Krušné hory a jejich hornické kouzlo

„Vše pochází z hornictví!" to se ještě dnes říká v Krušných horách. Tento často citovaný poznatek formuje současnost kultury, dějin a také obraz krajiny Krušných hor.

Odkazy minulosti

Osm staletí je dlouhá historie hornictví v Krušnohoří. Zdejší krajina je doslova protkaná odkazy z minulosti, jako jsou důlní a hutní zařízení, podzemní štoly, rýžovnické sejpy, haldy, vodní příkopy, báňské rybníky ad. Těžilo se zde stříbro, cín, železo, kobalt, uran a další rudy. Zdejší technologické vynálezy a inovace ovlivnily celý svět a proslavily region daleko za hranicemi.

Názvy obcí

Místní tradice těžby rud se odráží i v názvech obcí, jako jsou Cínovec Měděnec či Rýžovna ad. Hornictví, těžba rud a cínu patřily odedávna k tradičnímu způsobu obživy obyvatel Krušných hor. Mezi nejvýznamnější česká historická hornická města se řadí Jáchymov, který v 16. století proslavila těžba stříbra a následná ražba tolaru, po té i těžba radia a uranu. Dnes jsou zde vyhlášené radonové lázně.

Cínové Sejpy

Sejpy, to jsou stovky kopečků zeminy roztroušených západně od Božího Daru. Jsou dokladem obrovského rozsahu rýžování cínovce v nejvyšší partii Krušných hor, které zde probíhalo minimálně od 16. až do 18. století. Kromě cínovce se v náplavech Černé a okolních toků nacházelo vzácně i ryzí zlato. Svým rozsahem přes 250 000 m2 se tato rýžoviště neboli sejpy řadí k největším ve střední Evropě. Mohou mít až 20 metrů na délku a 2 metry na výšku. Cestou z Božího Daru na ně narazíte i v okolí Cínové stezky směrem na osady Myslivny a Rýžovnu a podél toku Černé. Poznáte je už z dálky. Roste na nich úplně jiná vegetace než v jejich okolí, např. vřes a brusinky. Sejpy u Božího Daru jsou unikátní krajinou formací, která vznikla následkem intenzivního rýžování a dnes jsou za ozdobu celé oblasti.

Boží dar

Srdcem Krušných hor je Boží Dar a je nejvýše položeným pohraničním městem v České republice v nadmořské výšce 1020 m. V blízkosti se nacházejí nejvyšší vrcholky Krušných hor Klínovec (1244 m), Božidarský Špičák (1116 m) a nejvyšší hora Saska Fichtenberg (1214 m). Boží Dar byl založen jako horní město známé těžbou stříbra a cínu. Dnes se proměnil v rekreační centrum pro zimní a letní turistiku a cyklistiku. Díky vynikajícím sněhovým podmínkám Boží Dar dobře znají milovníci sjezdovek a běžek. Pro děti (a nejen pro ně) je tu oblíbený okruh Ježíškova cesta a vánoční Ježíškova pošta.

Hornická stezka

Hornická tradice bude jednou velkou spojnicí Krušných hor, a to od Klínovce na Chomutovsku až po Telnici na Ústecku. Stezku, která ukáže na významná místa dolování uhlí a rud, chystá Destinační agentura Krušné hory.

Hornické tradice v Krušných horách na vás dýchají na každém kroku. Je dobře, že region ožívá a místní tradice jsou připomínány. Je to drsný kraj, plný divoké a krásné přírody.

Z Krušných hor V. Štěpánková

 

Back to top