SSE Explo Česká republika s.r.o. - švýcarská přesnost a preciznost v ČR

Švýcarská obchodní společnost Société Suisse des Explosifs (SSE) má více jak 120 letou tradici v oblasti výroby výbušnin a provádění trhacích prací. V rámci plánované expanze na trhy centrální Evropy postupně odkoupila části firem EPC Group (2013) a ORICA (2017), které se zabývaly výrobou výbušnin a realizací trhacích prací. Součástí těchto aktivit byl také odkup 100% obchodních podílů společnosti EPC-Česká republika s.r.o. (2013), která byla založena již v roce 2005 pod obchodním názvem Explorex s.r.o. Změna názvu firmy na SSE Explo Česká republika s.r.o. (2013) jednoznačně určila identitu této dceřiné společnosti k holdingu SSE. V letošním roce jsme také převzali obchodní aktivity společnosti ORICA v České republice.

Zaměření firmy

Hlavními předměty podnikání firmy SSE Explo Česká republika s.r.o. (SSE ČR) jsou výroba a prodej výbušnin a realizace trhacích prací při HČ, ČPHZ a ve stavebnictví. Produkce výbušnin je zaměřena na výrobu trhavin na místě spotřeby prostřednictvím mísících a nabíjecích vozů. V této oblasti velmi úzce spolupracujeme se sesterskou společností SSE POLSKA SP. Z O.O., která je hlavním dodavatelem komponentů pro výrobu emulzní čerpané trhaviny Blendex CE a sypké povrchové trhaviny Saletrol 9 NV, taktéž vyráběné na místě spotřeby. Nezbytný doplňkový sortiment tvoří produkty vyráběné ve výrobních závodech holdingu SSE ve střední Evropě (PL, D, EE). Jedná se zejména o trhaviny dynamitového typu (EURODYN 2000), emulzní náložkované trhaviny (Senatel Powerfrag) nebo sypké trhaviny typu DAP (Anforex).

Specializace

Rozvoj firmy v oblasti trhacích prací ukázal cestu, která vedla k tomu, že dnes se specializujeme na přípravu a realizaci odstřelů s trhavinami vyráběnými na místě spotřeby. V rámci České republiky operuje 5 nabíjecích vozů na výrobu čerpané emulzní trhaviny Blendex CE s celkovou denní kapacitou 47 tun a jeden mísící a nabíjecí vůz na výrobu sypké trhaviny Saletrol 9 NV s kapacitou cca 9t. V případě sezónního přetlaku poptávky přichází standardní a samozřejmá výpomoc nabíjecích vozů z Polska, kde jich v současné době operuje 12.

Součástí našeho komplexního servisu jsou samozřejmě i vrtací práce, které zajišťujeme moderními a výkonnými vrtacími soupravami, převážně značky Atlas Copco typ T40. I v této oblasti velmi dobře funguje kooperace a vzájemná výpomoc s kolegy z Polska. Současná společná flotila je tvořena 16 vrtacími soupravami.

Soběstačnost holdingu SSE

V rámci posílení obchodních aktivit a zefektivnění činností při přípravě trhacích prací, vstupuje od ledna 2018 SSE kapitálově do společnosti CB Destrukce s.r.o., která je právě zaměřena na vrtací práce. Tímto dojde v rámci ČR k rozšíření vrtací kapacity o 11 strojů a skupina firem holdingu SSE ve střední Evropě se tak stane ve vrtacích pracích v podstatě soběstačnou.

Reference a preciznost

Okruh našich významných zákazníků je tvořen zejména nadnárodními společnostmi, jako jsou například společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., Českomoravský Štěrk a.s., COLAS a.s., Cemex Sand k.s. nebo ZAPA Beton a.s.., ale také menšími soukromými těžaři.

Kolektiv odborníků naší společnosti vynakládá denně maximální úsilí k tomu, aby potřeby našich zákazníků byly uspokojeny a abychom obstáli v silném konkurenčním prostředí. Uvědomujeme si také závazek, který jsme dali našim majitelům ve Švýcarsku. Šířit pověstnou švýcarskou přesnost a preciznost v České republice. K tomu jedním dechem dodáváme, také bezpečnost.

Přejeme Vám všem hodně zdaru v roce 2018 a hlavně bez úrazů a mimořádných událostí.

Za SSE Explo Česká republika s.r.o.:
Karel Svoboda, jednatel společnosti
Ing. Zdeněk Bednařík, ředitel oblasti Morava

Kontakty:
SSE Explo Česká republika s.r.o.
Tuchořice č.e.15
439 69 Tuchořice
777 011 755; 274 012 206

 

Back to top