Christensen 140 CS vzal Cínovec útokem

Stejně jak v loňském tak i v letošním roce společnost Atlas Copco čelí zvýšené poptávce po tradičních vrtacích zařízení pro stavebnictví a zejména kamenoprůmysl.

V této příznivé době je třeba zmínit jednu, do velké míry nečekanou a významnou událost. Všichni, kdo se pohybujeme v oboru dobývání surovin víme, že důlní činnost není v současnosti u laické veřejnosti na vrcholu popularity. Díky přísným požadavkům na zachování životního prostředí, mnohdy i díky velkému politickému tlaku, otevřít kamenolom, důl či pouze prozkoumat případné zásoby, bývá velice složité někdy přímo nemožné.

Vrtací souprava pro firmu GEO-Drilling

V této složité době se společnosti Atlas Copco povedlo po více jak 13 letech, dodat na český prospektorský trh, vrtací soupravu určenou pro provádění hlubokých vrtů za účelem provádění průzkumných prací.

01Předběžné výsledky vrtného průzkumu ložiska Cínovec jsou nadějí pro obnovení dobývání rudních ložisek v České republice

Vrtací soupravu zakoupila společnost GEO-Drilling pana Milana Němce, která není na českém trhu pro tento druh prací žádným nováčkem. Pan Milan Němec vlastní několik starších vrtacích souprav a provádí celou řadu zajímavých projektů po célé České republice. Rozhodnutí pana Milana Němce pro výběr vrtací soupravy, tak jak je vnímáno naší společností, nebyla žádná náhoda a vycházelo, jednak z jeho vlastních zkušeností s našimi výrobky, jakož i z provedení pečlivé technické specifikace, která jasně hovořila pro typ Christensen 140 CS.

03

Lokalita Cínovec – přísné požadavky

Tato vrtací souprava je nasazena na lokalitě "Cínovec" v Krušných horách, kde firma GEO-Drilling provádí prospektorskou činnost pro zahraničního investora. Jedná se o dobře známé velké naleziště lithia, wolframu aj., kdy právě lithium je důvodem obnovené horečnaté činnosti na Cínovci.

10

 Vrtací souprava tak od léta, kdy byla nasazena, odvrtala již několik vrtů do hloubky 200 - 450 m bez větších problémů a potvrdila tak správnost volby. Souprava Christensen 140 CS provádí tyto práce v oblasti, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu přírody a rovněž z hlediska technologického postupu je nutné čelit mnoha problémům. V oblasti jak známo, probíhala důlní činnost stovky let a tak vrtání přes stará důlní díla klade velké nároky na obsluhu i na technické parametry stroje. O to více nás těší, že i naše souprava dokáže rehabilitovat pohled na geologický průzkum širší veřejností. Vzdyť kontroly pracoviště ze strany ekologů jsou početné a velmi přísné.

Christensen 140 CS

Když přistoupíme k zevrubnému popisu soupravy, můžeme konstatovat, že se jedná o robustní stroj na pásovém podvozku o hmotnosti 13 tun s motorem Cummins QSB 6.7 o výkonu 160 kW Souprava je dále vybavena rotační jednotkou s kroutícím momentem 7602 Nm, přítlačnou a tahovou silou 59,6/138 kN, hydraulickým vrátkem systému Wireline, vodním čepadlem atd.

Jedná se tedy o standardní stroj pro daný účel, využívající současných moderních technologií (digitalizace, computerizace - vyhledávání závad) o vysokém výkonu, kdy je třeba rovněž zmínit mimořádně tichý chod. Vrtná kolona se skládá z průměrů PO (Ø vrtu 122,7 mm a Ø jádra 85mm) 120 metrů, 400 metrů rozměr HO (Ø vrtu 96,1 mm a Ø jádra 63,5 mm) a 450 metrů rozměr NO (Ø vrtu 75,7 mm a Ø jádra 47,6 mm). Po pár vrtech jsme vytipovali korunky ECF s výškou matrice 13 mm a 10 výplachových otvorů o tvrdosti matrice 8-9 a 9.

11

Zkušenosti prvních měsíců

Po prvních měsících provozu byl pomoci této nové vrtací soupravy zvýšen denní výkon z cca 22 m na cca 40 m za směnu. Pro společnost Atlas Copco tak byl touto dodávkou odstartován program pro oživení znalostí, které dlouhé roky nikdo nepoptával a sbírání zkušeností ohledně vrtání pro geologický průzkum. V případě zájmu o detailnější informace se prosím obraťte na naše obchodní a servisní zázemí v naší pražské centrále.

12

Text: Miloš Kánský
Foto: V.Štěpánková a archiv firmy
www.atlascopco.cz

atlas-copco

 

Back to top