Kouzlo rekultivace – z vytěžené krajiny vzniká zemědělská půda

Začátkem prosince se v Mostě konala Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí. Nabídla komplexní ukázku, jak vytvořit zemědělskou půdu z území narušeného těžbou hnědého uhlí a následně ji plnohodnotně obhospodařovat.

Konferenci uspořádala pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla agentura TALK ve spolupráci s Okresní agrární komorou Most, Czech Coal Group a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pohled na zeleň, lesy a vinice v místech, kde se ještě před několika dekádami těžilo uhlí nebo zakládaly zeminy, mě naplňuje radostí. Město Most podporuje nejen zemědělské rekultivace, ale také konference, jako je tato. Jde o výjimečnou příležitost pro zemědělce a zástupce státní správy a samosprávy, aby se seznámili s možnostmi rekultivací, a zároveň pro experty z různých oborů, aby si vzájemně vyměnili zkušenosti.Vlastimil Vozka, primátor města Most

Přednášky a příspěvky

Teoretickou část konference zahájil zakladatel české rekultivační školy Ing. Stanislav Štýs, DrSc., ze společnosti Ecoconsult Pons. Na úvod publikum seznámil s komplexní problematikou rekultivací v Podkrušnohoří a specifiky zemědělské rekultivace v tomto kontextu. Součástí vystoupení byla mimo jiné statistika rekultivací od roku 1950 do současnosti. Následovala série příspěvků o realizaci zemědělské rekultivace a následném hospodaření na takto vytvořeném území. RNDr. Jana Boršiová (Báňské projekty Teplice) představila přípravu a plánování rekultivací, Ing. Petr Dvořák (FŽP UJEP) hovořil o zahlazení báňské činnosti lomu Most-Ležáky a Ing. Ivan Váňa (České vinařství Chrámce) obohatil diskuzi o zkušenosti s pěstováním vinné révy na zemědělsky rekultivovaných výsypkách.

Zástupce firmy (Ekodendra) Luboš Hora přednášel o pěstování energetických plodin na rekultivovaném území. RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí), navázal příspěvkem o půdách vzniklých rekultivací na pozemcích postižených báňskou činností. Ing. Roman Honzík (Výzkumný ústav rostlinné výroby) přispěl přednáškou o technických a energetických plodinách na zemědělsky rekultivovaných výsypkách a Ing. Jiří Křen (Czech Coal) hovořil o zemědělském využití antropogenních půd na Mostecku. Příspěvkem o metodikách revitalizace zakončila prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., teoretickou část konference.

Ing. Štýs představil také 25minutový dokumentární film „Černobílá – barevná" s podtitulem Proměny krajiny v severních Čechách. „Šlo o exkluzivní projekci, protože tento film dosud nebyl oficiálně uveden. Jeho režisérem je vídeňský dokumentarista Paul Rozszdy a mezi cílové skupiny patří vedle studentů a pedagogů z celého vzdělávacího spektra odborná i občanská veřejnost," dodal Ing. Štýs.

„Uhelné safari"

Populárně naučné přednášky odborníků na rekultivaci a zemědělců doplnilo tzv. Uhelné safari, exkurze po rekultivovaných oblastech v okolí Mostu. Pod vedením průvodce Ing. Jiřího Kašpara z Vršanské uhelné zájemci konference absolvovali prohlídku rekultivovaných území. Trasa zahrnovala vyhlídku lomu Vršany a rekultivované výsypky Malé Březno a Velebudice. Účastníci exkurze byli svědky podívané, která na podobných setkáních není příliš obvyklá. Měli mimořádnou příležitost přímo se seznámit jak s principy povrchové těžby, tak i s různými formami provedených rekultivací. Kromě stále aktivní těžební oblasti navštívili také území, kde báňská činnost již skončila, a kde byly provedeny sanace a rekultivace a místo se vrátilo do užívání v nové podobě.

O konferenci byl velký zájem v řadách širší odborné veřejnosti. Přítomni byli zemědělci, zástupci firem a institucí, které se zabývají rekultivacemi, akademické osobnosti, zástupci státní správy a samosprávy, pedagogové a studenti. Kromě absolvování teoretické části se mohli účastníci konference na vlastní oči přesvědčit, jak vše vypadá v praxi. Třeba se mnozí zamyslí, jaké kouzlo má a co přináší rekultivace krajiny.

Text: PhDr.Petr Dušek, Vladimíra Štěpánková
Foto: PhDr.Petr Dušek

Více informací poskytne:
PhDr. Petr Dušek,
PR manager agentury TALK, pořadatel konference
tel.: 246 035 974
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top