Co nového u „Sandviku"

Koncem roku 2021 společnost Sandvik, prostřednictvím regionálního zastoupení v polských Tychách, oznámila převzetí plné odpovědnosti za trh vrtacích technologií v Polsku, České a Slovenské republice.

Tato významná změna byla v ČR a SR provázena ztrátou kontaktu s tradičním dealerem po více jak 20 letech, a to za poměrně dramatických okolností. Společnost Sandvik pro vrtací technologie, se tak ocitla v nezáviděnihodné situaci, kdy ve velice krátké době bylo potřeba vyřešit problém firemního zázemí.

Dnes po uplynulém půl roce, můžeme konstatovat, že tato první velmi náročná fáze, byla zvládnuta a další stabilizace již může pokračovat s dalším rozvojem a s ohledem na vývoj a požadavky zákazníků.

Touto cestou je třeba poděkovat společnosti Subterra a.s., která významným způsobem pomohla a umožnila jako výchozí bod pro Sandvik, využívat její prostorové kapacity.

Samozřejmostí je servis

V současné době má tedy Sandvik standardní zázemí kanceláře, skladů a dílen. V návaznosti na akvizici trhu, bylo nutné zajistit i personální zajištění servisu. I přes známou problematiku nedostatku kvalifikovaných pracovníků, se v osobě servisního technika Jana Šediny, našlo ideální řešení s výbornou odezvou ze strany zákazníků. V současnosti má náš první servisní technik na starosti stávající flotilu vrtacích souprav Sandvik a spolu s příhraniční spoluprací s polskými kolegy, jsme schopni pokrývat potřeby našich zákazníků. Počítáme samozřejmě s dalším rozšiřováním našich kapacit a kandidáty na personální posílení servisu máme vytipované a o jejich nástupu jednáme.

Převzetí odpovědnosti na trhu, kde stávající soupravy dodal předchozí dealer, bylo i v oblasti právní náročné a bylo zde nutné postupovat s určitou trpělivostí a porozuměním ze strany zákazníků. I toto jsme postupně zvládli.

Obchodní strategie

Koncem uplynulé dekády, začalo vedení společnosti Sandvik uvažovat o změněně strategie pro celou Střední Evropu. Tyto základní změny přinesly první výsledky a jasně ukázaly, že na českém a slovenském trhu je pro Sandvik prostor a zákazník je ochoten provést změny.

Od počátku roku 2019 do září 2021 bylo tak dodáno na český a slovenský trh devět nových vrtacích souprav Sandvik, což byl oproti předcházejícím rokům jasný růst. Krátké období 33 měsíců, tak rozhodlo o následném přímém vstupu společnosti Sandvik na náš trh, který se ukázal jako perspektivní a zajímavý. Sandvik tak po více jak 30 letech konečně převzal přímou odpovědnost. Další změny, které zasáhnou celý region Střední Evropy budou následovat v průběhu blízké doby.

Současná situace

Rok 2021 byl pro Sandvik v našich podmínkách velmi nadějný a úspěšný. Přestože došlo v druhé polovině roku k přerušení spolupráce s lokálním zástupcem, byly uvedeny do provozu čtyři nové stroje a pokud by někteří zákazníci nevnímali nestabilní situaci okolo přímého vstupu Sandviku na náš lokální trh rušivě, mohl být výsledek ještě lepší.

Hektický vývoj od počátku roku 2019 stojící na tvrdé práci mnoha, tak otevřel Sandviku dveře a zároveň potvrdil, že bez vstupu ekonomicky silného partnera, který je schopen zajistit nároky záručního a pozáručního servisu, není možné v oboru vrtacích technologií konkurovat.

Záruka a stabilita

Vytvoření skupiny opírající se o mocný Sandvik v Polsku, stojící na hornicví i stavebnictví, je dostatečnou zárukou pro stabilitu a další rozvoj aktivit Sandviku na poli vrtacích technologií u nás a na Slovensku. Příchod Sandviku na náš trh je třeba uvítat a jeho úloha je jasná. V současné době hlavní nebezpečí spočívá v obecně přílišné politizaci veškerých obchodních aktivit, kdy na poli vrtacích a trhacích prací zůstal velmi nízký počet dodavatelů. Nebezpečí, kdy vzájemně si konkurující subjekty „přikrývá" jeden dodavatel technologie, je skutečným problémem pro všechny, s dalekosáhlými ekonomickými dopady pro celý segment stavebnictví. Sandvik tak má úlohu být skutečnou konkurencí a protiváhou, a tím současný příliš vychýlený stav se pokusit napravit. Zatím vypadá, že by se toto úsilí mohlo zdařit. Cesta k tomuto cíli jistě bude roubena mnoha úskalími a těžkostmi. Důležité je, že jsme začali a leccos se již povedlo. Vybudování zcela nové pobočky na zelené louce a vytvoření nového týmu, se tak stalo skutečnou unikátní výzvou.

Sandvik pracuje na Orlíku

02

Zleva: Sandvik: Miloš Kánský, Jan Šediny, Jakub Skarb; majitel soupravy: Jan Loskot; Switelsky a.s.: Jan Výmola

 Především je potěšitelná letošní dodávka dvou nových vrtacích souprav Commando DC130Ri do užíváni společnosti Swietesky stavební s.r.o. a zakoupení tohoto typu stroje, vrtací společností Jana Loskota. Soupravy jsou nasazeny na stavbě nového železničního mostu přes Orlickou přehradu. V těchto případech se jedná o vůbec první přímý prodej přes zastoupení Sandvik. Nadějně se rovněž rozbíhá prodej vrtacího nářadí, kde jsme schopni skutečné cenové flexibility.

Přímý vstup Sandviku na náš trh, je provázen nestabilní situací ve světě, kdy ekonomické a politické vlivy, spolu s přirozeným procesem výměny generací, potvrzuje, že Sandvik, přišel v pravý čas.

03

Poděkování

Na závěr, je třeba poděkovat všem těm, kteří i v době, kdy přebírání trhu, bylo pro všechny velmi náročné, nepřibouchli Sandviku dveře a důvěřovali, že se vše dá zvládnout, což se nakonec potvrdilo. Velké množství práce nás ovšem ještě čeká.

01

Text: Miloš Kánský, prodej povrchových souprav Sandvik, ČR, SR
SANDVIK Polsko SP. z o.o.
Vídeňská 104
252 50 Vestec
tel.: +420 725 104 270

Miloš Kánský

1979-1982 - vyučen, obor vrtař – geolog
1982 – 1990 – Vodní Stavby 07 – vrtmistr
1990 – 1992 – Zakládání Staveb – vrtmistr
1995 – 2000, Boehlerr Pneumatic International – servisní technik, vrtmistr Region ČR, SR, Polsko
2000 – 2018, Atlas Copco/Epiroc
2000 – 2005 servisní technik, vrtmistr
2001-2005 dlouhodobá pracovní mise – Chorvatsko, Srbsko, Bosna-Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Rusko atd.
2005 – 2018 prodejce povrchových vrtacích souprav ČR, SR, Maďarsko

Sandvik
2019 – současnost –zastoupení Sandvik -prodejce povrchových souprav ČR, SR

Foto: Vladimíra Štěpánková

 

Back to top