Mezinárodní konference Ladce

Osmý ročník Mezinárodní konference o Využívání zdrojů nerostných surovin Ladce se konal tentokrát v Púchově. Konferenci pořádaly společnosti CZECH STONE CLUSTER – družstvo, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Košicích a Politechnická Ślaska Gliwice. Strategickým partnerem konference byla Považská cementáreň, a.s. Ladce, jejíž generální ředitel ing. Anton Barcík nás přivítal. Seznámil účastníky konference s historií a současností společnosti a popřál nám příjemné pobytí.

Tématické zaměření

Odborné přednášky byly zaměřené na těžbu, zpracování a využití nerostných surovin, včetně bezpečnosti práce, legislativy a rekultivace - Azbest při těžbě a úpravě kamene (Ing. K. Ožana, Ph.D., Aquatest a.s.), Nové trendy v oblasti trhacej techniky (Ing. V. Novotný, Ph.D., Austin Powder Slovakia, s.r.o.). Portugalská zástupkyně Marta Peres nám přiblížila mezinárodní projekt Cluster Portugal. Polští kolegové nás pozvali 22. – 25. listopadu do Poznaně na mezinárodní veletrh průmyslu kamene STONE 2017.

Historie a současnost cementárny Ladce

Povážská cementárna v Ladcích, je nejstarší cementárna na Slovensku na výrobu portlandského cementu. V roce 1889 dal vídeňský bankéř Adolf Schlenk von Lédez na svém panství na vrchu Butkov prozkoumat výskyt vápence, jeho množství a kvalitu. Díky vysokému obsahu vápence zde vybudoval cementárnu, která vyráběla cement nejmodernější technologií pod názvem Lédeczer portland-zement fabrik des Adolf von Schenk-Lédecz".

V současnosti Povážská cementárna Ladce patří k nejmodernějším podnikům v Evropě. Je hlavním dodavatelem cementu na domácím trhu na výstavbu dálnic a silnic a rekonstrukci železničního koridoru.

Lom Ladce - Butkov

Hora Butkov, na kterém se nachází vápencový lom, je dominantou celého kraje. Vedoucí lomu Ing. Jan Abrahamovský a jeho kolegové pro nás připravili prohlídku lomu včetně těžební techniky a clonového odstřelu, který jsme měli možnost sledovat z 11 etáže lomu. Zde je nejen nádherný výhled do kraje, ale krásné poutní místo, které je nazýváno Skalní sanktuárium. V roce 2012 zde byl zasazen do skály monumentální 12metrový kříž, později vystavěna kaplanka a křížová cesta. S iniciativy generálního ředitele Ing. Antona Barcíka, byl v roce 2016 v obci Ladce vystavěn také zcela nový moderní kostel.

Tunely na D1

Na 11 km úseku slovenské dálnice D1 Hričovské podhradie – Lietavská Lúčka bude 11 mostů a 2 tunely Ovčiarsko (2367 m) a Žilina (687 m). Trasa dále navazuje na úsek D1 tunel Dubná Skala (13,5 km) a tunel Višňové (7,5 km). V rámci odborné exkurze jsme měli možnost vidět jak pokračují práce ve třech tunelech Ovčiarsko, Žilina a v nejdelším tunelu Dubná skála, kde byl připraven vrtací stroj Tamrock Axera T12 na další ražbu. Práce intenzivně pokračují. Druhý úsek má být dokončen v roce 2019, což bude velká úleva zvláště pro silnici vedoucí pod Strečnem, která je doposud jedinou cestou, která vede od Žiliny směrem na Poprad.

Doprovodný program

Kromě odborných přednášek a exkurzí byl připraven bohatý program. Nescházel pořádný hornický večer „Šachťák" se skokem přes kůži. Výbornou kuchyni a ochutnávku vín z vinářství Zpěvák dolaďovala cimbálová muzika. Program byl ukončen návštěvou Trenčianského hradu a vydatným obědem na podnikové chatě Cementár.

Velké poděkování patří zástupcům společnosti Povážské cementárny a.s. Ladce pod vedením generálního ředitele Ing. Antona Barcíka, kteří pro nás připravili vskutku skvělý, perfektně organizovaný odborný a doprovodný program, včetně velké pohostinnosti.

Na závěr poděkování patří Ing. Františku Žočkovi, jeho rodině a kolektivu.

Ze Slovenska Vladimíra Štěpánková

Vladimíra Štěpánková

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top