• Zveřejnil 
  • Kategorie 2018 / 3
  • Zobrazeno 1657 krát

Oleje a maziva TOTAL

Ekonomická a ekologická maziva a provozní náplně pro těžební techniku a mechanismy používané v lomech, monitorování technického stavu za provozu.

Nově vyvíjená strojní zařízení v oblasti těžební techniky a mechanismů používaných v lomech vyžadují pro zajištění dlouhodobého spolehlivého provozu sofistikovaný systém údržby. Součástí tohoto systému je bezesporu volba a aplikace vhodných typů maziv a provozních náplní včetně sledování jejich technického stavu za provozu s cílem zamezit vzniku nežádoucích technických odstávek zařízení. Petrolejářská a energetická společnost TOTAL dlouhodobě vyvíjí maziva pro mechanismy používané v lomech a pro těžební techniku, a to s důrazem na ekonomické a ekologické parametry maziv. Pod označením RUBIA WORKS tak byla vyvinuta řada moderních motorových olejů pro lomové mechanismy a nakladače, které se vyznačují následujícími technickými parametry :

  • Specifikace vyhovující výkonovým evropským standardům ACEA E7, E6, E9 podporujícím životnost a optimální funkci zařízení na motorech, jež redukují produkované emise (částicové filtry DPF, EGR ventily na recirkulaci výfukových plynů, selektivní katalytická redukce oxidů dusíku SCR).
  • Podpora plnění emisních limitů EURO 6, 5, 4 resp. US EPA Tier III, IV.
  • FE (Fuel Economy) formulace olejů podporujících úsporu paliva dle typu provozu o několik % ve srovnání s konvenčními mazivy.
  • Maziva odpovídající výkonovým požadavkům výrobců těžební techniky a mechanismů (LIEBHERR, CATERILLAR, KOMATSU,VOLVO, HYUNDAI, HITACHI...)

01

Pokud jsou u mechanismů kromě moderních nízkopopelnatých nízkoviskózních motorových olejů viskozitních rozsahů SAE 10W-30 a 5W-30 použity i odpovídající FE (šetřící palivo pohonné jednotky) převodové a hydraulické oleje, lze docílit při „lehkoběžnosti" celého mechanismu konkrétních úspor na spotřebě paliva 3 až 5% dle typu provozu. U převodových olejů s možností aplikace do hydraulických okruhů, převodů a mokrých brzd mechanismů se jedná o moderní formulace řady olejů typu DYNATRANS opět s možností volby syntetické formulace podporující úsporu paliva pohonné jednotky mechanismu.

Ekonomičnost provozu lomových mechanismů lze pak navíc zvýšit pravidelným monitorováním technického stavu výše zmíněných provozních náplní s cílem stanovení jednak parametrů vlastní provozní náplně za provozu, a jednak s vyhodnocením možné vznikající závady či odchylky od vyhovujícího technického stavu a doporučením včasného příslušného servisního zásahu. Diagnostický systém ANAC dlouhodobě vyvíjený společností TOTAL od r. 1967 ve spolupráci s výrobci stavebních strojů a lomových mechanismů tak obsahuje 3000 000 anaylyzovaných vzorků náplní pro velké množství agregátů mechanismů. Na jejich základě pak je kromě stanovení technického stavu vlastní provozní náplně s vysokou pravděpodobností indikována rovněž odchylka či vznikající závada na agregátu mechanismu.

02

Lze tedy konstatovat, že spolu s kvalitními provozními náplněmi pak zejména jejich diagnostika umožňuje jednak zvýšit spolehlivost lomových mechanismů a těžební techniky, a jednak docílit výrazné úspory v oblasti nepřímých nákladů daných zvýšenou ekonomičností provozu (nižší náklady na palivo a servis techniky).

total

Text: Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
Titulní foto: EXPO Lesní lom 2018 – V.Štěpánková

 

Back to top