Harrachov město proslulé nejen skokanskými můstky ale i sklářstvím, hornictvím a Zubačkou

Krkonošské městečko Harrachov je známé horské sportovní a rekreační středisko. Může se ale pochlubit i více než 300 let starou sklárnou, hornickou minulostí a unikátní Zubačkou.

Osada Rýžoviště

Harrachov vznikl až po druhé světové válce spojením do té doby samostatných obcí Rýžoviště, Harrachova a Nového světa. Rýžoviště je pokládáno za jednu z nejstarších krkonošských hornických osad, která vznikla kvůli rýžování zlata v Ryzím potoce.

01

Nejstarší sklárna

V 17. století byla na Rýžovišti založena sklárna, počátkem 18. stol. byla přestěhována na Nový svět. Zakladatelem a prvním ředitelem sklárny byl Elias Müller. V letech 1764 – 1942 vlastnili sklárnu Harrachové. Za jejich působení se produkce značně rozšířila a proslavila sklárnu na celém evropském kontinentě.

Současný majitel František Novosad na sklářskou tradici úspěšně navázal a rozšířil o malý pivovar. V areálu harrachovské sklárny se nacházejí moderní expozice sklářského muzea. Možná je ale i návštěva vlastní sklárny, kde se udržel značný podíl ruční výroby i unikátní stará technologie provozu brusírny. Je to nejstarší dosud fungující sklárnu na světě, Zdejší produkce se pro svou technickou kvalitu i uměleckou hodnotu stala vyhledávanou nejen v Čechách, ale i na evropských a světových trzích.

03

Hornická minulost

První zmínky o harrachovském rudném ložisku pocházejí z poloviny 17. století, naplno se ale v Harrachově začalo těžit až v polovině minulého století a za 35 let provozu se vytěžilo přes 380 tisíc tun rud, převážně pro chemický a hutní průmysl.

02

Hlavní žilnou výplň hlubinného dolu, umístěného na okraji města mezi vrchy Ptačinec a Čertova hora, tvoří fluorit, baryt, galenit a křemen. Kromě toho tu bylo popsáno dalších 38 minerálů. Průzkumné práce a otvírka ložiska začala po druhé světové válce v roce 1947. Vlastní těžba odstartovala o deset let později v roce 1957. S příchodem tržního hospodářství se těžba ukázala jako nerentabilní a poslední vozík s narubanou rudou vyjel z hlubinného dolu 30. září 1992.
Historii připomíná Hornické muzeum a přibližně jeden kilometr dlouhá prohlídková štola.

Zubačka

Zubačka Tanvald – Kořenov – Harrachov je nejstrmější traťí v České republice. Tato jedna z málo provozovaných ozubnicových drah nabízí krásnou vyhlídkovou jízdu romantickou krajinou Jizerských hor a Krkonoš, s množstvím tunelů a viaduktů.

04

Zkrátka Harrachov stojí za to, je to krásné horské městečko, protkané historii, sklářství, těžby a samozřejmě prvních lyží, které nechal dovézt Jan Harrach ze Skandinávie.

05

Z Harrachova V. Štěpánková

.

Další články z této kategorie

« První nákladní lanová dráha firmy Wiesner

 

Back to top