Hynek Oberhel

Hynek Oberhel

Offa's Dyke – obranný val či hranice?

V následujících řádcích bych rád volně navázal na článek Hadrianův val z minulého čísla. V závěru článku píši, že poslední římská vojenská posádka opouští Hadrianův val roku 410 n.l. Římské impérium je již ve stádiu rozpadu a udržovat vojenskou přítomnost v Britany je nad její síly.

Hadrianův val aneb velká římská zeď

Když se řekne "Zeď", většina z nás si jistě ihned v mysli vybaví Velkou čínskou zeď. Někomu jistě přijde na mysl hudební album jedné fenomenální rockové skupiny. A když u tématu ještě chvilku zůstaneme, jsem si jist, že z paměti vyvstane na povrch "Berlínská zeď" a nepochybně i "Hadriánova zeď".

Katedrála v Gloucestru

Město Gloucester, ležící při samém ústi řeky Severn do Bristolského zálivu, hrálo v historii staré Anglie vždy důležitou hospodářskou a politickou roli.

Natural Stone Show – "Hard surfaces" aneb kamenická výstava v Londýně

V londýnském výstavním centru "ExCel Londyn" se po dvou letech na přelomu dubna a května konala tradiční kamenická výstava Natural Stone Show. Zúčastnilo se jí na 203 vystavovatelů. Vedle domácích firem jistě nepřekvapí, že ze zahraničních zde měla nejsilnější zastoupeni Čína, po ní následovala Indie, Pákistán, Itálie, Německo, Portugalsko a poprvé jsem zde viděl i zástupce z Arménie.

Stanislav Bechyně - „král" železobetonové konstrukce

Pokud se v české kotlině vysloví slovo "král", bude nepochybně ihned spojeno s postavou Karla IV. Pokud se řekne "škola", určitě se každému vybaví J. A. Komenský. Řekneme-li "železobetonová konstrukce", bude v zasvěcených kruzích spojeno s osobností Stanislava Bechyně. Letos uplyne 45 let od úmrtí této výrazné osobnosti českého moderního stavitelství.

Železnice - jak vznikl rozchod kolejí 1435 mm?

V předminulém vydání (LT 3/2017) se shodou okolností setkaly dva články Římské cesty a Železniční viadukt Smržovka, které na první pohled nemají moc společného. Slovo "doprava" je asi tím nejbližším pojítkem obou článků a tím i spojitost "vzdálenost mezi koly" tzv. rozchod kolejí.

Kde se vzal macadam?

tezky, pěšiny, cesty, silnice, dálnice, železnice tzv. pozemní komunikace jsou "Tepny průmyslu", bez kterých se neobejdeme.

Štěrk, kamenné drtě, zkráceně kamenivo je pravděpodobně nejjednodušší výrobek z kamene. Převážně se používá hlavně ve stavebním průmyslu a současný svět si bez něho ani nedovedeme představit. Jeho výroba je v současné době samostatné průmyslové odvětví s vyspělými technologiemi. Současná doba klade na výrobce kameniva vysoké požadavky a to jak na kvalitu kamene, tak i na jeho čistotu zrnitosti. Tento obor je rovněž spojen jak se strojírenským, tak hutním a chemickým průmyslem a nabízí také mnoho zajímavých pracovních příležitosti.

The Natural Stone Show 2015 - kamenická výstava v Londýně

Pod záštitou Stone Federation Great Britain proběhla v Londýně na konci dubna kamenická výstava "The Natural Stone Show 2015". Konala se v moderním komplexu budov na místě starého londýnského doku. Je to velice příjemné a poklidné místo, jako stvořené pro vystavovatelské a sportovní události. Výstaviště je známo pod jménem "ExCeL London" (Exhibition Centre London) a lehko se k němu dostanete metrem. Jen pro zajímavost, tento areál sehrál významnou roli při Olympijských hrách v roce 2012. Využíval se jako sportoviště pro judo, zápas, taekwondo, stolní tenis a vzpírání.

Back to top