Představujeme společnost PRODECO, a.s.

PRODECO, a.s. je společnost orientovaná na dodávky a služby zákazníkům především na povrchových dolech a v energetickém sektoru. Společnost disponuje projekčními a výrobními kapacitami, díky kterým je schopna dodávat i velké projekty na klíč, včetně souvisejících dodávek a služeb. Kromě dodávek vlastních velkostrojů a dalších zařízení pro povrchovou těžbu, nabízí společnost zákazníkům i důkladný a komplexní servis založený na jejich individuálních potřebách. Součástí tohoto servisu jsou nejen dodávky náhradních dílů a provádění oprav dodaných zařízení, ale také poskytování technické pomoci za účelem přinášet zákazníkům výsledky nejnovějších poznatků technického pokroku.

PRODECO, a.s. is an engineering-supply company specializing in supplies and services for clients, primarily in open-pit mines and thermal power plants. The company is equipped to deal with even very large turnkey projects, including related supplies and services. Within the framework of engineering it prepares project documentation, secures the supply and assembly of technology and the process of putting the delivered units into operation. Besides the mining machines and other equipment for open pit mining the company offers a competent and complete service according to the individual needs of customers. The service includes delivery of spare parts, repairs and overhauls of the supplied equipment as well as technical assistance aimed at providing results of the latest technical development to the customers.

Vypovídající reference

PRODECO, a.s. vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu více než 30 různých typů kolesových rypadel, korečkových rypadel a zakladačů v celkovém počtu převyšujícím 140 kusů. Pracovníky společnosti byla vyprojektována a dodána řada unikátních zařízení, která patří mezi světovou špičku a je chráněna řadou patentů. Mezi ně patří kráčivé podvozky rypadel a zakladačů, velkostroje o hmotnosti až 6 200 tun, kruhové dopravníky atd. Ve společnosti byly vyprojektovány, nakresleny a uvedeny do provozu pásové dopravníky od šíře 400 mm až do šíře pásů 2400 mm.

cl01

Nejmladší produkt

Dálková pásová doprava je v oboru zařízení pro těžbu nerostných surovin a manipulaci se sypkými materiály nejmladším produktem, který společnost nabízí. Jeho zařazením do výrobního programu je završena možnost komplexních nabídek a dodávek celých technologických celků pro těžbu skrývky, tj. celku rypadlo - pasová doprava – zakladač.

Další služby

Společnost též poskytuje služby v oblastech strojních montáží, oprav elektrozařízení, spojování, montáží a oprav pryžových dopravních pásů. Pro poskytování služeb v provozních podmínkách je společnost vybavena autodílnami a pro manipulaci mobilními zdvihacími zařízeními.

Mezi výrobní možnosti společnosti PRODECO, a.s. se řadí především v následující činnosti:

 • Svařování ocelových konstrukcí, stavebních i nestavebních
 • Obrábění
 • Tváření a dělení materiálu
 • Renovace rotačních součástí navařováním a nástřikem
 • Opravy převodových skříní
 • Zakázková výroba těsnění pro hydraulické a pneumatické systémy
 • Opravy hydraulických systémů
 • Opravy válečků pásové dopravy
 • Opravy elektromotorů, transformátorů a rozvaděčů
 • Zhotovení kabelových spojek
 • Montáže strojní
 • Montáže, spojování a opravy gumového dopravního pásma pásové dopravy
 • Svářečská škola

Výrobní činnost probíhá v souladu s procesním řízením. Společnost vlastní velký svářečský průkaz podle DIN 18800-7 a rozšířené oprávnění pro svařování ocelových konstrukcí a strojních dílů a pro navařování a renovace, které přináší uplatnění vyšších požadavků na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Další certifikáty a osvědčení:

 • ČSN EN ISO 9001:2009
 • ČSN EN ISO 14001:2005
 • ČSN OHSAS 18001:2008
 • ČSN EN ISO 3834-2:2006
 • EN 1090-1:2009/AC:2010

prodeco

Text: Prodeco, a.s.
Foto: archiv firmy

PRODECO, a.s.
Důlní 437, Mostecké Předměstí
418 01 Bílina
www.prodeco.cz
IČ: 250 20 790
DIČ: CZ25020790

PRODECO, a.s. – provoz Bílina
Důlní 437
Mostecké Předměstí
41801 Bílina
Tel.: +420 417 805 901
Fax: +420 417 804 912

PRODECO, a.s. – provoz Tušimice
Tušimice 24
432 01 Kadaň
Telefon: +420 474 604 370
Fax: +420 474 604 366  

 

Back to top