Těžba a zpracování dekoračního kamene ve Vietnamu

Přírodní kámen se v lidském bytí stal velmi významným fenoménem, který, aniž si to uvědomujeme, doprovází a vytváří naši historii již od dob, kdy se náš prapředek postavil na zadní nohy. Uchopením kamene do rukou začal psát historii celého nelehkého lidského snažení až do zcela aktuální současnosti.

Ať se nám to líbí, nebo ne, kámen ovlivňuje náš vývoj, charakter, náladu a v neposlední řadě estetické cítění. Stal se tak nedílnou součástí našeho vývoje a kulturního bohatství. Nemám na mysli pouze naše území a naší historii, ale platí to pro celý osídlený svět. Ať jsme kdekoliv na naší planetě, všude se setkáváme s kamenem jako nedílným průvodcem lidského vývoje a kultury a nezáleží na tom, jsme velcí, malí, či různé barvy pleti a vyznání.

Kámen z Vietnamu

Pro Vietnam to platí samozřejmě také. Praktické, nebo umělecké využívání kamene je zde od pradávna samozřejmou věcí jako kdekoliv jinde. Kámen dokumentuje průběžně jeho velmi starou kulturu až do současnosti. Širokou škálu různých horninových typů pro zpracovávání na dekorační kámen zaručuje příznivý geologický vývoj přírodních zdrojů celého území.

Rozmanitost hornin

Hlavními typy hornin pro těžbu a zpracování jsou především granitové horniny a horniny rozsáhlého krasu, především vápenců a mramorů (viz. přiložený vzorník). Oba tyto typy jsou v bohatém zastoupení v různých barvách a odstínech. Geologické rozložení dělí těžbu a zpracování na dvě hlavní oblasti. Krasová oblast severu se orientuje především na těžbu a zpracování vápenců a mramoru, granitové horniny jsou těženy a zpracovávány v jižních oblastech Vietnamu, které jsou tvořeny především plutonickými a vulkanickými horninami. Dalšími těženými typy hornin pro toto využití jsou zelenavé a hnědočervené pískovce a kvarcity z oblasti středního Vietnamu a břidlice s velkou škálou zabarvení, těžených hlavně v severních horských oblastech Vietnamu. Moderní technika zajišťuje kvalitu

obr2

Zpracování a těžba jsou v současné době již na velmi dobré úrovni. Těžební společnosti i menší provozy na zpracování kamene jsou především orientované na strojní vybavené z Itálie. Vybavení lomů a dopravní technika jsou většinou dovezené z Jižní Koreje, Číny a Japonska. Toto vše zajišťuje kvalitní zpracování, nabídku a významný vývoz leštěné deskovky a hotových výrobků do zahraničí. Žádaným vývozním artiklem jsou také kamenosochařské výrobky, jak s tradiční tematikou, tak i s moderními a komerčními prvky.

Kamenická tradice

Kamenictví a kamenosochařství má ve Vietnamu velmi starou tradici. O udržení tradice a kvalitní výchovu tohoto řemesla se stará několik učilišť a středních kamenických škol orientovaných do obou hlavních kamenických oblastí Vietnamu.

obr1

Kvalitní výrobou, bohatou nabídkou barev a odstínů dekoračního kamene a v neposlední řadě atraktivními cenami se Vietnam velmi rychle dostává do popředí v obchodu s touto komoditou.

 

Back to top