Přehrada Les království – architektonický skvost

Podkrkonoší bylo „od nepaměti" sužováno záplavami, zátopami, povodněmi, prostě různými vodními katastrofami.

Podnět ke stavbě

Po ničivé povodni roku 1897 bylo rozhodnuto, že na Labi budou zřízena dvě vodní díla, jež by zadržovala přívalové vody. Později byly přehrady opravdu vystavěny, jedna u Špindlerova mlýna, druhá u samoty Těšnov nedaleko Dvora Králové nad Labem.

Projekt a realizace

Podrobný projekt přehrady na Labi, Les Království (dříve uváděné jako přehrada Těšnov nebo Bílá Třemešná) vypracovalo Technické oddělení pro úpravu řek v Praze pod vedením stavebního rady Ing. Josefa Plicky.

V roce 1909 byla stavební část vodního díla zadána firmě Ing. J. V. Velflík v Praze a dodávka železných konstrukcí firmě Fanta & Jireš v Praze. Stavbu přehrady vedli bratři Štěrbovi, nejdříve ing. František Štěrba a pak ing. Emil Štěrba.

Hráz z pískovce

Kamenické provedení díla navrhl architekt Josef Valečka. V roce 1910, když byla realizace díla zahájena, pracovali na stavbě více než tři stovky zaměstnanců. Pískovcové kvádry pro zdivo nádrže byly vytěženy v lomech v bezprostřední blízkosti stavby. Hráz je tvořena z velkých opracovaných kvádrů tzv. královedvorského pískovce, který se vyznačuje oproti hořickému pískovci větší tvrdostí a jemnou stejnozrnitostí.

01

Vodní elektrárna

Stavba proběhla v letech 1910 – 1919, prodloužení doby značně ovlivnila 1. světová válka. Ve své době se jednalo o největší nádrž v Československé republice. V letech 1920 – 1923 byla na pravém břehu pod hrází firmou Ing. J. V. Velflík v Praze postavena průběžná vodní elektrárna. Technologickou část dodala firma Českomoravská – Kolben z Prahy a elektrické zařízení firma Křižík.

02

Kulturní památka

Přehrada Les Království má hráz dlouhou 218 metrů . Hloubka hráze je úctyhodných 28 metrů. Maximální zatopená plocha činí 85 hektarů. Korunu hráze zdobí dvě brány, jež mají ozdobné malé věže. Na pravém břehu stojí domek hrázného a ten svým vzhledem připomíná hrad s věží a cimbuřím. Těšnovská přehrada je od roku 1958 zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek, od roku 2010 je Národní kulturní památkou a je to vskutku architektonicky skvost.

Přehrada Les Království je také jedním z krásných zastavení na Cestě kamene, která propojuje kamenné památky na území Podkrkonoší a Dolnoslezského vojvodství.

Text: V. Štěpánková Foto: S. Ottomansky
Zdroje: Wikipedie, region-krkonose.cz

 

Back to top