Česká kaolínka ve Vietnamu

Vietnam je jedna ze zemí, kde Česko, nebo bývalé Československo, nejsou neznámými pojmy, ba naopak. Máme zde mnohaletou tradici v realizaci investičních celků a v dodávkách různých technických zařízení a technologií.

Je pravdou, že to, co zde bylo vybudováno v dobách před rokem 1990, byly převážně investice v rámci pomoci RVHP rozvojovému a poválečnému Vietnamu. Naše země, si zde tak vybudovala velmi dobré jméno a naše výrobky a technologie vynikaly a stále zaručují vysokou kvalitu a spolehlivost. Po devadesátém roce byla tendence omezit spolupráci s Vietnamem a podobnými zeměmi a obrátit se na země „snů". Tam ale nepřipravenost a neznalost orientace v tvrdém konkurenčním boji měly za následek četná zklamání a likvidaci výroby i v těch oblastech, kde byla doposud velká tradice. Mezitím v zemích jako je Vietnam, uvolněné pozice velmi rychle zaplnily jiné země. Češi, i když je naše bývalá tradice ve Vietnamu stále ještě živá, mají s návratem na vietnamský trh v současné silné konkurenci bohužel jen velmi malou šanci.

Firma QBBK

Nebuďme ale příliš skeptičtí. Několik firem se zde již uchytilo a snaží se úspěšně podnikat, ale je to velmi obtížné a zdlouhavé. Jednou takovou vlaštovkou je firma QBBK (Quang Binh Bohemia Kaolin), která je v současné době největším investičním celkem z České republiky na území Vietnamu. Jejím vlastníkem je akciová společnost B.G.M. z Prahy. QBBK je společností se 100% zahraniční účastí České republiky a je založená a registrovaná dle platných vietnamských zákonů. Sídlem společnosti je město Dong Hoi v provincii Quang Binh v oblasti středního Vietnamu. Zakladatelská listina společnosti QBBK byla podepsána dne 5. 10. 1998. Předmětem činnosti společnosti je provozování plavírny kaolinu s roční výrobní kapacitou 50 000 tun s možností rozšíření kapacity na 100 000 tun kaolinu ročně a další produkce výrobků na bázi kaolinu, což je v současné době především výroba nátěrových hmot a plnidla do NPK.

Tato továrna byla postavena v severním předměstí Dong Hoi v katastru obce Bac Ly na ploše o rozloze 170 x 280 m, což plně dostačuje i pro případné rozšíření zpracovatelské kapacity na 100 000 tun kaolinu ročně. Ložisko kaolinu je otevřeno přibližně 1 km od továrny, směrem na západ. Rozplav natěžené suroviny je situován na okraji ložiska a odtud je rozplavený materiál potrubím dopravován k dalšímu zpracování do továrny.

Vlastní výroba

Výroba kaolinu se provádí tzv. mokrým procesem, to znamená rozplavováním. Vytěžená surovina se dopravníky dostává do bubnových rozplavovačů, kde dochází k základní materiálové selekci. Kaolinová suspenze je po té odváděna do vrtulového míchače, odkud je kaolinový kal čerpán do tzv. hydrocyklonů, kde probíhá několik stupňů třídění.

Po tomto procesu se vytříděná suspenze odvádí do kruhových homogenizačních nádrží, tzv. zahušťovačů. Po dostatečném zahuštění je kalová suspenze čerpána k dalšímu zpracování do automatického filtračního lisu, kde dochází k odvodnění kaolinového kalu a ke vzniku tzv. kaolinových koláčů o vlhkosti cca 30%. Tyto kaolinové koláče se dále mechanicky rozdělují na menší části. Podle potřeb zákazníka je tento výrobek s výše uvedenou vlhkostí buď dopravníkem odváděn k expedici, nebo k dalšímu sušení. V druhém případě se surovina odtahovým dopravníkem dostává přes dělící nudličkovací stroj do procesu sušení v sušícím zařízení. Výsledný výrobek s vlhkostí do 12%, je dále odváděn do závěrečné fáze celého výrobního procesu, tj. buď k balení a expedici, nebo do zásobníků, pro pozdější expedici.

Při výrobě plaveného kaolinu vznikají tyto vedlejšími produkty: Jemný písek DH 0/1, Střední písek DH 0/4, Hrubé kamenivo.

Využití kaolinu

Kaolin uvedeného typu je vhodný hlavně do „těl" výrobků sanitární keramiky, užitkové a ozdobné keramiky, s barevně se pálícím střepem, nebo na výrobu dlaždic a obkladaček. Velmi dobře se hodí především pro technologii lití, protože se vyznačuje dobrou ztekutitelností, možností dosažení vysoké koncentrace pevné fáze v licí suspenzi a výbornou rychlostí tvorby střepu. Při použití do sanitární keramiky, dlaždic či obkladaček, je nezanedbatelnou výhodou vyšší obsah oxidu draselného, který umožňuje snížit množství živce ve hmotě, případně dosahovat nižší vypalovací teploty. Uvedené výhody kaolinu se mohou nejlépe uplatnit a ekonomicky zhodnotit právě v sanitární keramice.

Další možné využití výše uvedeného kaolinu je například v gumárenském průmyslu, při výrobě hnojiv a v neposlední řadě při výrobě nátěrových hmot.

Vyrobený kaolin z naší továrny se hlavně expeduje do keramiček na území Vietnamu. V poslední době projevila zájem o odběr keramická firma z Bangladéše a koncem roku 2012 se uskutečnila první expedice do této země. Připravuje se možný prodej kaolinu do Japonska, kde také projevili zájem. Toto je ale zatím jen ve fázi předávání vzorků a specifikování výrobku.

Další velmi významnou formou výrobního programu továrny je výroba nátěrových fasádních hmot. Výroba je funkčně zařazena do technologického procesu výroby. Jde především o výrobu několika typů fasádních nátěrových hmot pro interiérové a exteriérové použití pod obchodním názvem PROTEREX. Dále je připravena i výroba stěrek.

Chemické složení a charakteristika kaolinu společnosti QBBK.

Kaolin D.H. 50 – reference sample

Kaolin D.H. 350 – laboratory test

 

Back to top