V Českém Krumlově se slavilo

Koncem roku 2012 proběhly v Českém Krumlově souběžně dvě oslavy - tradiční oslava svaté Barbory a oslava 20. výročí založení firmy Kámen a písek, spol. s.r.o., která patří do nadnárodní skupiny Kirchdorfer Gruppe se sídlem v Rakousku.

Uvítání hostů se zhostil sám pan „Vilém z Rožmberka", který nás přivítal s noblesou přímo rožmberskou. Českokrumlovský vikář Václav Pícha nám připomněl význam sv. Barbory. Generální ředitel firmy Kámen a písek Otakar Veselý přiblížil historii a současnost firmy a poděkoval všem zaměstnancům za odvedenou práci v celé dvacetileté historii firmy. Pan Erich Frommwald, generální ředitel koncernu Kirchdorfer vyzdvihl velmi dobrou spolupráci s firmou Kámen a písek a jejím vedením a popřál do dalších let firmě stále úspěšné podnikání.

Patronka Svatá Barbora

Svatá Barbora je patronkou horníků, architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, zvoníků, kuchařů, řezníků, dětí, zajatců, hasičů, střelmistrů, dělostřelců. Je také uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, bouřím a požárům a je patronkou umírajících.

Společnost Kámen a písek, spol. s r.o. - historie a současnost

Kámen a písek, spol. s r.o. se sídlem v Českém Krumlově se zabývá těžbou kamene a zpracováním drceného kameniva. Od roku 1992 patří do nadnárodní skupiny Kirchdorfer Gruppe, kde je součástí divize Kirchdorfer Kies & Transportbeton Holding GmbH.

Historie sahá daleko před druhou světovou válku, první zmínky o zahájení těžby jsou v archivech z roku 1903 z lomu Plešovice. Práce v lomech na počátku minulého století až do jeho poloviny byla prací těžkou a nebezpečnou a pro opravdové chlapy plné síly.

Po roce 1964 dochází ke sloučení lomů Plešovice, Ševětín, Kobylí Hora, Krty a Zrcadlová Huť pod podnik Západočeské kamenolomy a štěrkopísky Blatná. Po roce 1990 vznikl státní podnik Kamenolomy Český Krumlov, který byl privatizován společností Kámen a písek ing. Otakara Veselého. V roce 1992 vstupuje do společnosti Max Machánek, a tím dochází k rozšíření skupiny Kirchdorfer do České republiky s majoritním podílem ve firmě. V roce 2004 získala společnost akvizicí další dva kamenolomy, Písek a Rejta a rozšířila tím pokrytí trhu v Jihočeském kraji o další regiony. Dnešními operativními jednateli jsou Pavel Fučík a Věra Sládková.

fucik-sladkova-vesely

V posledních dvou dekádách 20. století došlo k prudkému rozvoji technologie a důlních strojů a těžká ruční práce byla úplně odstraněna. Dnes provozuje společnost Kámen a písek plně automatizované lomy s úplným vyloučením osob s prachem exponovaných a rizikových pracovišť. Dnešní produkce se pohybuje okolo 2.000.000 tun ročně, přičemž kapacita výroby kamenolomů je dvojnásobná. Díky neustálým investicím do modernizace technologie výroby, silné orientaci na zákazníka a uspokojování jeho potřeb se společnost stala jednou z vůdčích společností ve svém oboru v České republice. Za 20 let bylo vyrobeno přes 27 mil. tun kameniva.

Rozšíření služeb pro zákazníky

Pro technickou podporu provozoven slouží ústřední dílna, jejímž hlavním úkolem jsou opravy strojního zařízení. Její velká kapacita dovoluje provádět opravářské, zámečnické, svářečské a elektromontážní práce i pro jiné subjekty. Ke kvalitní práci slouží zázemí dílenské haly v Českém Krumlově s moderním strojním vybavením.

Pro kompletní zajištění služby zákazníkům vzniklo samostatné středisko Spedice KaP.

Díky spedici je možné v rámci jediného telefonátu zajistit dodávku kameniva včetně dopravy až na místo určení.

V lomu Ševětín byl zřízen recyklační dvůr, kde je možno od roku 2007 ukládat výkopové zeminy, betonové a cihelné sutě a ostatní stavební nezávadné odpady.

