„Atlas Copco hlásí – Epiroc přichází“

Atlas Copco hlásí, „Epiroc přichází a bude se mít čile k světu." Touto větou by se daly shrnout nastavené cíle a finále roku 2017, které společnost Atlas Copco stanovila jak v celosvětovém kontextu, tak i na naší lokální úrovni v České a Slovenské republice.

atlas-copco

Letošní rok přináší pro společnost Atlas Copco a její obchodní oblast Techniky pro těžbu a dobývání, jednu velkou organizační změnu, která se týká celosvětově asi 12 tisíc zaměstnanců. Celý rok probíhala interní příprava na separování divize dobývací techniky a její transformace do samostané dceřiné společnosti s názvem Epiroc. Majetkové vztahy zůstávají nezměněny a vše pokračuje tak jako dříve. Důvodem této zásadní změny je zefektivnění vnitřních procesů rozhodování a řízení.

epiroc

Trend pokračuje

V letošním roce se opět potvrdil trend, započatý v roce 2015 a to vysoká poptávka po vrtacích strojích. Čeští a slovenští zákazníci objednali celkem 9 vrtacích strojů Atlas Copco, včetně dvou starších strojů ROC F9C, dodaných z Polska. Naprostým suverénem v těchto dodávkách je typ SmartROC T45-10.

02

Každý, kdo se pohybuje v úzce specializovaném oboru rozpojování hornin, vidí velkou proměnu fungování trhu, kde iniciativa přechází ke skutečně velkým hráčům, tedy výrobcům trhavin. My, jako dodavatelé vrtací techniky, pociťujeme příznivou hospodářskou situaci. V současnosti není neobvyklé, že zákazník objednává stroje dva, ale dokonce i tři. Pokud se jedná o dodávku pro zákazníka, který spolupracuje v rámci střední Evropy, může se jednat o „paket", kde je strojů třeba šest. Na rychlost současného vývoje lze reagovat pouze udržením dostupnosti a kvality servisního zázemí. To je kromě technologické kvality našich výrobků hlavním důvodem vyjímečného postavení společnosti Atlas Copco na poli vrtací techniky v České a Slovenské republice. Není tajemstvím, že od příštího roku připravujeme další posílení a rozšíření působnosti našeho servisu.

03

Závěr letošního roku byl opravdu hektický. Dodávka vrtací soupravy FlexiROC D50 pro společnost Revitrans a.s., a dvě vrtací soupravy, SmartROC T45-10 a SmartROC D50 (1/2018) pro firmu CB Destrukce s.r.o. je zřejmě finále úspěšného roku. SmartROC D50 pro společnost CB Destrukce s.r.o. je žhavou novinkou Atlas Copco, jedná se o první počítačově řízenou vrtací soupravu s ponorným kladivem u nás. Zákazník, přestože měl možnost se rozhodnout mezi „klasickou"cenově příznivější variantou, zvolil počítačem řízený stroj s maximální výbavou a HNS systém.

Budoucnost přichází

Dovolte mi, abych zmínil jednu důležitou věc, která by mohla přinést na trh zásadní změny. Tím jsou první dodávky systému satelitního navádění vrtací soupravy (HNS). První souprava, která je tímto systémem v ČR vybavena, byla letos dodána společnosti Austin Powder Service CZ s.r.o. Další dvě vrtací soupravy rovněž takto vybaveny objednala společnost CB Destrukce. Příchod satelitního navádění souprav do České republiky otevírá netušené možnosti odběratelům vrtacích a trhacích prací, tedy velkým těžebním společnostem. Pokud jsme dnes svědky, kdy výběrové řízení na zadávání vrtacích a trhacích prací se řídí do velké míry pouze cenou, pak satelitní navádění by se mohlo stát jedním z ukazatelů.

01

První dvě soupravy se systémem HNS byly dodány, další přijde v lednu 2018. Nyní probíhá postupně školení managementu a obsluhy. Společnost Atlas Copco od 1.ledna 2018 Epiroc připravuje pro naše odběratele vzdělávací program. Systém HNS znamená efektivitu, přesnost a snížení nákladů pro uživatele vrtacích strojů i zadavatele vrtacích prací. Zvládnutí této technologie bude nespornou výhodou. Generace, která je technicky a vědomostě vybavená přichází.

Na závěr mi dovolte jménem společnosti stále ještě Atlas Copco s.r.o., popřát mnoho zdraví spokojenosti, úspěchů v roce 2018 se společností Epiroc Czech Republic s.r.o.

Miloš Kánský

epiroc

Epiroc Czech Republic s.r.o. - part of the Atlas Copco Group
Průmyslová 10
102 00 Praha 10, Czech Republic
Tel.: +420 225 434 220
Mobile: + 420 602 686 238
Mobile: +420 602 766 297
www.epiroc.com

 

Back to top