Společnost Kärcher: udržitelnosti, péče o kulturní dědictví

Společnost Kärcher je nejenom synonymem úklidových a čisticích strojů a technologií, ale je také významným podporovatelem kultury a kulturního dědictví. Stojí za důkladným a šetrným vyčištěním takových staveb, jako jsou pražské Národní divadlo, berlínská Brandeburská brána, socha Krista Spasitele v Rio de Janeiru, parku se sochami Vigeland v Oslu, Memnonových kolosů v Egyptě, sochy Velkého Buddhy v Ling Šanu v Číně či Národního památníku Mount Rushmore v americkém Black Hills.

Ekologické čištění

Povětrnostní podmínky a vlivy životního prostředí zanechávají své nemilé stopy na fasádách budov nebo památkách. Povrchy často zešedivý (nebo zešednou) nebo zčernají, když se na nich usazuje prach a výfukové emise, někdy vznikají skvrny od mastných olejů nebo sazí. Patinu, narušení a následnou devastaci způsobují i mechy, řasy a lišejníky.

„Správná údržba má vliv na celkovou hodnotu budovy či památky. V současné době lze využít řadu moderních technologií pro čištění, které jsou šetrné nejen k ošetřovaným povrchům, ale i k životnímu prostředí. Moderní technologie jako čištění párou nebo suchým ledem nám dávají možnost ekologicky a nedestruktivně čistit historické památky, ale také pečovat o novodobé budovy zatěžované městskými zplodinami," říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Volba správné technologie

Při ochraně památek se neprovádí čištění jen z estetických důvodů, jde i o zachování památky samotné. Při jakémkoliv čištění je třeba postupovat velmi opatrně. U citlivých materiálů, například měkkých cihel nebo dřeva, může znamenat odstranění nečistot zátěž pro samotný povrch. Důležitá je proto volba správné technologie a procesu čištění, kdy je zapotřebí znát typ ošetřovaného materiálu a jeho specifické vlastnosti, formu znečištění i výsledný efekt čištění. Nejlepší postup by tak měl posoudit odborník, v případě historických památek samozřejmě v konzultaci s památkáři.

Péče uchovává hodnoty

Hodnota památky nemusí být ve společnosti nutně vnímána jednotně. Některé památky, například hrady a kostely, ale také další historické budovy, jsou nesporně cenné, a proto si v očích většiny lidí zaslouží zachování. U některých objektů a výtvorů toto nemusí být tak jasné. Příkladem mohou být třeba moderní památky z prostého betonu z 50. let, které se stále více dostávají do pozornosti památkové péče.

Různé přístupy

Také v mezinárodním měřítku existují často různé přístupy. V některých zemích se restaurování provádí velmi citlivě s ohledem na stáří a stav památky. Starý hrad tedy v tomto pojetí musí zůstat starým hradem. Například japonský přístup k věci je odlišný, a ne tak přísný. Památník zde vnímají jako cenný, i když je například po zničení nově přestavěn. Jde zde spíše o to, aby lidem připomínal tu či onu událost.

Odpovědnost na všech

„Vzhled památek a péče o ně jsou pro lidi důležité. Vidíme to z pozitivního ohlasu veřejnosti v návaznosti na naše aktivity v oblasti čištění památek po celém světě. Od malé vesnické fontány po sochu Krista Spasitele v Rio de Janeiru. Naštěstí lidé chápou nutnost údržby a obnovy. Existuje shoda v tom, že je to důležité a měla by to být určitá odpovědnost nás všech uchovat a udržovat naše kulturní dědictví," uzavírá Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Text: Jiří Drozen
Foto: Archiv firmy Kärcher

 

Back to top