Deset věcí, které byste o Hardoxu chtěli vědět, ale zapomněli jste se zeptat

JE HARDOX DOBŘE SVAŘITELNÁ OCEL?

Perfektní otázka, na kterou nelze odpovědět bez toho, aniž bychom definovali, o který Hardox a jakou tloušťku plechu se jedná. V současné době Hardox existuje ve formě devíti různých otěruvzdorných ocelí. Nejměkčí má tvrdost 340 HBW a nejtvrdší dosahuje až 63 HRC.

04

Čím větší tvrdost a tloušťka plechu, tím vyšší uhlíkový ekvivalent. Tedy odpověď na výše položenou otázku je ANO, pokud máme na mysli materiály až do úrovně Hardox 500, které jsou velmi dobře svařitelné. ALE v okamžiku, kdy svařujete např. 50 mm silný plech Hardoxu 600 s uhlíkovým ekvivalentem CEV = 0.66, už musíte dodržet požadovaný předehřev a přídavný materiál. Takže, mluvíme-li o svařitelnosti ocelí Hardox, vždy musíme diskutovat konkrétní Hardox a konkrétní tloušťku.

MŮŽU HARDOX VRTAT NA OBYČEJNÉ SLOUPOVÉ VRTAČCE?

Ano, ale musíte zlomit první vrták. Oceli Hardox jsou otěruvzdorné. A to, co je otěruvzdorné, bude i odolnější vůči vrtáku. Současně tím, že oceli Hardox mají vysokou tvrdost, je i tlak mezi vrtákem a vrtaným dílem několikanásobně větší než při vrtání obyčejné oceli. To znamená, že jsou vyšší požadavky na tuhost, stabilitu vrtačky a upevnění vrtaného dílu. Nicméně s kvalitním vrtákem a stabilní vrtačkou můžete vrtat i Hardox 500.

01

Musí se to člověk ale naučit, což většinou znamená zlomení prvního vrtáku. Pokud ale nemáte čas, chtějte polotovar nebo hotový díl už s dírami. Takové díly Vám ochotně dodají specializované firmy Hardox Wearparts.

JE HARDOX OTĚRUVZDORNĚJŠÍ NEŽ JINÉ OTĚRUVZDORNÉ OCELI?

Principiálně ne. Jestliže srovnáváme, testujeme dvě otěruvzdorné oceli se stejnou tvrdostí, dojdeme ke stejným výsledkům. To znamená, že otěruvzdornost např. Hardoxu400 bude stejná jako jiné „400 HB" oceli. Rozdíl bude v tom, že při stejné tvrdosti Hardox nabídne výrazně vyšší houževnatost a zpracovatelnost (svařování, dělení, ohýbání ...) než jiné otěruvzdorné oceli. Hotový díl z Hardoxu bude navíc odolnější proti prasknutí a svarový spoj bude méně náchylný ke vzniku trhlin. Lepší houževnatosti a zpracovatelnosti Hardoxu se dá využít i tím způsobem, že se použije vyšší „třída" Hardoxu, např. Hardox 500 oproti „400 HB" oceli. V tomto případě se otěruvzdornost zvýší a houževnatost a zpracovatelnost bude zhruba odpovídat „400 HB" oceli.

05

MOHU Z HARDOXU VYROBIT NŮŽ NA SEKAČKU?

Ano. Hardox 450 se v současnosti vyrábí od tloušťky 0.7 mm (do 160 mm), takže např. 2 mm silný nůž z něj vyrobíte. A výrazně laciněji, než je cena původního nože. Jestliže originál stojí na internetu cca 300 Kč, tak to při hmotnosti nože cca 0.6 kg znamená kilogramovou cenu přes 500 Kč. Evidentně to není špatný byznys...

O KOLIK JE HARDOX 500 OTĚRUVZDORNĚJŠÍ NEŽ HARDOX 450?

Opět otázka, kde potřebujeme znát více detailů, abychom mohli odpovědět. Předně musíme znát druh abraze. Může jít např. o třecí abrazi (vyložení skluzu, břit lžíce, síto ..) nebo o rázovou abrazi (kladivo v drtiči). Pak známe ještě erozi, abrazi ve štěrbině apod. Abraze je obecně komplexní a komplikovaný fenomén. Dále je třeba vědět něco o abrazivním materiálu, kterému je Hardox vystaven. Žulový štěrk bude na ocel působit jinak než např. ocelový šrot. Pokud víme více o druhu abraze a známe abrazivní materiál, jsme schopni kvalifikovaně odhadnout rozdíl v životnosti mezi dvěma ocelemi.

02

Takže odpověď na úvodní otázku zní takto: Pro třecí abrazi a středně až více tvrdý abrazivní materiál (čedič, žula ...) bude Hardox 500 o cca 40% otěruvzdornější než Hardox 450.

DÁ SE S HARDOXEM UŠETŘIT HMOTNOST?

Ano a někdy i tak, že se sníží i cena. Pokud víme, jaký bude rozdíl v životnosti dílů vyrobených ze dvou druhů Hardoxu (např. Hardox 600 versus Hardox 500), můžeme diskutovat snížení tloušťky tvrdšího Hardoxu na takovou úroveň, aby celková životnost odpovídala původní tloušťce měkčího Hardoxu. V takovém případě nenabízíme zvýšenou životnost, ale menší hmotnost. A jelikož je rozdíl v otěruvzdornosti mezi dvěma rozdílnými úrovněmi Hardoxu prakticky vždy větší než rozdíl v ceně, dá se takto snížit i cena dílu.

03

PROČ JE HARDOX TAK OBLÍBENÝ?

