Editorial 3 / 2018

Vážení čtenáři, voda je život. Letošní suché letní měsíce nám připomněly, jak je voda pro nás důležitá a jak je nutné s ní dobře hospodařit. Někdy se ale promění v nespoutaný živel, proti kterému jsme bezbranní a pak si uvědomíme, jakou sílu a energii voda má.

Více...

Pásové rýpadlo Cat 374F ve společnosti České lupkové závody, a.s.

Společnost České lupkové závody (ČLUZ, a.s.), druhý největší producent pálených lupků v Evropě, převzala nové pásové rýpadlo Cat 374FL ME od společnosti Zeppelin CZ. Skoro 80tunový stroj se tak stane dalším členem flotily strojů Cat, které se podílejí na těžbě, úpravě a zušlechťování žáruvzdorných jílovců (lupků).

Více...

Kloubový dempr Terex TA300 v lomu Chornice

Již tři měsíce naplno pracuje v těžbě kloubový dempr Terex TA300 v lomu Chornice, patřící společnosti Eurovia Kamenolomy, a.s., která je členem Skupiny EUROVIA CS 2010. Dempr dodala společnost Austrobaumaschinen s.r.o., která je výhradním distributorem demprů Terex Trucks v České republice.

Více...

Další Komatsu v Cementárně Prachovice

Koncem července (25.7.2018) přibyl do Cementárny Prachovice, patřící společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. další stroj Komastu - kolový nakladač Komatsu WA600-8. Slavnostní předání proběhlo za přítomnosti zástupců spol. CEMEX Czech Republic, s.r.o. a společnosti KUHN-BOHEMIA a.s., která je výhradním dodavatelem strojů Komatsu v České republice.

Více...
Back to top