• Zveřejnil 
  • Kategorie 2018 / 3
  • Zobrazeno 1719 krát

Budoucnost těžařského průmyslu: jak konektivita a digitalizace mění důlní provoz

Autor: Sujeet Chand, Viceprezident pro strategický rozvoj a technický ředitel, Rockwell Automation

Na konci roku 2017 jsem byl pozván, abych promluvil na dvoudenní konferenci Future Mining Summit 2017, kterou pořádala skupina Global Mining Standards and Guidelines Group. Místo konání bylo opravdu příhodné: akce probíhala 20 metrů pod zemí ve zkušebním dolu společnosti Epiroc ve švédském Stockholmu.

Kromě mé prezentace se na akci objevily těžařské společnosti z celého světa, poskytovatelé vybavení a přední myslitelé v oblasti technologií. Prezentující představili klíčové trendy, které v těžebním průmyslu zaznamenávají, a také příležitosti pro rozvoj a zlepšení: 

  • Čím hlouběji doly vedou, tím více provozních problémů vyvstává. Využitelnost strojů v hloubce je poměrně malá – asi 50–60 % ve srovnání s 80 % v povrchovém dolu. Využití strojů pod zemí je třeba více sledovat a optimalizovat.
  • Existuje příliš mnoho „cloudů". Všichni dodavatelé automatizačních řešení a výrobci originálního vybavení poskytují oddělené cloudové úložiště dat, proto je pro těžební společnosti těžké sloučit data napříč systémy a rozpoznat trendy. Těžební společnosti mají zájem o otevřené systémy, prostřednictvím kterých by mohly lépe držet a využívat všechna svá data.
  • Všichni mluví o Block Chain. Block Chain se dnes v těžbě již nevyužívá, avšak může mít jistá uplatnění pro zlepšení sledovatelnosti, účetnictví a zabezpečení transakcí napříč dodavatelským řetězcem.
  • Těžba bez fosilních paliv. Prosazují se zařízení napájená bateriemi, protože se těžební společnosti snaží minimalizovat svou environmentální stopu.
  • Bezpečný The Connected Mine. Těžební společnosti hledají strategie pro realizaci větší mobility a využívání bezdrátových systémů ve svých dolech, aby zlepšily bezpečnost pracovníků a optimalizovaly výrobu.

01

Měl jsem také příležitost podělit se o své postřehy k budoucnosti těžby vycházející z obecných trendů na trhu, které jsem zaznamenal, i z rozhovorů se zákazníky.

Postřeh č. 1: Těžební společnosti nepotřebují shromažďovat více dat, potřebují shromažďovat správná data. V rámci spouštění umělého procesu existuje spousta proměnných a významných korelací dat – většinu z nich očekáváme.

A také víme, že některá data se nikdy nepropojí. Těžební společnosti se snaží redukovat velké množství nevyužitelných dat, a proto hledají způsob, jak data předem analyzovat, aby do cloudu poslaly pouze relevantní informace.

Výrobci originálního vybavení vkládají do svých strojů stále více inteligentních zařízení a možnost těžebních společností provést předběžnou analýzu tak roste.

Společnost Metso je jedním z výrobců originálního vybavení, se kterým v oblasti těžebního průmyslu úzce spolupracujeme a který se touto cestou již vydal u svých strojů na drcení hornin: do cloudu přenášejí pouze klíčová data, která pak mohou porovnat s daty z ostatních strojů na drcení hornin.

Díky tomu mají těžební společnosti možnost optimalizovat příležitosti založené na měření výkonnosti mezi několika závody. Další výhodou je, že se nemusí prokousávat hromadou neužitečných dat.

Postřeh č. 2: Analytika bude v budoucnu distribuovaná a bude využívat škálovatelné počítačové výpočty. Analytika může probíhat v cloudu, na úrovni serveru nebo přímo na úrovni zařízení. V budoucnu budou těžební společnosti hledat strategické metody pro analyzování ve „správném rozsahu", aby mohly vyřešit své problémy.

Postřeh č. 3: Bezpečnost a zabezpečení se spojují. Virtuální hrozby jsou čím dál závažnější a četnější, proto fyzická bezpečnost a zabezpečení údajů představují jeden společný cíl.

Tento trend jsem zaznamenal ve všech odvětvích. Při navrhování interních procesů musí mít společnosti na paměti následující: na virtuální zabezpečení dolů je třeba klást stejný důraz jako na fyzickou bezpečnost v dolech.

Toto téma vyvolalo mnoho diskuzí a skupina GMSG se rozhodla vytvořit pracovní skupinu, která by dolům pomohla lépe plánovat sloučení bezpečnosti a zabezpečení.

02

Změny ve způsobu, jak přemýšlíme o shromažďování a analýze dat, budou mít obrovský dopad na těžební průmysl. Čím dál více našich informací je přenášeno mezi zařízeními a do cloudu a související potřeba po zvýšené ochraně dat změní způsob, jakým přemýšlíme o bezpečnosti pracovníků i celé společnosti.

Máte-li zájem o více informací o řešeních pro těžební společnosti, navštivte naši webovou stránku o automatizaci v těžebním průmyslu na www.rockwellautomation.cz.

rockwell

Další články z této kategorie

« Oleje a maziva TOTAL
Jeřáb Šumavská tower »

 

Back to top