Systém Cat Product Link od Phoenix- Zeppelin nyní v ceně stroje Cat®, včetně předplacené služby na 3 roky

Výhradní dealer strojů značky Cat® do České republiky, společnost Phoenix-Zeppelin, připravila pro své zákazníky atraktivní akční nabídky, které kromě výhodných možností financování nákupu nových nebo použitých strojů zahrnují i monitorovací systém Cat Product Link s předplacenou aktivací na 36 měsíců. Tato nabídka se vztahuje na všechny nové a použité stroje Cat®, vybavené přípravou pro instalaci Cat Product Link.

Exclusive dealer of brand Cat ® machines in Czech Republic, the Phoenix- Zeppelin, prepared an attractive special offers, except that the preferred option of financing the purchase of new or used machines include a monitoring system Cat Product Link prepaid activations to 36 months. This offer applies to all new and used Cat ® machines, equipped with the preparation for installing Cat Product Link.

Povrchová těžba za pomoci systému Cat Product Link může zákazníkovi ušetřit přímé i nepřímé náklady, a to již v krátkodobém horizontu. Na úvodní fotografii je kolový nakladač Cat 988K.

Cat Product Link pro vyšší efektivitu

Společnost Caterpillar vytvořila systém Cat Product Link s jediným cílem – zvýšit efektivitu provozu stavebních strojů u svých zákazníků. Tento jedinečný monitorovací systém z dílen amerického výrobce umožňuje majitelům strojů měřit a vyhodnocovat jejich produktivitu. Prostřednictvím systému jsou majitelé informováni o důležitých provozních parametrech, jako je například spotřeba paliva, nájezd motohodin, využití stroje nebo jeho poloha. Tyto parametry se uživateli zobrazují v přehledném grafickém webovém rozhraní VisionLink, které je přístupné nejen v počítači, ale i v aplikaci „chytrých“ telefonů. Monitorovací systém umí provozovatele upozornit na nutnost včasné údržby stroje, a hraje tak rovněž důležitou roli při prevenci závad a při plánování servisních zásahů. Systém Cat Product Link je nově dostupný nejen pro těžkou těžební a stavební techniku, ale i pro malé kompaktní stroje v nové verzi PL421.

Stroj vybavený systémem Cat Product Link umí komunikovat přes satelit a současně přes GSM sítě. Dokáže tak aktualizovat data o svém stavu v hodinových intervalech. Ta se k zákazníkovi dostanou v podobě úhledných grafů a statistik téměř okamžitě. Díky monitorování polohy a prostojů je možno jednoduše zlepšit plán prací a dodržet i ty nejstriktnější termíny, případně využít i uložených dat z historie. Lze také identifikovat nejvíce a nejméně využívané stroje a podle toho pak přizpůsobit pracovní plán. Díky Cat Product Link mohou správci flotily lépe organizovat a plánovat tankování paliva, přepravu strojů a provádění preventivní údržby.

Při instalaci a aktivaci systému jsou majitelé strojů proškoleni, jak jej co nejefektivněji využívat; odborníci Phoenix-Zeppelin jim navíc poskytují komplexní a trvalou podporu, například v podobě pravidelných měsíčních INFORM reportů se získanými daty ze strojů. Tyto reporty v sobě obsahují i velmi užitečné referenční srovnání, kdy jsou k jednotlivým sledovaným parametrům konkrétního stroje přiřazovány referenční hodnoty získané ze stejných modelů strojů v rámci několika zemí Evropy a jejich majitelé tak mohou lehce porovnat skutečnou a potenciální produktivitu u daného parametru.

pz-cat

Více informací o této službě a aktuálních akčních nabídkách se dozvíte na webových stránkách společnosti www.zeppelin-cz.com

 

Back to top