V roce 2010 firma rozšířila své služby o Prodejní terminál, s prodejním skladem kameniva v Okružní ulici v Českých Budějovicích, kde je v nabídce široký sortiment kameniva pro stavby v Českých Budějovicích a blízkém okolí.

Reference

Ke stálým zákazníkům společnosti patří obalovny živičných směsí, betonárny a stavební firmy z jihočeského regionu a další firmy, které realizují stavební zakázky. Dodávkami kameniva se firma podílí na mnoha významných stavbách, ať už se jedná o dálnice, silnice, železnice, bytovou či průmyslovou výstavbu nebo vodní stavby. V jižních Čechách za vlády Rožmberků, kteří se zde zasloužili o rozvoj, je firma dalším dobrým pokračovatelem, který se podílí zásobováním kamenivem na rozvoji regionu. Je toho dokladem například výstavba vodních děl lipenské a římovské přehrady, stavba čistírny odpadních vod v Českém Krumlově, letištních ploch v Plané u Českých Budějovic a Bechyni, výstavba Jaderné elektrárny Temelín, IV. železničního koridoru z Českých Budějovic do Horního Dvořiště, výstavba dálnice D3 a celé dopravní infrastruktury v Jihočeském kraji.

Ekologie a rekultivace

Při své činnosti společnost Kámen a písek chápe ochranu přírody jako nedílnou součást řídícího procesu ve všech stupních výroby počínaje plánováním těžby až po zahlazování následků těžební činnosti v krajině. Pro tvorbu studií využívá nejmodernější počítačové metody modelování krajiny, na jejichž základě plánuje další postup těžby. Bezprostředně po ukončení hornické činnosti rekultivuje plochy zasažené těžbou tak, aby se tyto co nejdříve vrátily do původního rázu krajiny.

Vzájemná poděkování

Na závěr představení společnosti generální ředitel a spolumajitel Otakar Veselý poděkoval všem zaměstnancům společnosti, Horní vrchnosti, společníkům, dodavatelům, stálým a spolehlivým odběratelům a také zástupcům úřadů, starostům měst a obcí, se kterými firma úzce spolupracuje. „Připadám si jako dirigent velkého orchestru, který hraje sám beze mne a z toho mám velkou radost.", řekl na závěr svého poděkování Otakar Veselý.

Ředitel divize KKTH Armin Richter pochválil skvělé pracovníky a také jim poděkoval za dobré výkony v současné, pro stavebnictví nelehké době.

Ředitel holdingu Erich Frommwald poděkoval Otakaru Veselému, že se při hledání partnera pro podnikání rozhodl pro skupinu Kirchdorfer Gruppe a popřál mu ještě hodně úspěšných let v podnikání.

Jednatel firmy Pavel Fučík poděkoval rovněž všem spolupracovníkům, dodavatelům a zejména největším odběratelům, firmám Jihočeská obalovna, Strabag, Swietelsky a Welser Kieswerke.

Slavnostně vyhlásil nejlepšího vedoucího lomu, kterým se stal pro rok 2012 Karel Dvořák, vedoucí lomu Ševětín.

dvorak

Doprovodný program

Slavnostní atmosféru umocňovalo překrásné prostředí Jezuitského sálu Hotelu Růže. Po přípitku na dalších mnoho let spolupráce následovala slavnostní večeře o šesti chodech. Večer hostům zpříjemňovalo vystoupení kytarového dua Steffal, Kümmel, film a prezentace o historii a současnosti firmy a vystoupení břišních tanečnic ze Studia Farha. O hudbu k poslechu a tanci se postarala skupina JazZíka. Byl to velice příjemný a slavnostní zážitek zvláště v předvánoční době.

Děkuji firmě Kámen a písek za pozvání a přeji do dalších let hodně dobrých a spokojených zákazníků a mnoho vytěženého kameniva bez úrazů a materiálních škod, nad čímž trvale bdí patronka firmy, svatá Barborka.

Z Českého Krumlova Vladimíra Štěpánková

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 711 424
Mob.: +420 724 270 037
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.kamen-ck.cz

Vladimíra Štěpánková

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top