Elektrické bagry od firmy Mörtlbauer u společnosti Deisl Beton

Těžební bagr poháněný elektromotorem a ekologickým proudem slouží jako klíčový stroj na pracovišti Sulzau-Tenneck společnosti Deisl Beton GmbH (Hallein/Österreich). Po více než dvou letech používání konstatuje jeho provozovatel velmi výhodnou bilanci: těžební bagr - Der Öko-Miner, přestavěný a dodávaný společností Mörtlbauer Baumaschinen GmbH, pracuje bez zplodin a hospodárně. Společnost Deisl Beton proto u svého dodavatele objednal druhý elektrický bagr.

36 tunový bagr s výkonem většího stroje

S těžbou surovin prostřednictvím 90 tunového elektrického bagru snižuje společnost Deisl Beton aus Hallein ekologickou zátěž v rakouské spolkové zemi Salzburg. Představuje v regionálním hospodářství pokročilý a dynamický podnik. Elektrický pohon, doposud běžný pouze u velkých těžebních bagrů, se vyplatí také z hlediska provozu. Po této dobré zkušenosti převzali na jaře 2016 jednatelé společnosti Andreas a Christopher Deisl již druhý pásový bagr na elektrický pohon, přestavěný firmou Mörtlbauer Baumaschinen z Fürstenzell (dolní Bavorsko).

02

36 tun těžký stroj s typovým označením Hitachi ZX350-5E je stejně jako velký Ökominer napájen energií přes kabel. Oblasti použití v provozu jsou mnohostranné: od čištění dobývacího patra přes odvoz humusu nad přilehlou sypkou horninou až po drcení balvanů a překlad minerální zbytkové hmoty. Zatímco je při těchto pracích bagr napájen energií pomocí kabelu, může být alternativně poháněn také elektrickým agregátem. Tak byl stroj již nasazen k rekultivaci ve vzdáleněji položených územích těžebního provozu.

Přednosti elektrického pohonu

Jaké přednosti se v elektrickém pohonu skrývají, vysvětluje Armin Mörtlbauer, jednatel bavorského obchodního domu se stavební technikou: „Tradiční dieselový agregát Isuzu má výkon maximálně 202 kW při asi 1000 Nm otáčivého momentu. Naproti tomu nyní namontovaný elektromotor od Siemensu má výkon motoru sice pouze 160 kW, avšak při obrovském otáčivém momentu 1200 Nm. Protože není zapotřebí žádný velký výkon k chlazení motoru, zůstává ve výsledku více motorového výkonu pro hydrauliku. Navíc zůstává otáčivý moment u elektromotoru konstantní ve všech frekvencích otáček. Pak nenastává žádný výpadek otáčivého momentu u krátkodobě vyvolaného vysokého výkonu, například při zdvihání a trhání. Celkově přináší elektromotor určitě o 15 procent více výkonu, odpovídajícím způsobem je vyšší také litrový výkon hydrauliky. První údržba elektroagregátu je stanovena teprve po 16 000 provozních hodinách. Podstatně jsou nižší provozní náklady, a to díky pohonu s cenově výhodným ekologickým proudem místo nafty.

Výhodná bilance

Po více než dvou letech používání 90 tunového bagru konstatuje rakouský zákazník Mörtlbauer Baumaschinen GmbH výhodnou bilanci: „Náš předchozí pásový bagr spotřeboval asi 44 litrů dieselového motorového paliva za hodinu, zatímco Öko-Miner spotřebuje 170 Kilowatthodin ekologického proudu, přičemž také odpadají jiné výdaje a náklady na logistiku. Započítáme-li tyto výrazně nižší náklady na údržbu, přijde elektrický bagr na pouze třetinu energetických a údržbových nákladů oproti svému předchůdci. I přes zvýšené investiční náklady se dá předpokládat, že při relativně nízké době nasazení tj. ročně 1500 hodin, se pořízení elektrického bagru vyplatí.

01

Technické jemnosti od specialisty

Se zkušenostmi s přestavbou těžebního bagru Deisl na pohon na ekologický proud opatřili konstruktéři ze společnosti Mörtlbauer Baumaschinen 36 tunový bagr nezbytnou technikou. K zásadním změnám patří chlazení: zatímco elektromotor se chladí sám s nízkou energetickou spotřebou, hydraulika se nyní ochlazuje přes hydraulicky poháněný a řízený chladič, který produkuje trvale chladicí výkon odpovídající potřebě. Energii uspoří v zimě zpětné získávání tepla z hydrauliky pro vytápění kabiny. Dalším komponentem je hydraulická regulační elektronika: software vyvinutý firmou Mörtlbauer je dokonce jednodušší než odpovídající program pro dieselové motory.

Velké náklady na plánování ovšem vyžadovalo vedení energie ze spodního do vrchního vozu a vedení hydrauliky z vrchního vozu dolů. Po této přestavbě a několika měsících používání se tento potichu a bez zplodin pracující Hitachi ZX350-5E u Deisl Betonu již osvědčil.

Elektrické bagry mají budoucnost

„Dokázali jsme tím", vysvětluje Armin Mörtlbauer, „že se elektrické bagry dají uplatnit i v menších rozměrech. Jsme si jisti, že průkopníci jako náš zákazník Deisl Beton přispívají k tomu, aby se elektřina v průmyslu etablovala jako zdroj energie pro pásové bagry. Jako dodavatelé jsme také připraveni pro zákazníky, kteří o to mají zájem, zkonstruovat v požadované velikosti pásový bagr a dát ho k dispozici jako stroj k pronájmu."

Přestavby elektrických bagrů od firmy Mörtlbauer Baumaschinen zastupuje v České republice společnost FeWo CB s.r.o., která je oficiálním distributorem značky SkanCraft pro Českou Republiku.

FeWo CB s.r.o.
Hlinská 743/13
České Budějovice 4, PSČ 370 01
tel.: +420 602 175 737 Aleš Kadlec
email: fewovemail.cz
http://fewo-cb.cz/

 

Back to top