Protože je „blbuvzdorný". Blbuvzdornost znamená, že je méně citlivý na chyby při zpracování. Otěruvzdorné oceli jsou tepelně zpracované – kalené oceli. Jsou legovány, aby se dosáhlo tvrdosti i ve větších tloušťkách. Vysoká tvrdost spolu s legujícími prvky v oceli znamená spoustu pravidel a předepsaných parametrů, které by se měly dodržovat při zpracování. Například předehřevy před termickým dělením, poloměry ohybu a šířka matrice při jejich ohýbání, předehřev, tepelný příkon a přídavný materiál při svařování atd. Ve skutečnosti se celkem často doporučené parametry nedodržují, respektive se někdy vůbec neaplikují (např. předehřev před dělením). V těchto případech má Hardox výrazně vyšší šanci tolerovat tyto chyby bez toho, že by prasknul, nebo se vytvořily zárodky trhlin, které by se pak rozvinuly v reálné trhliny při provozu. Tato snížená citlivost Hardoxu na chyby přizpracování je dána jednak vysokou houževnatostí oceli, ale zejména pak vysokou konzistencí všech vlastností plechů Hardox. Vysoká konzistence vlastností znamená, že rozptyl hodnot jednotlivých vlastností je velice úzký a tak jenom velmi malý počet plechů bude mít vlastnosti z okraje tohoto rozptylu. A právě plechy, které jsou svými vlastnostmi na hraně dovolených hodnot, jsou nejcitlivější na chyby při zpracování. Jen pro zajímavost, veškerý Hardox 450, v tloušťkách 20.1 – 40 mm, vyrobený v roce 2016 měl průměrnou tvrdost 453 HBW. Směrodatná odchylka 1 Sigma měla hodnotu 6 HBW. To znamená, že 95 % vyrobených plechů mělo hodnoty tvrdosti v rozmezí 453 HBW +/- 12 HBW.

MÁ HARDOX STEJNOU TVRDOST NA POVRCHU I VE STŘEDU TLOUŠŤKY PLECHU?

Ano, ne, ale ... Do tloušťky přibližně 40 mm je tvrdost přes tloušťku plechu v podstatě stejná. I přes zvýšené legování pak větší tloušťky začínají vykazovat určitý pokles tvrdosti ve středu tloušťky. Větší tloušťky znamenají větší pokles rychlosti ochlazování v centru během kalení, které nedokáže úplně kompenzovat ani zvýšené množství legur. Nicméně Hardox, jako jediná značka otěruvzdorných ocelí, vždy zaručuje tvrdost i ve středu tloušťky. Konkrétně pak, že tvrdost ve středu plechu nepoklesne pod 90% minimální zaručované hodnoty na povrchu plechu.

06

JE PRAVDA, ŽE SE Z HARDOXU VYRÁBĚJÍ NÁRAZNÍKY OSOBNÍCH AUT?

Ano. Pouze se v automobilovém průmyslu nepoužívájméno Hardox, ale značka Docol. Jde ale o totožné materiály, jak chemickým složením, tak i tepelným zpracováním a výslednými mechanickými vlastnostmi. Docol 1200M plně odpovídá Hardoxu 400 a Docol 1400M pak Hardoxu 450. U ocelí Hardox, respektive Docol se v tomto případě nevyužívá jejich otěruvzdornosti, ale jejich pevnosti, která je zhruba třikrát vyšší oproti S355. Trvalá plastická deformace zapříčiněná rázem pak bude taktéž výrazně menší. Vysoké odolnosti ocelí Hardox proti plastické deformaci se využívá i v tradičnějších aplikacích Hardoxu, jako jsou korby nákladních aut nebo kontejnery.

LZE HARDOX POUŽÍT I DO VYŠŠÍCH TEPLOT? NAPŘÍKLAD DO 350 °C?

Ano. Od teploty cca 250°C sice většina ocelí Hardox začíná postupně ztrácet svou tvrdost – popouští se, ale ze začátku je pokles tvrdosti poměrně pozvolný. Při 350°C bude pokles tvrdosti cca 50 HB, což pořád znamená, že výsledná tvrdost bude několikanásobkem tvrdosti oceli S355 (cca 160 HB). Zhruba se dá říct, že do aplikací, kdeteplota může dosáhnout až 400°C, lze Hardox použít. Pro vyšší teploty pak lze doporučit Hardox HiTemp, který odolává minimálně až do 500°C.

Vážně, nevážně. A co to je vlastně ten Hardox?

Hardox je něco (hlavně ocelový plech, ale také trubka či kruhová tyč) s tvrdostí např. 500 HBW, s čímž můžete pořádně třísknout i jinak to "trápit" v náročných podmínkách např. v lomu, aniž by se to zlomilo, prasklo apod.. Současně se to dá svařovat, provrtat nebo ohnout, aniž bychom k tomu potřebovali vysokou školu ....

Hardox je značka otěruvzdorných plechů, tyčí a trubek, které pokrývají tvrdost od 350 do 650 HBW. Vyjímečností Hardoxu je jeho vysoká houževnatost a snadná zpracovatelnost. Odolnost proti prasknutí je o 50 až 100% vyšší než u obdobných materiálů. Při svařování, dělení a ohýbání nabízí rovněž výrazně příznivější podmínky.

Hardox je obchodní známka pro otěruvzdorné plechy vyráběné švédskou hutí SSAB, čelním světovým výrobcem vysokopevnostních plechů. Našim mottem a cílem je dosažení pevnějšího, lehčího a udržitelnějšího světa!

Další otázky prosím posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top