• Zveřejnil 
  • Kategorie 2018 / 3
  • Zobrazeno 1728 krát

Ohlédnutí za Liebherr RoadShow 2018

Od začátku dubna do poloviny května 2018 probíhala na několika stanovištích v Rakousku a Maďarsku Liebherr RoadShow.

„Zažijte budoucnost"

Pod převážně zářícím sluncem měli hosté možnost si při moderovaném programu, praktických ukázkách a testování v terénu vyzkoušet výkonnost a rozmanitost nabídky stavebních strojů Liebherr. Pod heslem „Zažijte budoucnost" představila společnost Liebherr již popáté na celkem pěti předváděcích místech 20 stavebních strojů jako komplexní průřez svého výrobního programu stavebních strojů.

13

Vystavené stroje společnosti Liebherr a jejích dlouholetých spolupracujících partnerů, firem Mercedes-Benz a Trimble, byly návštěvníkům poskytnuty i k praktickému vyzkoušení. Celý program byl doplněn prezentacemi produktů, příslušenství a simulátorem virtuální reality.

Servisní stan

Společnost Liebherr navíc ve svém servisním stanu poskytovala informace o poskytovaných službách, jako jsou kompletní montáže jeřábů, nabídky komplexních služeb k zemním strojům, logistika náhradních dílů a program Reman pro komponenty. Liebherr RoadShow 2018 kromě toho svým návštěvníkům také poprvé nabídla program zajímavých odborných přednášek.

10

Mercedes-Benz

Dlouholetý spolupracující obchodní partner – společnost Mercedes-Benz byla velice potěšena živým zájmem ze strany návštěvníků: V rámci rozsáhlého programu nákladních automobilů a dodávek, mezi nimiž nemohla chybět ani nová třída X, bylo absolvováno více než 2 000 zkušebních jízd.

Trimble

Také produkty a řešení společnosti Trimble, jako jsou řídicí jednotky GPS, laserové jednotky a rypadlové váhy Loadrite, byly podrobeny důkladnému vyzkoušení. Společnost Trimble představila na Liebherr RoadShow 2018 nový systém Trimble Earthworks v kombinaci se stavebními stroji Liebherr.

Mezinárodní význam

Série předváděcích akcí měla i v roce 2018 dobrý ohlas u odborného publika. Představení stavebních strojů v Rakousku a Maďarsku si nenechalo ujít kolem 5 800 návštěvníků, mezi nimiž bylo i mnoho zahraničních hostů, což opět dokládá mezinárodní význam RoadShow. Tým pracovníků RoadShow přivítal hosty z České republiky, Itálie, Švýcarska, Německa, Rumunska, Polska, Slovenska, Ruska, Francie, Slovinska, Chorvatska i z USA.

11

Zdroj informací a nové projekty

Mnoho návštěvníků využilo Liebherr RoadShow 2018 opět jako zdroj informací i příležitost k navázání nových kontaktů. Význam předváděcí akce v oboru dokládá nespočet uskutečněných zevrubných odborných diskuzí, které probíhaly mezi návštěvníky a týmem pracovníků Liebherr. Kromě velkého množství poptávek došlo i na uzavření mnoha kupních smluv a zahájení nových projektů.

liebherr

Za tým pracovníků Liebherr děkujeme všem, kteří si našli cestu na letošní Liebherr RoadShow a s ostatními se těšíme na setkání při příští příležitosti.

Text a foto: kolektiv Liebherr

 

Back to top