Editorial 1 / 2022

Vážení čtenáři, máme tu rok 2022, který nám přináší další napětí. Doufejme, že se vše brzy zklidní a nastoupí rozum, cit a diplomacie. Přestože mnohé události jsou nečekané a historicky se opakují, zkušenosti jsou nepřenosné.

Více...

Epiroc FlexiROC T30 R Construction Edition – ocelový kamzík

S rozvojem silničních staveb v České republice se stavbaři mnohdy potýkají se složitou geologií a morfologií krajiny, kterou tyto liniové stavby procházejí. Následně ke slovu přichází nutnost vrtacích a trhacích prací. Tyto práce efektivně pomáhají k následnému, rychlému, ekonomicky úspornému odtěžení potřebné kubatury horniny, popřípadě k stabilizaci a zajištění svahů kotevnímy systémy. Toto vyžaduje použití k tomu určených vrtacích souprav, specializovaných na podobné práce. FlexiROC T30 R Construction Edition – je hydraulická vrtací souprava navržená pro širokou škálu vrtacích prací v rámci stavebních a dopravních projektů.

Více...
Back to top