Vietnamské války a Ho Chi Minhova stezka

Když se podíváme zpět do historie Vietnamu, zjistíme, že se neustále zmítá v různých bojích o přežití a identitu s agresí z okolí, především s Čínskou říší, ale i v neposlední řadě mezi vnitřními etniky.

01

Od prvního století našeho letopočtu byl Vietnam okupován téměř 900 let Čínskou říší až do roku 938, kdy legendární vojevůdce Ngo Quyen porazil Číňany u řeky Bach Dang. Následovalo dalších devět set let, kdy musel Vietnam odolávat neustálým čínským vojenským atakům, až nakonec museli přistoupit ke každoročnímu odvádění tučných dávek mocnému sousedovi.

Kolonie, okupace, nezávislost

Od poloviny 19. století se o Vietnam pokoušela Francie, až konečně roku 1884 bylo její úsilí korunováno vyhlášením další své kolonie - Francouzské Indočíny. Kolonizaci Vietnamu ukončila až 2. světová válka, během níž byl Vietnam okupován Japonskem. Po porážce Japonců vyhlásil Ho Chi Minh na podzim roku 1945 Vietnamskou nezávislost. Již za několik měsíců se ale Francouzi vrátili a vleklý konflikt ukončila až legendární bitva u Diem Bien Phu v prosinci roku 1953.

02

Rozdělení Vietnamu

V druhé polovině července roku 1954 na konferenci v Ženevě byl Vietnam rozdělen na dvě části, a to na severní, ovládaný komunisty a na jižní, pod vládou Ngo Dinh Diema (s podporou USA). A další, daleko nejkrvavější konflikt, byl na cestě.

a2

Válka mezi Severním a Jižním Vietnamem, na jedné straně s podporou Sovětského svazu a Číny, na druhé straně s fyzickou podporou USA. Tento, v podstatě nesmyslný masakr, byl ukončen až obsazením Jižního Vietnamu a vznikem Vietnamské socialistické republiky. Následovaly menší bojové potyčky s Čínou a spoluúčast ve válce proti Pol Potovi v Kambodži. To je ale již jiná kapitola.

03

Historie - Ho Chi Minh

Vraťme se nyní zpět k historii odboje v minulém století, kdy v období francouzského koloniálního systému postupně sílil odpor proti francouzské kolonizaci. Od dvacátých let se postupně stavěl do čela odboje pozdější vůdce Ho Chi Minh a jeho nenahraditelná pravá ruka generál Vo Nguyen Giap. Vznikaly malé odbojové skupiny, ze kterých se záhy vytvořila organizovaná partizánská jednotka pod jménem Viet Minh, která dala základ k vytvoření utajovaných zásobovacích cest a podzemních labyrintů, sloužících k vojenskému zásobování odbojových skupin a k organizaci bojových a záškodnických akcí postupně po celém Vietnamu. Na aktivity Viet Minh navázal v pozdějších letech Viet Cong a v odboji proti přítomnosti armád USA společně se Severo-vietnamskou lidovou armádou dobudovali tento systém do gigantických rozměrů, myslím tím Ho Chi Minhovu stezku a podzemní labyrinty.

Stezka Ho Chi Minha

Ho Chi Minhova stezka byla a je systémem cest, pěšin a prašných silnic, který podél hranic s Laosem a Kambodžou propojoval Severní Vietnam (Vietnamskou demokratickou republiku) a Jižní Vietnam (Vietnamskou republiku). Sloužila ke strategickému pozemnímu propojení zásobování podzemního hnutí Viet Congu (jih) a pravidelné Vietnamské lidové armády (sever) během válek s Francouzi a později s USA.

04

Strategický systém

Systém těchto komunikací sahal od severu, kde přecházel do běžných dopravních komunikací nad 17. rovnoběžkou v oblasti provincie Quang Binh, a směrem na jih až do oblasti delty Mekongu. Vedl utajenými horskými stezkami po hranicích s Laosem a Kambodžou a v mnoha místech byl veden i po území obou sousedících zemí. Směřoval do oblasti severovýchodně od Saigonu do podzemního komplexu v Cu Chi a dále po hranicích až do delty Mekongu. V oblasti Cu Chi byl vybudován podzemní labyrint tunelů vojenské utajené základny Viet Congu, odkud byly organizovány záškodnické výpady do okolí.

a3

Podobných podzemních základen je podél stezky ještě několik. Součástí stezky, respektive stezek, byla i lodní doprava v místech splavných vodních toků a v posledních obdobích války tudy vedl i provizorní ropovod.

Jizvy přírody

Tato důležitá zásobovací tepna byla v obdobích války cílem systematického bombardování i pozemních vojenských výsadků, ale nikdy se nepodařilo ji na delší dobu vyřadit z provozu. Tichými svědky těchto akcí jsou na mnoha místech ještě patrné nezahojené jizvy bombardované přírody a vraky vojenské techniky.

Z Vietnamu

 

Back to top