Mezinárodní konference Ostrava na počest profesora Otakara Vavrušky

Ve dnech 29. a 30. března proběhla v Ostravě na půdě VŠB - TU Mezinárodní konference Ostrava 2017 – Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin VI., s novinkou sekce partikulární hmoty. Pořadatelé byly Odborná skupina Lomového dobývání úpravnictví Moravskoslezské hornické společnosti HGF VŠB-TUO z.s., Institut hornického inženýrství a bezpečnosti a Centrum sypkých hmot. Konference se uskutečnila pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka CSc., ministra průmyslu a obchodu ČR, předsedy Českého báňského úřadu a prezidenta Hospodářské komory MSK. Garantem konference byl jubilant Ing. Otakar Vavruška.

Přednášky

02

Témata odborných přednášek byla aktuálně velmi zajímavá a zde uvádíme některé z nich:

 • Potenciál recyklátů ze SDO jako alternativy k primárním nerostným surovinám - Doc., Ing. Miroslav Škopán, CSc. fakulta strojního inženýrství VUT Brno
 • Výzkum centra sypkých hmot - prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc, VŠB-TU Ostrava, CENET, Centrum sypkých hmot
 • Vlivy sesuvů na provádění trhacích prací RNDr. Bohumil Svoboda, CSc, Geodyn s.r.o.
 • Rehabilitaci strusky - Ing. Tomáš Hanzlíček VTP Buštěhrad
 • Inventarizace opouštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR - RNDr. Vít Štrupl, Geofond, ČGS
 • Studium současných oborů na institutu hornického inženýrství a bezpečnosti HGF VŠB TU Ostrava - Doc..Ing. Milan Mikoláš, Ph.D
 • Předpoklady další možné těžby uranu v České republice v lokalitě Brzkov - Horní Věžice - Ing. Jaroslav Fikáček, Ph.D. z MOP
 • Aplikace geopolymerů ve slévárenství - Ing.Michal Vykoukal
 • Měření fyzikálních vlastností pevných lékových forem se zaměřením na sypnost, odběr a pevnost - Ing. Iva Martincová, SOTAX Pharmaceutical testing s.r.o.
 • Optimalizace geometrie korečku korečkového dopravníku s využitím metamodelů - Ing. Martin Jonák, Ústav automobilového a dopravního inženýrství, FSI, VUT Brno
 • Těžba a ochrana přírody - Ing. Kamila Botková, Českomoravský štěrk a.s.
 • Tavení popela z biomasy - Ing. Karla Kryštofová, Hana Škrobánková – Centre ENET, VŠB fakulta mechanického inženýrství
 • Využití přístroje ELPI+TM ke studiu prachových částic v ovzduší - Ing. Barbora Švédová, Ing. Marek Kucbel, Ing. Helena Raclavská, VŠB TU
 • Možnosti využití odpadního materiálu z odkaliště měděnec - Ing. Aneta Landecká, Ing. Jiří Botula a Ing. Michal Kratochvíl, VŠB TU
 • Hodnocení rizika pádu horniny v kamenolomech - Ing. Tomáš Široký, Ing. Jindřich Šancer, Ing. Miroslav Janega, VŠB TU
 • Robotizové pracoviště SPŠKS Hořice – ing. Josef Moravec, ředitel
 • Societas Rudolphina - Ing. Petr Forman
 • Problematikou likvidace bahnitých sedimentů a jejich vliv na stabilitu výsypkového tělesa v podmínkách povrchových hnědouhelných lomů se zabývají Ing. Otakar Vavruška, Ing. Ivan Bílý Ph.D. Severočeské doly a.s., Doly Bílina, Jiří Brabenec, Revitrans a.s. a Miroslav Karas DESTRO spol. s r.o.

Prezentace firem

V předsálí prezentovaly svou nabídku firmy Renomag spol. s r.o., Noen a.s., pewag Czech s.r.o., RVS s.r.o., SEW-eurodrive CZ s.r.o, IFE Aufbereitungstechnik GmbH, HBC radiomatic, CZ s.r.o., Motor gear a.s., SUZ welding s.r.o., RPS Ostrava s.r.o., Siewing s.r.o., Strojírny Podzimek s.r.o., SOTAX s.r.o. VŠB Centrum sypkých hmot a společnost Tatra Trucks a.s., která měla vystavené vozidlo Tatra Phoenix před aulou.

03

Doprovodný program

V rámci konference bylo možné navštívit Planetárium, Geologický pavilón a výstavy Nerudní suroviny a umění a Průplav Dunaj-Odra-Labe.

Vrcholem večera byl oblíbený hornický večer tzv. „Šachťak", který vtipně vedl prof. Pavel Prokop. Zhodnotil úžasnou aktivitu Otakara Vavrušky a popřál mu ještě hodně aktivní let. Večer pokračoval s živou cimbálovou muzikou CM Úsměv.

01

Při této příležitosti oslavil nestor bánské školy ing. Otakar Vavruška krásných 80. let. Naše redakce přeje panu profesorovi hodně zdraví a čilosti do dalších let a děkuje za dlouholetou spolupráci.

Z Ostravy Vladimíra Štěpánková

 

Back to top