Phoenix-Zeppelin představuje Condition Monitoring

Pro každého majitele stavební nebo těžební techniky je dnes klíčovou otázkou, jak správně měřit a vyhodnocovat provozní ukazatele stroje, aby byl jeho provoz co nejekonomičtější a nejefektivnější. Aby měla taková analýza smysl, je potřeba do ní zahrnout co nejvíce proměnných, tedy nejen spotřebu paliva, ale také údaje o stavu provozních kapalin, opotřebení hydraulických částí nebo informace o provozu stroje v čase.

Společnost Phoenix-Zeppelin, výhradní dodavatel strojů Cat do České republiky, spustila v roce 2012 službu Condition Monitoring, která umožňuje majitelům vyhodnocovat celkovou efektivitu stroje a výrazně přispívá ke snižování nákladů na jeho provoz.

Služba Condition Monitoring kombinuje jednotlivé prvky preventivní péče s jejich proaktivním vyhodnocováním a skládá se ze čtyř prvků:

  • monitorovacího systému Product Link
  • analýzy olejových vzorků S.O.S.SM
  • prohlídek stroje TA1
  • údržbové smlouvy CSA

Provázanost těchto jednotlivých částí je zárukou komplexního řešení pro efektivní správu stroje.

Product Link

Klíčovým komponentem služby je systém Cat Product Link, který umožňuje zákazníkovi sledovat řadu parametrů, například pohyb celé flotily strojů na různých pracovištích, aktuální stav motohodin či paliva u každého stroje, nebo poměr práce a prostojů.

Stroj vybavený systémem Product Link umí komunikovat přes satelit i přes místní GSM brány. Dokáže tak aktualizovat data o svém stavu v hodinových intervalech. Data se k zákazníkovi převádí v podobě přehledných tabulek a grafů téměř okamžitě, a to prostřednictvím uživatelského prostředí Vision Link, které je i v českém jazyce, a které umožňuje další práci s daty – například je lze setřídit do ucelených statistik. Samozřejmostí je export dat do formátu *xls (aplikace Microsoft Excel).

03

Product Link se hodí se pro těžká rýpadla, nakladače nebo dampry, ale i pro kolová rýpadla nebo rýpadla od hmotnosti 15 tun

Product Link hraje také důležitou roli při prevenci závad a při plánování servisních zásahů. Monitorovací systém umí provozovatele upozornit na nutnost servisního zásahu či včasné údržby stroje.

Prohlídka TA1

Pro hospodárné provozování strojů Cat je autorizovaný servis nezbytný. Stroj je každých 1 000 motohodin podroben TA1 prohlídce mechanikem. Phoenix-Zeppelin. Tato prohlídka umožní včasnou diagnostiku případných závad na stroji. Po vizuální prohlídce sestaví technik kontrolní list s informacemi o typu kontroly a s doporučeními, jak postupovat při odstraňování problémů a jak diagnostikovaným problémům předcházet. Pokud zákazník dbá na doporučení, může tak ušetřit a zároveň zvyšovat produktivitu svého stroje.

02
Díky pravidelnému sledování dat a jejich analýze v rámci služby Condition Monitoring lze v urgentním případě zrychlit servisní zásah a zamezit nečekaným prostojům stroje nebo eskalaci poruch

Analýza olejových vzorků S.O.S.SM

Do souboru preventivních opatření v rámci služby Condition Monitoring patří také analýza olejových vzorků a provozních kapalin S.O.S.SM Celková analýza se skládá z vyhodnocení stavu olejové náplně v motoru, hydraulické soustavě a v pohonném ústrojí. Tato složka Condition Monitoring je důležitá při předcházení rizikům, která jsou spojená s kontaminací provozních kapalin hydraulického systému, například mikroskopickými částmi prachu, paliva nebo jiných nečistot, a také pro včasné odhalení opotřebení strojních komponent.

Údržbová smlouva CSA

Neméně důležitou součástí služby Condition Monitoring je údržbová smlouva CSA. Ta se vztahuje jak na dodávku údržbových dílů, olejů a maziv, tak na práce údržbového mechanika, dokumentaci historie stroje, likvidaci odpadů nebo na vystavení kontrolního listu.
Více informací o službě Condition Monitoring lze nalézt na webových stránkách společnosti Phoenix-Zeppelin.

Bauma 2013

Zeppelin představuje inovativní technologie

Všechny výhody služby Condition Monitoring budou prezentovány také na veletrhu stavební a těžební techniky Bauma 2013, který proběhne ve dnech 15. - 21 dubna v Mnichově. Společná expozice koncernu Zeppelin a Caterpillar bude tentokrát zaměřena na inovativní technologie, které se uplatní při stavbách a těžbě surovin. Pozornost bude dále věnována servisním a podpůrným službám, které pomáhají zákazníkům snižovat celkové provozní náklady a usnadňují jim podnikání. Na ploše více než 12 000 m2 se představí celkem 70 novinek.

Jeden z mnoha očekávaných strojů, který bude mít na veletrhu premiéru, je nový kolový nakladač Cat 988K využívající technologii SCR pro efektivní spalování paliva, díky které stroj splňuje velmi přísné směrnice pro výfukové plyny (stupeň IV) již dnes. Nakladač bude vzhledem ke své robustní konstrukci a výkonnému motoru určen pro práci v extrémních podmínkách, například v kamenolomu nebo štěrkovnách.

Vrcholem v oblasti „zelených technologií" je hybridní rýpadlo Cat 336 E H s revolučním řešením pro rekuperaci kinetické energie. Jde vůbec o první stroj svého druhu v historii společnosti Caterpillar a v Mnichově aspiruje na největší tahák veletrhu.

Další novinky na Baumě

Caterpillar i Zeppelin nicméně chtějí na veletrhu předvést celou šíři své nabídky. Segment silniční techniky bude zastoupen novou řadou finišerů a válců, za kompaktní stroje se představí nová řada rýpadlo-nakladačů série F, reprezentovaná strojem Cat 444F. Návštěvníci se dále mohou těšit na nová minirýpadla Cat 302.2D, 302.4D a 301.7D, která budou na výstavišti podrobena srovnávacímu testování s minirýpadlem 308E2 CR s krátkou zadní částí. Veletrh je také příležitostí k představení dozeru Cat D6K série 2, pásového rýpadla Cat 318E, kolového rýpadla Cat M313D a grejdru 120M2 AWD.

01

Kolový nakladač Cat 988K je jednou z novinek, které se představí na veletrhu.

Pozvání na Baumu

Společnost Phoenix Zeppelin, výhradní dodavatel strojů Cat pro Českou republiku, samozřejmě nebude ani na letošním veletrhu chybět. Její zástupci budou přítomni po celou dobu veletrhu, a to v hale B6, kde se nachází největší společná expozice Caterpillar a Zeppelin. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.

Termín: 15. - 21. dubna 2013
Místo: Mnichov

Vnitřní expozice: Hala B6
(společná expozice Caterpillar a ZEPPELIN)

Vnější expozice: Blok 709
(The Cat Rental Store, manipulační technika Hyster, Operators Club)

Otevírací doba: Po-Pá 9:30 – 18:30
So 8:30 – 18:30
Ne 9:30 – 16:30

Text: kolektiv autorů P-Z
Foto: archiv společnosti
Phoenix-Zeppelin
www.p-z.cz

 

Další články z této kategorie

« BAUMA 2013
Pásová rypadla HITACHI ZX-5 »

 

Back to top