich úpravách a novelizacích, školeních a seminářích. Nechybí zajímavosti z veletrhů z domova i ze světa, informace o školách související s tímto oborem, články o historii strojů a zařízení, rovněž sportovní a kulturní rubrika. Časopis je distribuován především společnostem těžebním (lomy a pískovny a doly), betonářským a cementářským společnostem, stavebním a recyklačním firmám, rovněž výrobcům strojů a zařízení.

K dispozici je volně na veletrzích a výstavách, s možností objednat na adrese redakce. Redakce spolupracuje s firmami či agenturami z Evropy, Austrálie, Ameriky, Vietnamu, Anglie ad.

Registrace

MK ČR E 20398
ISSN 1805-2304

Vydavatel

Vladimíra Štěpánková

Adresa redakce

Nám.T.G.Masaryka 70
251 67 Pyšely

+420 777 64 55 16
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.lomyatezba.cz

Šéfredaktorka

Vladimíra Štěpánková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Redakční rada

  • Ing. Miroslav Hörbe
  • RNDr. Bohumil Svoboda, CSc
  • Ing. Dušan Vrága
  • Ing. Otakar Vavruška
  • Ing. Pavel Barták, PhD.
  • Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
  • Ing. Jiří Malásek, PhD.
  • Ing. František Kalenda
  • Ing. Anna Šarochová (Štěpánková)

Grafika

Stanislav Ottomanský

Webová verze a Facebook

Ivo Bešťák

Tisk

Tiskárna ZETKA TISK, s.r.o.
Hradec Králové

Vychází čtvrtletně
Cena výtisku: 35 Kč (43 Kč včetně DPH)
Celoroční předplatné: 120 Kč  (146 Kč včetně DPH)
Za věcný obsah článků, obrazového materiálu a původnost textu ručí autoři.
Nevyžádané podklady se nevracejí

 

 

Back to top