Skanska DS a.s. první rok provozu Sandvik Ranger DX800

Ranger DX800 je vrtací souprava, která svým vynikajícím vrtacím výkonem, univerzálností a odolností představuje absolutní špičku v oboru a je zárukou úspěchu v lomových i stavebních aplikacích. Tato souprava byla zatím u společnosti Skanska DS a.s. nasazena na vrtací práce pro clonové odstřely v lomech.

Požádali jsme tedy ing. M. Buričana ze Střediska speciálních prací o dosažené výsledky a jejich zhodnocení.

Vyhodnocované období provozu od 1.1.2015 do 3.12.2015.

Provozní doba měřená

  • v motohodinách činila 1 340 Mth (celkem čas všech činností stroje, při kterých byl spuštěn).
  • v kladivohodinách činila 584 hodin kladiva (celkem čas, po který bylo v činnosti vrtací kladivo).

Celkem bylo za období odvrtáno 35 450 m o ø vrtů 89 nebo 102mm při průměrné vrtací rychlosti 26,5 m/motohodinu a 60,7 m/kladivohodinu.

Spotřeba nafty 0,68 l/m je včetně vrtání v pasážích pro jiné vrtačky nedostupných, tj. nadloží, úpravy svahů s nehomogenní horninou apod., kde Ranger vykáže úsporu času svojí operativností a manévrovatelností, kde ale nelze dosáhnout tak vysokého vrtacího postupu jako na rovné etáži s homogenní horninou.

01

Životnost vrtacího nářadí

  • adaptér hydraulického kladiva, byl hodnocen pouze jeden s životností 33 200 m
  • použité vrtací tyče Sandvik T51+ v nejkratší variantě činila průměrná životnost vrtací tyče 5 600 m (2,87 kč/m); T51+ je označení Sandviku pro nově vyvinuté vrtací oceli, speciálně legované ke zvýšení odolnosti proti vysokým teplotám a otěru, jejichž životnost na testech prokázala 30% přírůstek proti klasice.
  • vrtací korunky Sandvik ø 89 a 102 mm

Nasazení stroje: vrtací práce pouze pro clonové odstřely v lomech z 66 % vápencových a ze 34% andezitových.

Servisní zásahy ani poruchy s prostojem stroje nebyly v hodnoceném období žádné, po odstávce v prosinci dodavatel provedl celkovou kontrolu stroje a repasi hydraulického kladiva.

Sandvik Ranger DX800 splnil očekávání

Nasazení vrtací soupravy potvrdilo všechny avizované výhody a naplnilo i očekávání střediska speciálních prací v nasazení, operativnosti, výnosech i nákladech. Porovnávat je s čím, neboť již mají bohaté zkušenosti s několika generacemi Rangerů, z nichž dva stroje se dosud zdatně podílejí na plnění výkonů střediska.

sandvik

Zpracováno podle podkladů Skanska DS a.s. ,
Leden 2016
Rocktech s.r.o., ing. Milan Špirk

 

Back to top