První „chytré" rypadlo Doosan – model DX225LC-7X

Společnost Doosan uvedla na trh nový model DX225LC-7X – své první „chytré" pásové rypadlo navržené tak, aby obsluze umožnilo pracovat rychleji a efektivněji. Pro dosažení tohoto cíle nabízí DX225LC-7X ve standardní výbavě řadu skvělých nových funkcí, včetně technologie plně elektrické hydrauliky (Full Electric Hydraulic, FEH).

Tento chytrý model DX225LC-7X vše posouvá na novou úroveň. Kromě systému FEH mezi další funkce standardní výbavy modelu DX225LC-7X patří:

  • integrované 2D řízení stroje
  • poloautomatické 2D řízení stroje
  • přijímač laserového signálu
  • virtuální zeď E-Fence
  • systém vážení

Technologie FEH

Technologie plně elektrické hydrauliky (FEH) je podobná systému D-ECOPOWER VBO, který je nyní součástí výbavy standardního modelu DX225LC-7 a všech pásových rypadel Doosan od modelu DX350LC-7 výše. FEH je v podstatě systémem VBO bez vedení pilotního tlaku. Joysticky a pedály jsou plně elektrické, ale pocitově jsou pro obsluhu stejné jako hydraulické joysticky.

V praxi systém FEH přináší, ve srovnání se systémem D-ECOPOWER VBO, výrazně nižší spotřebu paliva a to o 8 %. K tomu je třeba ještě přidat 7% snížení spotřeby paliva, kterého již bylo dosaženo u standardního modelu DX225LC-7.

01

Navádění a ovládání stroje

Integrovaný systém navádění stroje u modelu DX225LC-7X využívá snímače namontované na přední části a na karoserii k rozpoznávání polohy každého pracovního nástroje a informování operátora. Zpětná vazba obsluze je poskytována prostřednictvím audiovizuálních displejů, které umožňují lepší ovládání stroje

Tři hlavní funkce ovládání stroje

K dispozici jsou tři hlavní funkce ovládání stroje, které lze aktivovat stisknutím příslušného funkčního tlačítka:

  • Asistent – poskytuje Asistenta na svahu a Asistenta pro lžíci.
  • Ovládání otáčení – pro Asistenta při otáčení a Limit otáčení.
  • Virtuální zeď – nastavení Stropu / Dna / Zdi / Otáčení / Vyhnutí se kabině / Vyhnutí se pásu /Vyhnutí se dozeru.
  • Režim Asistent na svahu – On/Off (Zap/Vyp) lze nastavit pomocí přístrojové desky a joysticku.

Nastavení úhlu lžíce

Když je aktivována funkce Asistent pro lžíci, aktuální úhel se uloží do paměti. Když řidič ovládá joystick lžíce, uloží se poslední hodnota po zastavení operace.

Systém vážení a Asistent pro zdvih

Systém vážení a funkce Asistent pro zdvih měří a zobrazují aktuální hmotnost lžíce, když obsluha nakládá materiály, a varuje řidiče, když celková naložená hmotnost překročí cílovou hodnotu. V budoucnu se plánují ještě další doplňkové funkce.

doosan

Pro více informací o stavebních strojích Doosan navštivte www.doosanequipment.eu nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. na www.garnea-stavebni.cz.

Text: Pavel Svoboda a V. Štěpánková
Foto: Archiv firmy

 

Back to top