Cat Certified Rebuild pro druhý život stroje

Nejlepší investice do velkých stavebních a zemních strojů: Certifikované přestavby Cat®

Se zajímavou alternativou k nákupu nového nebo použitého stroje Cat® přišel na trh americký výrobce strojů Caterpillar. Řešení v podobě certifikované přestavby strojů (CCR = Cat Certified Rebuild) přináší zákazníkovi hned celou řadu výhod, které zvyšují produktivitu stroje a významným způsobem zhodnocují minulou investici do nového stroje.

Certifikované přestavby Cat se představují

Certifikovaná přestavba stroje Cat® (Cat Certified Rebuild = CCR) je na trhu naprosto jedinečný produkt. Jde v podstatě o systematickou a výrobcem řízenou přestavbu stroje s využitím nejnovějších technologií a poznatků, díky čemuž získává starší stroj vlastnosti a kvality stroje nového, a to v zajímavém poměru cena/výkon.

Filozofie programu je postavena na tom, že každý stroj Cat má po skočení „prvního životního cyklu“ stále ještě provozuschopné součásti, které mohou po opravě a spolu s výměnou dalších součástí až dvojnásobně prodloužit životnost stroje. Program CCR uvedla společnost Caterpillar na trh již v roce 1985 a původně se týkal pouze velkých těžebních strojů. Díky rostoucí popularitě byl postupně rozšířen i pro středně těžkou a lehkou stavební techniku. V roce 2001 byl program doplněn o dílčí alternativu ke kompletní repasi, a tou je přestavba pouze hnacího ústrojí (CPT – Certified Power Train Rebuild).

logo

Certifikované přestavby CCR a CPT mohou provádět pouze autorizovaní prodejci Caterpillar v dané oblasti, což je v případě České republiky a Slovenska společnost Phoenix-Zeppelin. „K přestavbě stroje poskytuje výrobce komplexní technologický návod, který je vyjma autorizovaného dealera nedostupný třetím stranám. Tento návod přesně určuje postup a seznam součástí, které mají být v rámci přestavby vyměněny, včetně provedení průběžných či závěrečných testů,“ poodhaluje zákulisí programu Martin Jelínek, manažer Product Support ve společnosti Phoenix-Zeppelin.

Přestavba stroje probíhá v několika fázích, při kterých je zkontrolováno a vyměněno až 7 000 součástí za originální díly Cat®. Po provedení předepsaných závěrečných testů získává zákazník stroj, který je co do vzhledu a výkonu jako nový, a to včetně záruky (výrobce dokonce přiděluje stroji nové výrobní číslo, což může být pro zákazníka výhodné například kvůli pojistce).

Ekonomická výhodnost programů CCR a CPT

Cena za certifikovanou přestavbu v porovnání s cenou nového stroje Cat záleží na individuálním posouzení stavu stroje. Zpravidla se však pohybuje mezi 55 a 65 % ceny nového stroje v případě CCR a 35 – 50 % ceny nového stroje u CPT.

CCR v jednotlivých krocích

1. Prohlídka/vyhodnocení

V první fázi je důležité pečlivě rozvrhnout plán přestavby a na základě toho se sestaví finanční kalkulace.

01-puvodní
CAT 365B r roku 2003 před zahájením certifikované přestavby CCR

 

Plán přestavby se odvíjí od stavu stroje, který se zjišťuje podrobnou technickou inspekcí, ale také analýzou údajů z předchozích servisních prohlídek nebo analýzou provozních kapalin v certifikované laboratoři olejových vzorků S.O.S℠

2. Demontáž

Při kompletní demontáži stroje (nebo hnací soustavy) jsou všechny komponenty pečlivě prohlédnuty a změřeny, zda vyhovují daným kritériím pro možnost opětovného použití.

