Editorial 1 / 2020

Vážení čtenáři, letošní mírná zima měla alespoň ta pozitiva, že silnice byť přeplněné, byly bez ledovek a sněhových jazyků. O to více nás trápily větrné vichřice, které způsobily velké hmotné škody na majetku a v přírodě. K odstranění těchto pohrom jsou kromě jiného důležité dopravní a přístupové komunikace.

Více...

Medailonek

Co to je 70, 75, 80 to jen číslo, jak říkají mladí kluci, kteří jsou stále aktivní na tenisu, volejbale, na zahradě, v kuchyni ad. Je důležité život prožít naplno. Když už jsi jednou na světě, tak se snaž a koukej si ho pořádně užít. (jak říkal Werich) Což „junioři" s SK Vrška dělají. Nepromarní žádnou šanci, aby si udržovali stále kondici a v kondici i své ženy.

Více...

PORTUGALSKO – země, kde si již uvědomují význam hornictví

Ve dnech 10. – 12. prosince 2018 se konalo v Portugalsku 8. mezinárodní pracovní setkání (workshop) v rámci projektu REMIX, tentokrát ve městě Fundão. Jeho hlavním zaměřením je podpora ekologicky a sociálně přijatelného dobývání surovin, včetně tzv. kritických surovin, a rovněž řešení problematiky efektivnosti využívání zdrojů, s předpokladem následného růstu a konkurenceschopnosti evropského těžebního průmyslu i dalších navazujících odvětví.

Více...
Back to top