Největší dosud vyrobený čelisťový drtič DSP – DC 130 x 105 uveden do provozu v lomu v Ruské federaci

V roce 2004 byla v Karelii nedaleko města Vyborg uvedena do provozu linka na drcené kamenivo s celkovou kapacitou 200 t/h, vyrobená a dodaná firmou DSP Přerov.

In 2004, in Karelia near the town of Vyborg commissioned line for crushed stone with a total capacity of 200 t / h , produced and supplied by DSP Přerov.

Zpracovávanou horninou je žula o pevnosti cca 175 MPa. Linka prokázala při garančních zkouškách schopnost vyrábět finální produkty jak v požadovaném množství, tak i kvalitě. Následný běžný provoz prokázal schopnost dosahovat projektovaných parametrů trvale, a to i v podmínkách obsluhy a údržby obvyklých v daném prostředí.

EXPO MOKRÁ 2014

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na veletrhu EXPO Mokrá 10. – 12. června 2014

V trvalém provozu se však objevil problém s dlouhodobým udržením velikosti do linky dodávané a zpracovávané suroviny v mezích, odpovídajících velikosti instalovaného primárního drtiče se vstupním otvorem 1000 x 800 mm. Primární drtírna je sice vybavena hydraulickým rozbíjecím kladivem od firmy Davon, ale v praktickém provozu se toto kladivo začalo používat neúměrně často. To mělo za následek faktické snížení průměrně dosahované kapacity linky. Navíc již dříve zmíněné garanční zkoušky naznačovaly, že zbytek linky má dostatečnou kapacitní rezervu, která se nabízela k využití.

Z uvedených důvodů se provozovatel rozhodl v minulém roce pro rekonstrukci uzlu primárního drtiče. S ohledem na dlouhodobé dobré zkušenosti s výrobky DSP Přerov i s poskytováním jejich provozního servisu byl pro rekonstrukci zvolen větší čelisťový drtič téhož výrobce – DC 130 x 105 (vstupní otvor 1300 x 1050 mm). Složitost tohoto úkolu spočívala v tom, že provozovatel měl zájem na co nejmenších změnách souvisejícího technologického zařízení a s ním spojených nosných konstrukcí. Tohoto úkolu se zhostilo projekční oddělení dodavatele s neobyčejným úspěchem. Celá rekonstrukce trvala od okamžiku dodání na stavbu dva týdny, a to v náročných klimatických podmínkách. Celá linka byla i po provedení rutinních servisních operací na zbývajícím zařízení uvedena do provozu 4. března 2014.

Výsledkem uvedené rekonstrukce je jak zvýšení celkové kapacity linky, které je provozovatelem odhadováno na cca 30 %, ale také zrovnoměrnění celého provozu, a to zejména sekundárního kuželového drtiče. Ten, ačkoliv je vybaven předřazeným vyrovnávacím zásobníkem, za původních podmínek běžel často naprázdno. (Jeho ověřená kapacita je v místních podmínkách cca 270 t/h.) Tím se zhoršovalo opotřebení jak drtících nástrojů, tak částí souvisejících dopravních cest. Ještě důležitější je, že se výrazně zvýšilo vyrobené množství středně hrubé finální frakce (dle norem GOST deklarované jako. 20 – 40 mm), získávané z produktu sekundárního drtiče, a její tvarová hodnota. O tento produkt se v dané lokalitě podstatně zvýšil zájem oproti původně projektovaným hodnotám.

Popsaný případ je typickou ukázkou toho, jak DSP Přerov úzce spolupracuje se svými zákazníky i po ukončení původní investiční akce, a také jak jsou schopni reagovat i na měnící se požadavky svých obchodních partnerů i po dlouhou dobu po uvedení svých výrobků do provozu.

dsp

Text a foto: kolektiv DSP Přerov

DSP Přerov spol. s r. o. Kojetínská 2900/51 750 02 Přerov
Tel. +420 581 706 820
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dspprerov.cz

 

Back to top