Přesné technologie na stavbách nahrazují člověka

Autonomní stroje, řízení přes satelit nebo možnost promítnout si projekt do rozšířené reality. Tohle nejsou představy sci-fi autorů, ale technologie, s nimiž se už můžeme na českých stavbách na strojích Cat setkat už dnes. „Moderní postupy šetří finanční prostředky i životní prostředí," říká Pavel Dostál z firmy Construction SITECH CZ, která se zabývá distribucí a osazováním strojů pokročilými technologiemi.

Autonomní technologie přibývá

Stavaři reagují na nedostatek zaměstnanců a lidí obecně. Očekává se, že technika lidi doplní nebo u některých činností úplně nahradí. Na stavbách bude také čím dále více autonomních technologií, tedy strojů, které budou pracovat samy. Už teď na některých velkých projektech jezdí autonomní dampry, dozery nebo zemní válce a člověk za řízením je pouze pojistka.

02

Více bezpečnosti

Moderní technologie přispívají také ke zvýšení bezpečnosti. Každý autonomní stroj je dnes vybavený kamerami a speciálními senzory, přesným GPS lokátorem, systémem detekce překážek využívajícího radar a laser a bezdrátovým komunikačním systémem. Snímače také hlídají, aby nikdo nevstoupil do pracovního okruhu stroje.

3D modely

V rámci takzvané propojené stavby je všechno dopředu a do detailu naplánované. Stavba začíná u projektanta, který si v digitálním prostředí vytvoří 3D model projektu. Tento model se převede do formátu srozumitelného pro stavební stroje a nahraje se do nich. „Díky tomu je práce přesnější, efektivnější a jde rychleji od ruky. Stroje jsou také méně opotřebené a spotřebují i méně paliva, protože dělají jen právě to, co je k docílení projektu nutné," říká Pavel Dostál.

01

Využití dronů

Tak jako v mnoha jiných lidských činnostech se dnes na stavbách běžně uplatňují drony. Díky nim stavební firma získá fotodokumentaci celé stavby a současně 3D model terénu, s kterým může dále pracovat. Když pak stavař proloží plánovaný projekt s tímto 3D modelem, vidí přesně, kde je v terénu třeba něco odtěžit nebo kde je naopak třeba něco dosypat.

03

Moderní technologie – více přesnosti

Pokud chce stavební firma uspět v soutěži o veřejnou zakázku, bez moderních technologií to nebude mít snadné, protože práce podle 3D projektů je již běžným požadavkem jak u nových staveb, tak rekonstrukcí. Důvodem je opět kontrola nad náklady. Jen moderní technologie zaručí, že když si investor bude přát na rekonstruovanou vozovku položit 10 cm asfaltu, stroje položí přesně požadovanou vrstvu. Stavební materiály jsou drahé a pokud to není vyloženě nutné, nikdo nechce vidět, jak se s nimi plýtvá.

Vzájemná komunikace strojů

Stroje Cat vybavené moderní technologií během práce neustále kontrolují a porovnávají svou aktuální polohu s polohou v projektu. K lokalizaci používají buď satelitní navigaci nebo navádění za pomoci motorizované totální stanice umožňující pracovat s milimetrovou přesností. Moderní dozery, rypadla či gradery komunikují i mezi sebou navzájem. Jejich obsluha tak vidí, kde je ještě čeká nějaká práce a kde už ji vykonal kolega. Stavbyvedoucím to pak umožňuje sledovat průběh stavebních prací online. Na tabletu, mobilním telefonu nebo kancelářském PC mají aktuální informace o postupu stavebních prací a informace, zda v tomto pracovním tempu budou schopni dokončit zakázku v požadovaném termínu.

04

Spojení reálného a digitálního světa

Nejnovějším prvkem na stavbách je využívání rozšířená reality, která stavařům umožňuje promítnout si digitální modely ihned přímo do terénu a to s přesností na dva centimetry. Díky tomu mohou kdykoli ověřit, zda hotové části stavby odpovídají projektu. „Na displeji okamžitě vidíte, zda oba konce budoucího mostu směřují do jednoho bodu, kde se nakonec opravdu potkají. Kdybych takovou chybu objevil později, stálo by to hodně peněz," říká Pavel Dostál. Vychutnávat si průnik reálného a digitálního světa může stavař za pomoci svého mobilního telefonu. „I když před sebou máte jenom zelenou louku, na mobilu už vidíte postavenou dálnici, pivovar nebo rodinný domek," říká Pavel Dostál.

S prvky propojené stavby se budeme na našich staveništích setkávat stále častěji. Stroje Cat jsou na novou éru připravené, prvky pro 3D nivelaci jsou součástí výbavy mnoha strojů Cat již z výroby.

zeppelin-cat

Více informací na zeppelin.com
Text a foto: kolektiv autorů

 

Back to top