Tunel je nadstavbou programu Atlas DMT

Programový systém Atlas DMT volitelně nabízí specializovanou nadstavbu Tunel, s jejíž pomocí se vyhodnocují měření povrchu při stavbě tunelů. Aplikace Tunel je začleněna do grafického prostředí programu Atlas DMT poskytujícího kromě běžných CAD funkcí i speciální nástroje usnadňující práci s rozsáhlými bodovými poli pořízenými metodou laserscanningu.

Ke vstupům aplikace Tunel patří zejména zaměřené bodové pole a údaje o ose tunelu a projektových profilech. Program automaticky zpracuje dané bodové pole, popisující skutečný povrch raženého tunelu, a s využitím informací o ose a projektových profilech najde ke každému zaměřenému bodu příslušný bod na projektové ploše tunelu, který má od měřeného bodu nejmenší vzdálenost. Dále určí staničení měřeného bodu na ose tunelu, příslušnou vzdálenost od osy rozvinuté plochy projektového profilu a vzdálenost měřeného bodu od projektovaného stavu - odchylku. Tyto údaje program použije pro vygenerování rozvinuté plochy tunelu ve formátu Atlas DMT (nepravidelná trojúhelníková síť), kde zjištěné odchylky budou souřadnicemi Z bodů sítě. Rovina v nulové výšce v tomto modelu představuje projektovou plochu tunelu.

Základními grafickými výstupy jsou profily zobrazující projektový a zaměřený stav, dále rozvinutá plocha tunelu (používá se při hypsometrickém zobrazení odchylek) a 3D model tunelu (pro perspektivní zobrazení skutečné plochy tunelu). Mezi datové výstupy patří zejména objemy odchylek skutečného stavu od stavu projektového, zjištěné z rozvinuté plochy stěny tunelu nebo pomocí profilové metody, plochy odchylek v profilech a skutečné souřadnice bodů a linií zadaných v rozvinuté ploše či na profilu.

Díky vlastnostem programu Atlas je možno výkresy doplnit o další speciální objekty, popisy a legendy nebo využít široké škály funkcí umožňujících pohotovou změnu grafické podoby výstupů. Prostředí dovoluje členění kresby do hladin, snadnou editaci objektů a přehledné zadávání potřebných parametrů.

Možnosti Tunelů

  • vyhodnocení skutečného stavu liniového podzemního díla a jeho porovnání s projektem
  • vstupními údaji jsou zaměřená mračna bodů, projektovaná osa stavby a vzorové příčné profily
  • je použita metoda zjištění odchylek mezi skutečným a projektovaným stavem na rozvinuté ploše podél osy liniové stavby
  • možnost znázornění odchylek přímo na rozvinuté ploše nebo pomocí příčných řezů vygenerovaných ve zvoleném kroku
  • výpočet objemů nadvýrubu a podvýrubu vůči projektu

 

Titulní obrázek: Hypsometrické znázornění odchylek v rozvinuté ploše tunelu

 

znazorneniProfilová interpretace odchylek tunelu

plosky hypsoProstorový pohled na vnitřní část tunelu

 

model odchylkyProstorový pohled na model odchylek v rozvinuté ploše tunelu

sit hypsoProstorový pohled na vnitřní část tunelu

Text: Ing. Miroslav Šoul Foto: archiv firmy

ATLAS spol. s r.o.
Na Křivce 50, 101 00 Praha 10
tel. + 420 272 766 085
mob. + 420 602 390 746
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.atlasltd.cz

 

Back to top