02-demontaz

Díly jako jsou hadice, hnací řemeny, těsnění, ložiska, ovládací prvky, vypínače, kabeláže a přístrojové ukazatele jsou vždy vyměněny za nové. Ostatní součásti, které nevyhoví vysokým standardům, jsou rovněž vyměněny za nové nebo továrně renovované. Program Cat Certified Rebuild jednoznačně stanovuje výměnu přibližně 7 000 součástí, při přestavbě hnací soustavy přibližně 3 000 součástí.

3. Repase

V rámci repase se provádí kontrola základního rámu, a pokud je to nutné, rám se vyrovná, svaří nebo zesílí. Vymění se opotřebované čepy a pouzdra. Hydraulická soustava se uvede do stavu, kdy je její výkonnost a spolehlivost stejná jako u zcela nového stroje. Provede se rovněž výměna elektronických řídicích jednotek a aktualizace softwaru.

4. Implementace nových technických řešení

Během opětovné montáže jsou do stroje (nebo jeho pohonného ústrojí) doplněny všechny technické inovace a zlepšení, ke kterým došlo v průběhu doby od data výroby stroje po současnost. Na stroj se montuje systém Product Link, který umožňuje monitorování důležitých provozně technických ukazatelů z provozu stroje.

5. Testy pohonného ústrojí

Demontáži a kontrole je podroben motor, palivová soustava, převodovka, měnič momentu, diferenciál, koncové převody a chladič. Dle jejich stavu jsou tyto díly buď vyměněny, nebo opraveny.

6. Montáž

Při závěrečné montáži zkontrolují proškolení technici všechny tlaky, vymezí vůle a při utahování spojů kontrolují předepsané utahovací momenty. Současně je kompletně vyměněna kabeláž na stroji.

03-montaz

7. Testy funkcí a výkonnosti

Kontrola kvality je nedílnou součástí obou programů přestavby. Provádí se v několika úrovních a obsahuje náročné testy stanovené výrobním závodem. Program Cat Certified Rebuild celkem obsahuje více než 350 vyhodnocení a testů, prováděných v průběhu a na konci procesu, program Cat Certified Power Train obsahuje přibližně 200 vyhodnocení a testů. Záznamy z provedených testů jsou zasílány do výrobního závodu Caterpillar.

8. Lakování

Stroj je po přestavbě kompletně přelakován, vybaven novými samolepkami a štítkem, potvrzujícím provedení certifikované přestavby Cat.

04-po-repasi

9. Nové výrobní číslo

V případě provedení přestavby celého stroje dostane stroj nové výrobní číslo.

05-samolepy

Tím získá nejen novou identitu, ale také novou standardní či prodlouženou záruku, podobně jako nový stroj. Toto nové číslo rovněž prokazuje, že byla provedena certifikovaná přestavba Cat Certified Rebuild, což značně zvyšuje hodnotu stroje pro případ dalšího prodeje.

10. Vyhodnocení u zákazníka

Po provedení přestavby je stroj po určité období testován v běžném provozu, aby se zjistilo, jak pracuje a jak je s ním spokojena obsluha. Po předání stroje je dokumentace z přestavby zaslána do výrobního závodu Caterpillar.

Jak vybrat stroj pro CCR/CPT?

Provedení programu CCR je vhodné zejména u produktivních a dostatečně využívaných strojů, tam kde je zákazník s konkrétním strojem spokojen co se týče jeho výkonnosti, velikosti a nasazení v technologii. Do programu CCR mohou být zařazeny stroje, které jsou před druhou generální opravou, přičemž akceptovatelná hranice pro přijetí do programu je 20 000 motohodin v případě CCR a 13 000 motohodin u CPT. Kritériem je také bezzávadový rám a dobrá znalost historie stroje (servisní list, záznamy o opravách apod.).

prestavby

Více informací o certifikovaných přestavbách Cat Vám rádi zodpoví příslušní prodejci služeb a náhradních dílů společnosti Phoenix-Zeppelin. Více informací a kontakty najdete na webových stránkách www.p-z.cz

 pz-cat

Text a foto: kolektiv autorů P-Z

 

Back to top