Společnost ECE Group – výrobci filtračních elementů


Společnost ECE Group, přední společnost ve svém oboru ve střední Evropě, realizuje již více než 13 let významné projekty pro veškerá průmyslová odvětví, od těžby minerálů po náročné aplikace spalování odpadů, které jsou kombinovány též s dodatečnou neutralizací spalin.Zaměřuje se na výrobu nejkvalitnějších filtračních elementů pro separaci tuhých znečišťujících látek z plynů a kapalin včetně kompletního servisu služeb v této oblasti.

Služby společnosti

Sídlo výrobního závodu společnosti ECE Group , s.r.o. se nachází v Liberci, kde v prvopočátcích bylo využíváno spolupráce s vysokou školou textilní. Postupem doby si rozvoj poptávky vynutil vznik rozsáhlé obchodní sítě pro zajištění distribuce hotových výrobků nejen v českých zemích, ale i v zahraničí. Společnost ECE Group poskytuje související základní služby jako je instruktáž u zákazníka, technická pomoc při řešení konkrétní situace, demontáž starých a montáž nových elementů na místě určení, vizualizace netěsností filtrační stanice až po likvidaci starých textilií. Filtrační elementy jsou využívány jak v oblasti primární, tak sekundární výroby. Dodávají se nejen výrobcům filtračních zařízení, ale také jednotlivým koncovým odběratelům (provozům) jako náhradní díly. Životnost textilií je dána zejména jejich zatížením a není nekonečná. Čím lépe výrobce filtračního zařízení navrhne velikost a druh materiálové kvality určené pro filtraci, tím delší je potom životnost filtračního média v provozu a nižší jsou také provozní náklady.

Technologické trendy

Výroba elementů je postavena na nejmodernějších výrobních technologiích včetně automatizovaných, výhradně v souladu se systémem řízení jakosti dle norem ISO 9001. Společnost vyrábí filtrační hadice nejrůznějších průměrů, délek a provedení, filtrační jednokapsy a vícekapsy pro filtraci vzdušin a spalin, které odpovídají náročným řešením v oblastech od těžby a zpracování minerálů, přes výrobu ocele až po náročné aplikace chemického a potravinářského průmyslu, tepláren a spaloven odpadů.

hadice

Užitné vlastnosti

Filtrační elementy splňují s jistotou požadované emisní limity a zaručují dlouhodobě nízkou úroveň tlakové ztráty zařízení při zajištění nejnižších provozních nákladů a dosažní vysokého počtu motohodin. Podle technických a provozních podmínek odprašování je pro danou aplikaci voleno optimální filtrační medium včetně jeho úpravy, které jednoznačně splňuje požadovaná kritéria aplikace. Konkrétnímu typu filtračního zařízení odpovídá též použití konstrukčních detailů filtračního elementu (snapringový kroužek, filcové těsnění, ocelový kroužek, spodní nebo horní zesílení, rozpěrné kroužky atd.).

Speciální technologie pro těžební průmysl

V těžařském průmyslu jsou textilie firmy ECE Group zpravidla nasazovány v oblasti drcení, dělení, třídění, prosívání a transportování kamene či štěrku do zásobníků. V dalším zpracování to jsou mlýnice, pece, sušárny, homogenizace, míchárny až po expedice. Ve všech těchto technologických uzlech se zpravidla uplatňuje vpichované polyesterové vlákno, ze kterého jsou textilie, používané v suché filtraci, vyráběny. Toto vlákno vzniká polykondenzací v procesu tavného zvlákňování, kde výchozí surovinou je glykol a kyselina tereftalová (estery). Následně se vlákna proti sobě vpichují zpravidla přes tkanou textilii jako nosič a dále povrchově mechanicky a nebo chemicky upravují. Je to nejčastěji používané vlákno pro suchou filtraci díky vynikajícímu poměru cena/kvalita (výkon). Pro užití ve vyšších teplotách procesu (nad 150°C) výroby stavebních hmot se dále může používat celá škála tepelně, mechanicky a chemicky odolnějších vláken až po PTFE (polytetraflor etylén) včetně jejich standardních a speciálních mechanických a chemických úprav. Samostatnou kapitolou jsou potom polyesterové textilie se sníženým povrchovým odporem splňující směrnice ATEX na ochranu proti explozi svedením statického náboje na kostru zařízení.

Rozsah služeb v kombinaci s vysokou technickou úrovní výrobků společnost ECE Group již několik let řadí mezi špičku v oboru, o čemž svědčí především spokojenost řady jejich odběratelů.

Text a foto. Ivar Zapletal

ECE Group , s.r.o.
Jiráskova 1284, 75501 Vsetín, tel.: + 420 777 254 092
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ece-group.com
Centrála a výroba
ECE Group , s.r.o.
Mařanova 650
463 12 Liberec

 

Back to top