STV MINING s.r.o. - pokračování tradice v dodávkách trhacích prací

V březnu letošního roku byla na základě rozhodnutí vlastníka, společnosti STV INVEST a.s., de facto založena obchodní společnost STV MINING s.r.o., která od 1.ledna 2017 převezme veškeré aktivity STV GROUP a.s., Divize průmyslových trhavin Rataje.

Hlavními oblastmi podnikání je tedy výroba a prodej výbušnin a realizace trhacích prací při HČ, ČPHZ a ve stavebnictví. Firma STV MINING tak naváže na více než dvacetiletou tradici v podnikání s výbušninami, které se mj. STV GROUP a.s. věnuje. Tímto krokem došlo v rámci korporace k transparentnímu vyčlenění nakládání s průmyslovými výbušninami do samostatné společnosti, jejíž výrobní zázemí je v Ratajích u Kroměříže. Jsme významným a spolehlivým dodavatelem výbušnin, vrtacích prací, prací bouracím kladivem a ostatních servisních služeb v oblasti trhacích prací. Specializujeme se zejména na povrchová pracoviště – lomy a na trhací práce ve stavebnictví.

02

Obchodní aktivity

Naše obchodní aktivity jsou zaměřeny na Českou republiku, zejména v těchto oblastech:

  • komplexní dodávky trhacích prací včetně vrtacích prací a sekundárního rozpojování
  • vlastní výroba emulzních náložkovaných trhavin a sypkých trhavin typu ANFO a prodej ostatních výbušnin pro průmyslové použití a prostředků trhací techniky
  • vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava nákladní v režimu ADR,
  • přípravné práce pro stavby, vrty pro kotevní systémy atp.
  • výzkum, vývoj, výroba a zpracování výbušnin.

Procesy nutné k zajištění uvedených činností jsou právě certifikovány podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005.

Produkty

STV MINING realizuje prodeje průmyslových výbušnin z vlastní produkce, z produkce sesterské společnosti STV GROUP a ostatních dodavatelů tak, aby nabízený sortiment byl pro zákazníka kompletní. Našimi hlavními produkty jsou emulzní náložkované trhaviny EMONIT a EMONIT 1, vynikající sypké trhaviny DAPMON a DAPMON 30 a počinové nálože BP BOOSTER vyráběné ve výrobním závodě Polička.

Vrtací technika

Vrtací práce zajišťujeme moderními a výkonnými vrtacími soupravami značky Atlas Copco typu ROC D9, ROC FL6 a ROC T40. V případě nárazového nedostatku vrtací kapacity, řešíme tuto situaci standardně prostřednictvím ověřených a spolehlivých subdodavatelů.

01

Výhodou je také plně vybavené servisní zázemí STV GROUP v Poličce, kde je stabilně k dispozici dostatečný počet odborně zdatných mechaniků, opravárenské prostory nadstandardně vybavené nářadím, přístroji a zařízením pro většinu servisních zákroků.

Spolupráce s obchodními partnery

Navazujeme na dobrou spolupráci, kterou zahájila STV GROUP. V portfoliu zákazníků jsou jak malé privátní organizace realizující těžbu stavebního kamene pouze v jednom kamenolomu, tak velké nadnárodní korporace realizující hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem ve velkých objemech. Významnými zákazníky v oblasti trhacích prací jsou společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., Českomoravský Štěrk a.s., M-SILNICE a.s., Cemex Sand k.s. a další.

Naše společnost STV MINING je připravena pokračovat v dosavadních obchodních aktivitách STV GROUP. Chceme upevňovat důvěru a loajalitu u stávajících zákazníků a zároveň rozšiřovat naše aktivity k zákazníkům novým a tím posilovat naše postavení na trhu.

stv mining

Na spolupráci se těší jednatelé společnosti a všichni zaměstnanci firmy STV MINING.
Ing. Zdeněk Bednařík, jednatel společnosti

Kontakty:
STV MINING s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
737 219 507; 274 012 206
www.stvgroup.cz

 

Back to top