Mořina slavila 130 let

V polovině září proběhly u společnosti LOMY MOŘINA, spol. s r.o. velkolepé oslavy 130 let založení. Třídenní bohatý program přilákal mnoho návštěvníků.

Průřez historie

V průběhu stotřicetileté historie prošla firma mnohými zásadními změnami. Z počátku zde těžba probíhala hlubinným způsobem a v průběhu let se vyvinula těžba povrchovým způsobem. Historicky byl vápenec z lomů v okolí Mořiny dodáván do hutí na Kladně, do potravinářského průmyslu nebo sloužil k výrobě hrubozrnných a jemnozrnných omítek.

Nejstarší písemný doklad o počátku těžby vápence na Mořině se datuje k 4. prosinci 1890, kdy Gottfried Bächer získal průmyslovou důlní licenci, ale skutečná těžba započala až v roce 1891 a tento rok se považuje za datum založení. Již po sedmi letech, 3. dubna 1898, prodal Gottfried Bächer povolení k těžbě Pražské železářské společnosti, která již byla vlastníkem kladenských železáren i uhelných a železnorudných dolů. Ta v roce 1900 napojila těžbu v lomech na Mořině na Kladensko – Nučickou dráhu, která tímto dosáhla své celkové délky 32,499 km. Firma se tak do svého znárodnění stala jednou z největších báňských a metalurgických společností v období sklonku habsburské monarchie a prví republiky.

Znárodnění a reorganizace

Podnik Pražská železářská společnost byl znárodněn 28 . října 1945 a v roce 1946 se přejmenoval na Středočeské uhelné a železnorudné doly n.p. se sídlem na Kladně. V roce 1950 se vytvořil nový podnik Železnorudné doly, n.p. Nučice, pod který spadaly i lomy Mořina. V této době dochází k pozvolnému ukončení těžby železné rudy v Nučicích a roku 1958 podnik přechází k Rudným a nerudným dolům n.p. Ejpovice. Od tohoto roku hlubinná těžba vápence v Mořině pozvolna ustává a přesouvá se na ložisko Čeřinka u Bubovic, těžené již povrchově... V roce 1963 dochází ve východní části Velké Ameriky ke zřícení nadložní stěny. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Ukončení těžby v tomto prostoru bylo naplánováno k 31. prosinci 1964.

Reorganizace podniku však pokračuje a od l. ledna 1977 podnik přechází jako samostatný závod pod národní podnik Rudné doly Příbram. Hlavní práce se v prostoru Mořiny přesunuly z těžby a produkce saturačních vápenců na stavební a doplňkovou výrobu (umělé dlažby, jemně mletý vápenec a stavební kamenivo).

Privatizace

Roku 1993 dochází k privatizaci podniku formou veřejné soutěže, ve kterém jej získala společnost ČEZ a.s. Ta se rozhodla založit novou obchodní společnost LOMY MOŘINA, spol. s r.o., ve spolupráci se společností Pragocement, a.s. (později se stává prostřednictvím společnosti Českomoravský cement, a.s. součástí nadnárodního koncernu Heidelberg Cement Group.)

Významné krajinné prvky, jež vznikly v minulosti těžbou vápenců – vytěžené lomy Malá a Velká Amerika a Trestanecký lom, jsou rovněž pod správou společnosti.

(Z publikace Karla Krotila, Miroslava Fryhaufa a Miroslava Dezorta vydané v roce 2001 u příležitosti 110leté historii těžby vápenců. O její reedici, doplnění nových kapitol a aktualizaci archivních fotografií se zasloužili Karel Fous, Martin Šmíd a historik Mgr. David Venclík, PhD.)

Doprovodný program

Bohatý třídenní program přilákal mnoho velkých i malých návštěvníků. Připraveny byly prohlídky podzemní, expozice nákladních vozů, kolejových vozů SD – Kolejová doprava a.s., komentovaná prohlídka motorákem řady 810. Doprovodný program obohatili horolezci, hasiči, báňská záchranná služba, produkce hudebních skupin, expozice historických aut a slavnostní představení lokomotivy Sergej 781.592. Návštěvníci mohli využít kyvadlové přepravy Nučice – LOMY MOŘINA v motorovém voze řady 810 a zážitkový vlak z Kladna – Smíchov – Mořina a zpět. Akce se velmi vydařila a návštěvníci odjížděli domů plní dojmů a poznatků, co vše těžba obnáší.

Ing. Bc. Radim Lex, jednatel společnosti a Vladimíra Štěpánková

Foto: archiv společnosti

.

 

Back to top