Sorbetin uvádí na trh nový typ sorbčního prostředku

Společnost SORBETIN s.r.o. vyvinula vysoce účinný hydrofobní adsorbent pod označením SORBETIN pro likvidaci uniklých ropných látek a chemikálií z pevných povrchů a vodních ploch.

SORBETIN je biologicky a zdravotně nezávadný adsorbent s nízkou hmotností na bázi čistého uhlíku a extrémně vysokou sorpční účinností. Jeden kilogram prostředku adsorbuje až 80 litrů uniklé kontaminující látky (ropné látky – mazací oleje, motorová nafta..., chemikálie). Představuje efektivní řešení v oblasti dekontaminace v oblasti stavebních strojů a strojů pro těžební techniku. Sorbetin je možné aplikovat přímo k zabránění úniků látek do stavebního a těžebního prostředí, anebo při servisních činnostech strojní techniky (odstraňování uniklých zbytků maziv a paliv při servisu strojů, jako preventivní opatření ve formě sorpčních polštářů při garážování techniky v rámci servisních prací apod.)

SORBETIN se dodává jako

 • Velká balení sypkého pytlovaného materiálu.
 • Sorpční polštáře pro odstraňování úkapů ze strojů.
 • Sorpční rukávy k vytváření ochranných bariér apod., k dispozici jsou rovněž sorpční sondy pro vrty na likvidaci uniklých látek do podzemních vod.
 • Operativní malé krabicové balení o obsahu 2 a 4 litry SORBETIN pro okamžitou likvidaci drobných úniků v servisních halách, garážích apod. Krabice o obsahu 2 litry, likviduje 1 – 1,5 Litru uniklé ropné látky či chemikálie, čtyřlitrová krabice pak 2 – 3 litry kontaminující látky.

Základní technické vlastnosti

 • Ekologický, na bázi čistého uhlíku
 • Bezpečný, zdraví neškodný
 • Nehořlavý, biologicky a chemicky neutrální
 • V nasyceném stavu zůstává pevný, neuvolňuje pohlcené kapaliny, nemaže

Jednoduchá aplikace

 • Přípravek se nasype v tenké vrstvě (zpravidla do výšky 5mm) na vyteklou látku na pevném povrchu nebo na hladinu kontaminované vody a nechá se 2 – 3 minuty adsorpčně působit, tmavé zabarvení indikuje stupeň nasycení.
 • Nasáklá směs se odstraní z plochy nebo vodní plochy vhodnou pomůckou (stěrka, lopatka, síťka...).
 • V případě velmi silného znečištění lze celý proces opakovat.
 • SORBETIN je jediný známý sorbent, ze které lze sorbovanou látku rekuperovat. Až 80% lze zpětně získat.

Zlikvidovat lze spálením s energetickým ziskem, jak tepla, tak elektrické energie.

Oblasti použití

SORBETIN se používá hlavně na prevenci a odstraňování ekologických havárií, do filtrů vody, plynů a vzduchu, na snížení radioaktivity a v stavebnictví na výrobu izolací, omítek, malty a do betonů. Účinně adsorbuje toxické a chemické látky, hlavně kyseliny a alkoholy.

Adsorbuje také těžké kovy, škodlivé plyny, oleje a také pyly ze vzduchu.

SORBETIN® má vlastnost rekuperace, tedy většinu adsorbovaných látek je možné získat v pro další zužitkování, působením tlaku a nebo odstředěním – zpět.

Pro svoje vlastnosti – nízká hmotnost a vysoká tepelná odolnost (krátkodobě 1.200°C, dlouhodobě do 800°C) je vhodný k tepelné a zvukové izolaci a požární ochraně objektů.
Další oblasti využití je výroba tepelně odolných těsnění, žáruvzdorných výrobků a izolací. Sublimuje až při teplotě nad 3.000°C.

SORBETIN® lze také použít k provzdušnění půdy, kde působí jako stabilizátor vlhkosti, vylehčuje půdu a snižuje odpar, tím i spotřebu vody, má baktericídní vlastnosti a adsorbuje biologické škodliviny a hnis.

SORBETIN® je chemickým složením prakticky čistý uhlík, je zdravotně neškodný, biologicky a chemicky neutrální.

Tento moderní a vysoce účinný ekologický typ sorbentu zařadila petrolejářská a energetická společnost Totalenergies (dříve TOTAL) po provedení provozních testů do distribučního a aplikačního sortimentu pro své zákazníky.

Podrobnější informace lze získat u společnosti SORBETIN s.r.o.

Text : Ludvík Krajči CEO
Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
Foto : Archivní materiály

 

Back to top