Moderní technologie v důlním měřičství

Současná doba nabízí mnoho metod pro měření důlních děl. Od klasické geodézie až po nejmodernější technologie, kterými lze sběr dat maximálně zefektivnit. U povrchové těžby se jedná především o leteckou fotogrammetrii pomocí bezpilotních nosičů tzv. RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) a 3D laserové skenování, které je využitelné i pro dokumentaci hlubinných děl. Předností obou metod je velmi rychlý a komplexní sběr dat s minimální generalizací, což snižuje dobu měření a náklady na práci při zachování přesnosti měření.

Letecké snímkování bezpilotními systémy

Dnes velmi populárními quadrokoptérami (4 motory) až oktokoptérami (8 motorů) je možné dokumentovat těžební stěny ve vysokém rozlišení (3mm/ pixel). Použití koptérových nosičů je výhodné zejména při dokumentaci těžce přístupných oblastí, puklin, pro sledování geologických změn aj.

Rozsáhlé území až do velikosti několika km2 je možné mapovat za použití bezpilotního letadla. Rozlišení takto pořízených snímků je až 2cm/pixel.

Bezpilotní systémy a také jejich piloty je zapotřebí evidovat na Úřadě pro civilní letectví. Pro zápis do evidence je nezbytné, aby piloti složili patřičné zkoušky. Součástí těchto zkoušek jsou teoretické a praktické testy.

Laserové skenováni

Laserové skenování přináší obdobné výsledky sběru dat jako letecké snímkování. Prvotním výstupem z laserového skenování je mračno bodů, ze kterého je možné následně vytvořit trojúhelníkový model volitelně s texturou. Dalším možným výstupem z naskenovaných dat je tzv. CAD model.

Tato metoda je limitující dosahem skeneru a v případě terestrického skenování i obtížným zaměřením zastíněných oblastí. Metoda ovšem dosahuje vyšších přesností než je tomu u letecké fotogrammetrie.

Mračno bodů přes internet

Z leteckého snímkování a laserového skenování je primárním výstupem registrované mračno bodů v rozlišení dle přání zákazníka. Mračno bodů je soubor, kde má každý bod přiřazeny souřadnice, normálu a barvu měřeného povrchu.

c1

Práce s mračny bodů je náročná na hardware, a proto je mnohdy pro zákazníky jejich užívání limitující a finančně nákladné. Společnost G4D s.r.o. přichází na trh s novou službou, která práci s mračny bodů zpřístupňuje běžnému uživateli. Bez nutnosti instalace speciálního softwaru pouze s využitím internetového prohlížeče tato služba umožňuje zobrazit neomezeně velké mračno bodů, měřit vzdálenosti a plochy, odečítat souřadnice, vytvářet řezy.

c2

Samozřejmostí je přehlednost, snadná dostupnost a sdílení informací a v neposlední řadě i přátelské uživatelské prostředí a softwarová a hardwarová nenáročnost. Nástroje se budou s probíhajícím vývojem dále rozšiřovat. Služba je zákazníkům, kteří si objednávají letecké mapování či laserové skenování, poskytována zcela zdarma.

Profil společnosti

Společnost G4D vznikla z dlouhodobé spolupráce živnostníků zabývajících se fotogrammetrií. Tato firma již od roku 2010 jako první v ČR používá k mapování bezpilotní prostředky. V současně době má společnost G4D jako jediná povolení k leteckým pracím pro bezpilotní prostředky a zároveň oprávnění k hornické činnosti v rozsahu důlní měřická činnost.
G4D hledá cesty jak zefektivnit sběr dat a jejich využití, tak aby to bylo pro zákazníky v těžebním průmyslu přínosem.

Kontakty a další informace na adrese www.g4d.cz

 

Back to top