Smart Construction od Komatsu – v České republice

Rychlejší provedení projektu s efektivní úsporou pohonných hmot, významné ušetření vrstvených materiálů, to vše s menším počtem lidí a tedy s výrazně vyšší bezpečností na pracovišti - to jsou hlavní výhody, které zákazníkovi přináší systém Smart Construction. Zrodil se před čtyřmi lety v Japonsku u tamního výrobce stavebních strojů Komatsu, dnes je značka registrovaná po celém světě včetně České republiky a otevírá cestu pro budoucí chytré technologie ve stavebnictví.

V principu se v systému Smart Construction jedná o celkovou integraci nových digitálních technologií snímání terénu, jejich převodu do 3D modelů a následnou automatizaci řízení stavebních strojů. Tato metoda zajišťuje maximální produktivitu a efektivitu v procesu zemních prací.

Hlavní impulsy

Jedním z hlavních impulsů ke zrodu systému Smart Construction byl trend snažící se zefektivnit proces zemních prací. Možnosti lidí a klasická koncepce provádění výkopů jsou aktuálně na hraně produktivity, proto je nutné použít moderní technologie umožňující zvyšovat efektivitu.

02

Navíc v Komatsu pracují stále na vylepšení systému, jeho rozšíření a zdokonalení na sebe nenechá dlouho čekat. Už brzy bude doplněn o kalkulace kubatur a návrhy strojních sestav, dále o plánování realizace stavby v čase a její průběžné sledování.

Smart Construction v České republice

Komatsu začalo systém provozovat v Japonsku v roce 2015. Aktuálně je rozšířen do Severní Ameriky, Austrálie a také Evropy. A nyní prostřednictvím KUHN-BOHEMIA se dostává rovněž do České republiky. Místní zákazníky chce zaujmout především možností odlišit se od firem pracujících dle stávajících procesů. Jinak řečeno schopností zrealizovat více zakázek a dokázat si tak vydělat více.

Vyjádření Daniela Syse, ředitele společnosti KUHN-BOHEMIA

„Smart Construction spojuje nejnovější trendy fotogrammetrie a programového bezpilotního létání s integrovanými prvky 3D řízení strojů se vzájemným vzdáleným propojením. Samozřejmě je k tomu využívána platforma počítačového rozhraní a aplikačních programů. Systém Smart Construction je využitelný pro nejrůznější typy projektů. Ať už se jedná o projekty menšího charakteru jako jsou přípravy pro výstavbu hal, nebo rozšiřování logistických objektů, tak o větší celky liniových staveb, kde máme na mysli nájezdové rampy, připojení komunikací nebo retenční nádrže. V neposlední řadě lze pomocí systému Smart Construction realizovat i projekty rybníků či kanalizací.

03

Systém zajišťuje zákazníkům úsporu času, těženého a vrstveného materiálu, paliva i lidí. Toto jsou všechno produktivní ukazatele, jejichž redukce snižuje náklady a maximalizuje zisk," uvedl Daniel Sys a dodal Smart Construction bude zajímavý jak pro firmy zabývajícími se zemními pracemi pro soukromý investiční sektor, tak pro společnosti a skupiny provádějící velké státní stavební zakázky a modernizace.

Představení v Brně

Společnosti KUHN-BOHEMIA výhradní distributor stavebních strojů Komatsu v České republice začíná v těchto dnech systém představovat a nabízet svým zákazníkům. První představení proběhlo v brněnské pobočce KUHN-BOHEMIA, kde systém Smart Construction velice podrobně představil Ing. František Zemčík vedoucí ostravské pobočky.

01

 V každém případě platí, že systém Smart Construction je připraven podpořit lidi s vizí a s výhledem do budoucnosti, kteří ocení nové výzvy.

komatsu

kuhnbohemia

www.kuhnbohemia.cz
www.komatsu.cz

Z Brna Vladimíra Štěpánková

 

Back to top