Epiroc v Dětenicích

V polovině září uspořádala společnost Epiroc Czech Republic s.r.o. tradiční setkání zákazníků tentokrát ve Středověkém areálu v Dětenicích.

Sešli se zde dlouholetí zákazníci firmy, tak majitelé servisních center a prodejci stavební techniky.
V Dětenickém areálu bylo pro zákazníky připraveno plno překvapení a lahůdek. Prohlídka historického pivovaru a ochutnávka vín ve sklípku byly okořeněné s patřičným a drsným komentářem sličných děv. Program vyvrcholil rytířskými turnaji na středověkem kolbišti.

Vladislav Mareš, ředitel zastoupení Epiroc pro Českou republiku poděkoval všem přítomným za účast, dobrou spolupráci a popřál pevné zdraví.

epiroc

Za pozvání děkuje a z Dětenic V. Štěpánková a S.Ottomanský

 

Back to top