SANDVIK PŘICHÁZÍ

V uplynulých týdnech avizoval koncern SANDVIK prostřednictvím rozesílaných dopisů a e-mailů přímý vstup divize vrtacích technologií na český a slovenský trh.

Připomeňme si v krátkosti působení této společnosti na trhu vrtacích a trhacích prací v uplynulých více jak 30 letech. Přestože SANDVIK v tomto úzce specializovaném oboru měl na trhu své místo a výrobky byly dobře známy a byly zastoupeny, jeho přímá účast v českém a slovenském prostoru citelně chyběla. Společnost SANDVIK preferovala přítomnost u nás prostřednictvím nepřímého zastoupení nejprve kontaktních osob, kanceláří a posléze od roku 2000 prostřednictvím společnosti Rocktech s.r.o.Ta se stala dealerem SANDVIK v oblasti vrtacích technologií na území České a Slovenské republiky.

Vývoj a koncepce

Vývoj po roce 2000 v segmentu vrtacích prací byl velice bouřlivý. Mezi rokem 2000 a dneškem se trh vrtacích prací jak po stránce technologické, tak po stránce obchodní, diametrálně proměnil. V tomto období jsme byli svědky nástupu moderních technologií, mnohé společnosti zmizely a některé se naopak objevily. Toto vše ovlivňováno politickou situací v České republice, Evropě i v rámci celosvětového vývoje.

Koncepce firmy SANDVIK pro toto období tak preferovala u nás, nepřímé zastoupení, oproti její hlavní konkurenci, která měla na českém a slovenském trhu přímou formou vlastního zastoupení. Přestože v případě již zmíněné společnosti Rocktech můžeme hovořit o tom, že důstojným způsobem hájila oranžové barvy společnosti SANDVIK a v řadě případů dosáhla pozoruhodných úspěchů. Oproti hlavní konkurenci, která operovala v mnohem větším regionu, byla společnost

Rocktech ve značné nevýhodě

Současný stav na trhu, který je výsledkem uplynulého období po roce 1989, byl ovlivněn celou škálou faktorů, mezi kterými je třeba zmínit přirozenou generační výměnu, administrativu EU a další vlivy. Na jedné straně zpřehlednily roztříštěnost trhu v průběhu devadesátých let, ale zároveň přinesly mnohá úskalí a nerovnosti, které podnikání v tomto oboru dnes znepříjemňuje a komplikuje.

Společnost SANDVIK v průběhu roku 2018 začala na základě podrobných analýz uvažovat o změně strategie pro celou Střední Evropu a prostřednictvím společnosti Rocktech zvýšila aktivitu v České a Slovenské republice. Tato zvýšená aktivita přinesla, od počátku roku 2019 do dnešních dnů, devět nových a několik starších strojů. To potvrdilo, že poptávka na změnu poměrů ze strany zákazníků zde existuje a predikovala, kudy se bude následný vývoj ubírat.

Historický vstup Sandviku

Zajímavým úkazem byl fakt, že těchto nesporných úspěchů, bylo dosaženo prostřednictvím týmu pouhých 6 lidí, což v dnešní době zasluhuje uznání a nutí k určitému zamyšlení. Nově dodané stroje na český a slovenský trh, elán a nadšení, bez kterých by se toto nikdy nepovedlo, však brzy ukázaly své limity. Tíha těchto úspěchů, jasně prokázala, že struktura prodeje pro Střední Evropu, se musí změnit a urychlila rozhodnutí vrcholného managementu o nezbytném přímém vstupu společnosti SANDVIK na český a slovenský trh. Toto rozhodnutí znamenalo, že výchozím bodem, pro nové uskupení ve Střední Evropě se stane polská centrála SANDVIKU. Ta je, díky svému zázemí a ekonomickým možnostem, tím nejvhodnějším subjektem jak provést tyto změny, které se budou týkat nejenom České a Slovenské republiky, ale i dalších regionu. Autonomní zastoupení společnosti SANDVIK u nás, včetně samostatného servisního zabezpečení v oblasti těžebních technologií, je historickým okamžikem, na který jsme čekali více jak 30 let.

Popřejme tedy „SANDVIKU" mnoho úspěchů. Jeho role je v současnosti jasná a dočkáme se jistě mnoha překvapení. Vstup tohoto ekonomicky stabilního a silného partnera na český a slovenský trh přinese kýžené změny v mnoha ohledech. Jako potvrzení výše uvedeného můžeme hned uvést, že dva dny po oznámení přímého vstupu společnosti SANDVIK na český a slovenský trh, byla potvrzena dodávka další nové vrtací soupravy, k jedné významné společnosti.

sandvik

Miloš Kánský, SANDVIK ČR
tel.: +420 725 104 270
Foto: Sandvik a Vladimíra Štěpánková

 

Back to top