Odborná konference v Táboře

V polovině dubna proběhla v Táboře odborná konference Využívání zdrojů nerostných surovin, kterou společně pořádali Czech Stone Cluster, družstvo, VŠB Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Košicích, Politechnika Ślaska Gliwice a Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta

In mid-April was held in Tabor professional conferences use of mineral resources, organized together by the Czech Stone Cluster, cooperative, VSB Technical University of Ostrava , Technical University of Košice, Politechnika ŚLĄSKI Gliwice and Mendel University in Brno - Faculty of Forestry and Wood.

Přednášející a jejich odborné přednášky

Třídenní konferenci zahájil a všechny přítomné přivítal Ing. František Žoček. První blok přednášek zahájil prof. Ing. Klement Rejšek, CSc., a přiblížil nám Táborskou pahorkatinu a lemující regionálně-geologické jednotky moldanubika Šumavy a jižních Čech: geologické postavení a potencionální vazbu na zdroje nerostných surovin. Navazovali další přednášející se svými tématy:

 • PaedDr. Pavla Břusková - Aktuální informace ze světa klastrů
 • Ing. Václav Vachuška – Využívání alternativních zdrojů nerostných surovin, možnosti průmyslového využívání fluidních popílků z nízkoteplotního spalování pro výrobu stavebních hmot
 • Mgr. František Čech – Těžební společnosti a nový občanský zákoník Ing. František Kružík – Externality v těžbě energetických surovin
 • Ing. Václav Vachuška, Ing. Aneta Maleňáková, Ing. Jan Vachuška – Srovnání nákladů na likvidaci a zpracování odprašků z Kamenolomu Mokrá
 • Ing. Josef Stavinoha, PhD. – Trendy v oblasti průmyslových trhavin, projekce odstřelů a efektivního využití prostředků trhací techniky
 • Doc.,Ing. Milan Mikoláš, PhD. – Spojování studijních oborů Hornictví a VZSNS
 • Ing. Josef Blín, Ing. Jan Blín, PhD., MBA, doc.Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. – Geodetický monitoring s využitím bezhranolového měření
 • Ing. Tomáš Škaloud, Ing. Jaroslav Graman, Ing. Tomáš Růžička, Ing. David Paus – Varianta snížení hladiny hluku šířeného válečky pasových dopravníků
 • Ing. Filip Závada, Ing. Ladislav Lučan, Ing. Martina Hlavicová – Využití geodézie v podzemním stavitelství Ing.
 • Jaroslav Graman, Ing. Tomáš Škaloud, Ing. Tomáš Růžička – Transporty poháněcích stanic dálkové pasové dopravy v podmínkách hnědouhelného lomu Vršany
 • RNDr. Zdeněk Štaffen – Stavební kámen na kostele sv. Mořice v Kroměříži
 • Ing. Michal Salamánek – Krytování ACHENBACH – světový standard s vysokou návratností dostupný každému, elektrobubny Van der Graaf – pohony dopravníků do všech provozních podmínek s nejvyšší spolehlivostí a ekonomikou
 • RNDr. Petr Rajlich, CSc – Český kráter
 • Ing. Josef Moravec – High-tech – robotizované pracoviště 3D
 • Ing. Jaroslav Jirásko – Podpora geologických kroužků na ZŠ – projekt „Objevy čekají na Tebe“
 • Ing. David Paus, Ing. Tomáš Růžička Ing. Jarslav Graman, Ing. Jaroslav Škaloud – Odvodňovací bariéra lomu Jan Šverma
 • Ing. Jana Lukšová, Ing. Dominika Mindášová – Komparace administrativního způsobu ocenění pozemků zasažených těžbou nerostných surovin dle legislativy platné v roce 2013 a 2014
 • Ing. Ivan Bílý, Ph.D. – Vliv bahnitých sedimentů na stabilitu výsypkového tělesa Dolu Bílina

Doprovodný výborný program

Kromě přednášek proběhly také odborné exkurze do těžebních provozů Suchdol nad Lužnicí, kde probíhá těžba ze stěny i z vody a do kamenolomu Slapy u Tábora, kde se těží a zpracovává syenit na drcené kamenivo.

Večer nechyběl hornický večer „šachťák“, který patřičně rozproudil zábavu. Z Ostravy dorazil prof. Pavel Prokop - „Slavné, Vysoké a Neomylné prezidium“, který měl „šachťák“ zcela ve své režii. Vyvolení skákali přes kůži s patřičnými průpovídkami presidia a po vypití pivního mazu a pasování byli přijati do stavovské obce hornické. Po celý večer se pivovarskými sklepy linuly krásné hornické písně tzv. karmíny.

Program celé konference byl velmi dobře připraven a organizován. Odborné příspěvky, jak technické, geologické a právní byly poutavě předneseny a se zájmem dotazovány a komentovány.

Zajímavá byla také prohlídka Tábora a jeho podzemí. Třešničkou na dortu byla prohlídka Chýnovských jeskyní a tajemství, obohacená úžasným výkladem prof. Rejška. Pokorně jsme se skláněli před nádhernými přírodními úkazy.

Konference podle reakcí a vyjádření účastníků i pořadatelů byla velmi zdařilá a pozitivní. Zcela určitě byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem a poznáním. Zato patří velký dík Františku Žočkovi a jeho kolektivu. Děkuji, že jsem mohla být přitom

Z Tábora Vladimíra Štěpánková

Vladimíra Štěpánková

Vydavatelka a šéfredaktorka časopisu LOMY A TĚŽBA

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top