Metso Minerals v ČR slaví 20 let

 Metso Minerals, s.r.o. v České republice slaví letos 20. výročí založení firmy.

Metso Minerals , Ltd. in the Czech Republic, celebrates its 20th anniversary of the company.

Za dobu svého působení na českém a slovenském trhu dodala více než 300 stacionárních i mobilních strojů, zařízení pro zpracování a úpravu nerudních surovin, především pak stavebního kamene, štěrkopísků, písků a vápenců. Některé stroje byly instalovány také v oblasti recyklace stavebního odpadu, kovošrotu a v oblasti úpravy rud. Dnes firma poskytuje a dále rozšiřuje prodejní a servisní služby, náhradní a otěrové díly pro jejich zákazníky z oblastí úpravy nerudních i rudních surovin, recyklace stavební suti a kovošrotu, slévarenství a projekce úpravárenských celků. Firma má sídlo v Brně a Přerově a zaměstnává přes 230 lidí.

EXPO MOKRÁ 2014

Rádi Vás uvítáme 10.- 12.června na veletrhu EXPO Mokrá 2014

Inovace

V posledních letech se firma Metso prosazuje trvalou inovací svých produktů, které nabízejí spotřebiteli spolehlivější a bezpečnější provoz, nižší provozní náklady, jednodušší instalaci a vyšší výkon.

Mezi nejnovější inovované produkty, z nichž některé již pracují na českém a slovenském trhu, patří např. čelisťový drtič C120, kuželový drtič Nordberg typ HP3, kuželový drtič GP220 se sedmi zdvihy na jednom pouzdru, dále pak mobilní čelisťové, kuželové drtiče a třídiče např. známý Lokotrack® typ LT106™ nyní s koncepcí radiálního odhliňovacího pasu, Lokotrack® LT120E™ s pohonem elektro/diesel nebo např. nejnovější kuželový drtič s trojsítným třídičem velikosti 1.5 x 5.48 m na jednom pasovém podvozku, tzv. 2 v 1, typ Lokotrack® LT220D™.

metso

Prodej a servis strojů
Metso Minerals, s.r.o.
Holzova 10 b
628 00 Brno

Telefon 544 425 523 nebo 606 721 886
Více informaci žádejte od svého prodejce.

www.metso.com nebo sociální sítě

 

 

Back to top