• Zveřejnil 
  • Kategorie 2018 / 3
  • Zobrazeno 1888 krát

SSE Explo Česká republika s.r.o. - spolupráce při zajišťování budoucnosti lomu Výkleky

Při současných vysokých požadavcích trhu na dodávky přírodního drceného kameniva je zřejmý rychlý úbytek zásob na těžených ložiscích. Zdravý rozum říká, že je třeba včas myslet na budoucnost. Náš obchodní partner Českomoravský štěrk a.s. neponechává nic náhodě a i v době největšího náporu na těžbu se manažeři odpovědní za přípravu rubaniny rozhodli zahájit otvírku třetího těžebního řezu na lomu Výkleky.

Jsme samozřejmě velmi rádi, že naše společnost SSE Explo může být u toho a že můžeme uplatnit své odborné znalosti a dovednosti v oblasti trhacích prací. Začínáme zářezem pro vybudování komunikace pro technologickou dopravu rubaniny. První návrhy projektu trhacích prací byly standardní a relativně optimistické. Ovšem nic není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. V období totálního sucha náš optimismus zchladila voda, již ve fázi vrtacích prací. Vrtné pole každou chvíli připomínalo horké prameny na Islandu, přičemž jsme mnoho již navrtaných vývrtů ztratili. Proto bylo nutné plánovaný rozsah první fáze zářezu zredukovat a rozsah odstřelu upravit.

01

Pro trhací práce jsme jako hlavní trhavinu použili Senatel Powerfrag, velmi kvalitní emulzní důlní skalní trhavinu schopnou detonace od rozbušky. Trhavina Senatel Powerfrag se svými výbušinářskými parametry blíží trhavinám dynamitového typu. Minimální průměr, ve kterém je tato trhavina schopná detonace je 32mm. Pro konstrukci roznětného systému jsme použili neelektrické rozbušky Exel MS a Exel Connectadet. Zvolili jsme páteřní systém zapojení roznětné sítě z důvodů lepší přehlednosti při zapojování a hlavně z důvodů vytvoření optimálního časového zpoždění. Ukázalo se, že tento systém zapojení bylo velmi vhodné řešení a přispělo k očekávanému – dobrému výsledku odstřelu.

02

Výsledek prvního odstřelu v zářezu samozřejmě ukáže až vlastní odtěžení. Nicméně byly použity kvalitní prostředky trhací techniky, se kterými SSE Explo pracuje a to je poměrně vysoká záruka dobré kvality.

Za SSE Explo Česká republika s.r.o.:
Ing. Zdeněk Bednařík, ředitel oblasti Morava

Kontakty:
SSE Explo Česká republika s.r.o. SSE Explo Česká republika s.r.o.
Tuchořice č.e.15 Provozovna Libotín 500
439 69 Tuchořice 742 66 Štramberk
777 011 755 737 219 507

 

Back to top