Národní park Xuan Son

Na Vietnamu je zvláštní až fascinující, že se neustále mění nejen v otázkách životní úrovně a moderního vývoje, ale, a to především, stále novými a atraktivními místy úchvatného přírodního prostředí, které pomalu zdejší příroda vytahuje ze svého lůna, jako by bylo bezedné.

Nedávno jsem byl pozván svým vietnamským kolegou na svatbu jeho švagrové do malé vesničky Xuan Dai v provincii Phu To, asi tři hodiny autem severozápadně od Hanoje. Na celém pozvání bylo příjemné i to, že tuto oblast obývá zajímavá menšina Mongů (též H´mongů), kteří si stále úzkostlivě střeží své tradice a způsob života, ale současně se nebrání moderním transfuzím, které jim přináší okolní svět. Takže žádný středověk, ale zajímavý zážitek se zajímavými lidmi. Navíc celá tato menšina byla do nedávna dost přehlížená, protože hodně příslušníků tohoto kmene v dobách vietnamské války bojovala na straně USA.

Po vřelém přijetí rodinou nevěsty po našem příjezdu do vesnice jsem se trochu vzdálil, abych nepřekážel přípravám veselky. Z mapy jsem věděl, že je tu nablízku velká rezervace, o které se moc neví a zmínky v literatuře jsou velice skromné. Nicméně velice záhy jsem se seznámil s lidmi, kteří v rezervaci pracují. Pozvali mne na základnu, nabídli na druhý den prohlídku a nakonec i ubytování, protože dole ve vesnici není kde se ubytovat.

Druhý den, brzy ráno proběhl svatební obřad a nastalo bujaré veselí a vřava všude přítomného karaoke. Vrátil jsem se na základnu a ponořili jsme se do náruče bujné tropické přírody.

narodni-park-Xuan-Son-1

Vlastní rezervace

Celá tato oblast byla od roku 1992 prohlášena chráněným přírodním územím s několika tradičními vesnicemi Mongů, včetně jejich drobného hospodaření. Cílem bylo zachovat původní vzhled této oblasti i s původním osídlením a ochránit ho před novodobou výstavbou, industrializací a masivní těžbou dřeva. Podrobnějším studiem oblasti, především v oblasti geologie a biologie, se postupně přišlo na to, že je tu velmi zajímavé a v některých oblastech až jedinečné zastoupení rostlin a živočichu tvořící dokonalý ekosystém. Dále geologický průzkum potvrdil, že tuto oblast tvoří tři hlavní geologické jednotky. Nejstarší jednotkou jsou horniny pláště zastoupené hlavně jílovými a prachovými břidlicemi s polohami jemných pískovců. Na kontaktu s druhým fenoménem, granitovými horninami, jsou horniny pláště kontaktně metamorfovány. Třetím a nejatraktivnějším fenoménem celé oblasti je vápencový kras, který vytváří hlavní morfologickou tvář celé oblasti. Podrobnějším speleologickým průzkumem zde bylo nalezeno a zmapováno mnoho jeskynních systémů různé velikosti a přístupnosti.

vstup-do-jeskyne-Ga-chin-cua

Některé jsou přístupné veřejnosti s doporučeným doprovodem zkušeného průvodce speleologa. Všechny jeskyně jsou bohaté na krápníkovou výzdobu, škrapová jezírka, i další typické krasové útvary, ale jsou v porovnání s jinými krasovými oblastmi Vietnamu malých rozměrů, a proto se jich dá během dne stihnout několik.

Vody dostatek

Celou oblastí protéká řeka Bua, která je hlavním tvůrcem morfologie celého území. Stahuje k sobě množství menších pravidelných i občasných přítoků z okolních kopců a svou pouť končí daleko odsud v Rudé řece.

reka-Bua-2

 

Celá oblast je velmi bohatá na vodu a dešťové srážky, a tak nejsou vzácností časté záplavy, způsobené vylitím řeky Bua ze svého koryta do okolních údolních ploch. Tato řeka také vytváří na svém toku četné vodopády a kaskády. Největším z nich je vodopád Thac lung troi se svou výškou okolo dvaceti metrů.

Zajímavým fenoménem oblasti je i jezero Thien nui s několika tradičními vesničkami Mongů na břehu.

typicky-dum-Mongu-ve-vesnici

Pro svou atraktivitu a přírodní podmínky splňující biologickou a geologickou rozmanitost a jedinečnost, byla tato rezervace prohlášena od roku 2002 jako Národní park Xuan Son.
Mohu už jen dodat, že opravdu stojí za to ho navštívit.

 

Back to top