Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR

Koncem loňského roku se v Národním technickém muzeu v Praze uskutečnila konference „Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR", organizovaná společností TOP EXPO CZ. Konference proběhla za účasti významných zástupců MPO ČR, MŽP ČR, ČBÚ, těžebních společností, oborových organizací a akademické obce. Přední odborníci analyzovali reálné překážky ve využívání nerostných surovin ČR a varovali před národohospodářskými škodami v případě omezení těžby.

Surovinová politika a energetická bezpečnost ČR

Předsedal: Pavel Kavina, ředitel Odboru surovinové a energetické bezpečnosti MPO ČR

 • Evropská iniciativa Raw Materials Initiative - Pavel Kavina, ředitel Odboru surovinové a energetické bezpečnosti MPO ČR
 • Projekty na podporu Evropské surovinové iniciativy, úloha sdružení evropských geologických služeb EuroGeoSurveys a pozice ČR - Zdeněk Venera, Petr Rambousek, Česká geologická služba
 • Návrh surovinové politiky z pohledu společnosti Severočeské doly a.s. Chomutov. - Vladimír Budinský, ředitel odboru strategie a komunikace GŘ, Severočeské doly a.s. Chomutov

Nerostně surovinový potenciál ČR a reálné možnosti jeho využívání

Předsedal: Mirko Vaněček, předseda České asociace ložiskových geologů

 • Nerudní suroviny ČR a možnosti jejich využívání - Miroslav Raus, Jaromír Starý, Česká asociace ložiskových geologů
 • Rudní potenciál ČR a reálné možnosti jeho využívání - Petr Morávek, Mirko Vaněček, Česká asociace ložiskových geologů
 • Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využíván - Josef Godány, České asociace ložiskových geologů

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu

Předsedal: Vojtěch Diner, Hornicko-geologická fakulta, VŠB - TUO

 • Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu

Luboš Pavlas, generální ředitel CZECH COAL a.s:

„Uhlí je důležitá surovina a důležitý zdroj energie, na kterém je závislé mnoho lidí. Těžba hnědého uhlí v roce 2011 dosáhla 46,8 mil. t. Na bázi uhlí se v České republice vyrábí přes 55% elektřiny. Na teplu z uhlí závisí 1,5mil. domácností, při jeho těžbě je přímo zaměstnáno 22,5 tis. osob. Říká se, že spadnou Krušné hory – NESPADNOU. Těžit se bude, dokud bude někdo uhlí chtít a potřebovat. Mostecko nemá problémy s těžbou, ale s nezaměstnaností".

 • Černé uhlí – nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Jaká je jeho úloha?

Ján Fabián, ředitel pro rozvoj a strategii, zástupce generálního ředitele, OKD, a.s. (dnes generální ředitel OKD):

„Světová těžba uhlí v roce 2011 přesáhla 7 miliard tun uhlí, z toho Česká republika se podílí 1%. Uhlí je „nejdemokrativnější" surovina, tzn. že je rozložená rovnoměrně v celém světě: 1/3 v Evropě, 1/3 v Severní Americe, 1/3 Asii, další v Africe. Celosvětové zásoby jsou při současné spotřebě cca na 190 let. Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice, každoročně investuje do rozvoje a modernizace až 5 miliard Kč. Zásoby černého uhlí v OKD činí 195 mil. tun (podle JORC Code k 1.1.2012). Společnost OKD, a. s., je součástí skupiny New Word Resources Plc., dnes OKD provozuje 4 doly – Karviná, Darkov, ČSM a Paskov. V roce 2011 firma vytěžila 11 mil. tun uhlí. Společnost OKD dává práci téměř 17 000 lidí a je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji. Podporuje také kulturní i sportovní aktivity v regionu."

 • Perspektivy těžby uranu v České republice

Josef Lazárek, náměstek ředitele, odštěpený závod GEAM, DIAMO s.p.

„V České republice je vyráběno v jaderných reaktorech 32% elektrické energie. Potřeba přírodního uranu zpracovávaného do jaderného paliva je ročně cca 860 tun. Domácí výroba uranu byla v roce 2011 ve výši 230 tun, což je pouze 27% současných potřeb české jaderné energetiky. Z ložiska Rožná bylo od počátku těžby tj. od roku 1957 vytěženo 16,289 mil. tun rudy. Průměrný obsah je 1,118 kg U/tunu rudy, tj.celkem 19 189 tun U. Ložisko má momentálně při těžbě kolem 200 tun uranu ročně, zásoby na pět let. Tento objem těženého uranu pokrývá potřeby české jaderné energetiky ani ne z 1/3."


Význam využití druhotných surovin pro energetiku a ekonomiku ČR

Předsedala: Věra Havránková, zástupkyně ředitelky odboru ekologie, MPO ČR

 • Možnosti využití burzovních mechanismů pro obchodování s druhotnými surovinami - Pavel Štorkán, předseda burzovní komory, Českomoravská komoditní burza Kladno
 • Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu - Miroslav Škopán, prezident Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů
 • Vedlejší energetické produkty a jejich využití - Pavel Sokol, generální ředitel, ČEZ Energetické produkty, s.r.o., prezident, ASVEP

Minimalizace dopadů těžby surovin na životní prostředí ČR

Předsedala: Milena Šandová, ředitelka Těžební unie ČR

 • Ochrana nerostných zdrojů z pohledu MŽP ČR - Martin Holý, ředitel odboru geologie, MŽP ČR
 • Příklady dobré praxe lomových rekultivací - David Póč, projektový manažer, TU ČR)
 • Přírodě blízké revitalizace vápencových lomů - Eva Wagnerová, autorizovaný architekt – krajinářská architektura, členka poroty soutěže „Zelený most"

Závěrečné zhodnocení

Vývoj posledních let ukazuje, že přístup k nerostným surovinám je stále větší překážkou a těžební průmysl tak v České republice ztrácí nejenom možnosti podnikatelských příležitostí, ale především se zde objevuje zcela reálná hrozba poklesu konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Tento vývoj pak neznamená nic jiného, než že Evropská unie a potažmo Česká republika mohou do budoucna očekávat zhoršení přístupu k nerostným surovinám. Proto je zásadní a klíčová adekvátní legislativa (problematika tzv. malé novely horního zákona) či povědomí o fungování těžebního průmyslu, jeho pozitivní socioekonomické i ekologické dopady a nutnost komplexně přistoupit k řešení otázek územního plánování.

Prezentace z konference SPSB ČR jsou dostupné na adrese:
http://www.top-expo.cz/konference/spsb-2012/

Před rokem 1989 by nám zveřejnění titulního obrázku tohoto článku asi jen tak neprošlo - šlo o přísně utajované údaje...

Vladimíra Štěpánková

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top