Hardox® 450 dokáže v bubnových míchačkách betonu ušetřit šestinu zatížení

Bubnové míchačky betonu pracují ve velmi náročném prostředí s drsným a mokrým betonem, který nepřetržitě vystavuje bubny účinkům extrémního opotřebení. Navíc musí celý svět čelit stále přísnějším regulacím týkajícím se maximálního přípustného zatížení těžkých nákladních vozidel.

Automíchačky betonu musí být nejen velmi robustní, ale také velmi lehké. Při nižší hmotnosti prázdného vozidla lze dosáhnout vyššího užitečného zatížení, což zvyšuje produktivitu a zároveň snižuje spotřebu paliva a dopady na životní prostředí.

S vysokopevnostními ocelemi SSAB lze stavět podstatně lehčí konstrukce. Jednou z ocelí, které splňují náročné požadavky trhu, je vysokopevnostní ocel Hardox 450 od společnosti SSAB.

Během posledních let dosáhla společnost SSAB značného pokroku ve vývoji tenkých ocelí Hardox. Ve válcovně byly zavedeny nové, průkopnické metody kalení, které mají přínos zejména pro výrobu tenkých ocelí odolných proti opotřebení. „Tenká ocel Hardox se vyznačuje dobrou kombinací vlastností pro ohýbání a vynikající kvalitou povrchu,", říká Joachim Larsson, vedoucí vývoje výrobků.

01
Naše obsáhlá nabídka pro výrobce zařízení na výrobu a zpracování betonu zahrnuje otěruvzdorné plechy a trubky Hardox, vysokopevnostní konstrukční oceli Strenx a rovněž zakázková řešení SSAB SHAPE na podporu projektování, vývoje výrobků a zpracování.

Z oceli Hardox 450 lze vyrobit velmi lehkou bubnovou míchačku betonu bez nepříznivého omezování životnosti, která nabízí zákazníkům následující výhody:

  • - trvanlivá bubnová míchačka s dobrou odolností proti opotřebení a vrypům
  • - podstatně nižší hmotnost
  • - možnost zvýšení užitečného zatížení, která v mnoha případech dokáže ušetřit šestinu zatížení*

*Výsledky zkušeností zákazníků po přechodu od standardní oceli k otěruvzdornému plechu Hardox.

Vývoj nové zkoušky opotřebení při hledání optimálního řešení

„V souladu s inovačními postupy společnosti SSAB vznikl projekt, jehož účelem bylo vyvinout koncepční model bubnové míchačky betonu s využitím oceli Hardox 450 odolné proti opotřebení," vysvětlujte Mikael Jungedal, odborník na opotřebení ze společnosti SSAB. „Cílem bylo dosáhnout kombinace pevné konstrukce, nízké hmotnosti a dlouhé životnosti," pokračuje Mikael.

Aby bylo možné lépe porozumět drsnému prostředí s brusnými a korozními účinky uvnitř míchacího bubnu, společnost SSAB zahájila vývoj nové zkoušky opotřebení s cílem nalézt optimální jakost oceli pro tuto aplikaci. Nově vyvinutá zkouška dokázala vyhodnotit odolnost proti smykovému opotřebení (během míchání) i rázovému opotřebení (během vykládání) až pro 34 vzorků v každé zkoušce.

Zkouška opotřebení bubnu vyvinutá společností SSAB využívá ocelový buben o průměru 800 mm a hloubce 100 mm, podél jehož vnitřního povrchu je umístěn držák, který pojme až 34 vzorků zkoušených za stejných podmínek. Lze použít různé druhy brusných materiálů společně s vodou podle toho, co se zpracovává v praxi. Je možné zkoušet jak smykové opotřebení, tak opotřebení v důsledku slabých nárazů. Opotřebení se měří vážením vzorků před zkouškou a po ní. Typická zkouška probíhá po dobu 90 h se dvěma výměnami brusného materiálu každých 23 h.

04

V rámci konkrétního projektu byla zkoušena řada vzorků oceli vystavených jak smykovému, tak slabému rázovému opotřebení. Jako brusný materiál byly použity 16-25mm žulové kameny společně s vodou, aby bylo možné simulovat agresivní působení betonu. Zkouška odhalila, že ocel SSAB jakosti Hardox 450 s odolností proti opotřebení si vedla dobře a vykázala čtyřikrát vyšší odolnost proti opotřebení měkké oceli S235.

Podstatná část projektu se zaměřila na zkoumání možností a omezení při navrhování bubnové míchačky betonu z tenčích ocelových plechů Hardox 450 o síle 3-4 mm. Byly provedeny simulace toku částic, simulace metodou konečných prvků i praktická měření s cílem lépe porozumět dějům kolem kritického opotřebení a namáhání bubnu po celou dobu jeho životnosti.

Zásadní objev: pomocí oceli Hardox 450 lze snížit hmotnost až o 50 %

Studie ukázaly, že z oceli Hardox 450 lze vyrobit neobyčejně lehkou a pevnou bubnovou míchačku betonu, aniž by se tím zkrátila její životnost. Koncepční model byl postaven z 3mm plechu Hardox 450, který byl použit jak na plášť bubnu, tak na spirály, a výsledkem bylo snížení hmotnost až o 50 % ve srovnání s běžnými bubnovými míchačkami na trhu. Toto snížení hmotnosti znamená vyšší užitečné zatížení, nižší spotřebu paliva a menší dopady na životní prostředí.


Výsledky zkoušky opotřebení bubnů vyvinuté společností SSAB ukazují, že s otěruvzdorným plechem Hardox 450 lze dosáhnout až 4,2krát delší relativní životnosti než s měkkou ocelí S235.

Zlom v poptávce po bubnových míchačkách betonu

Na trhu je patrný zlom v poptávce po bubnových míchačkách betonu: těžké bubny jsou nahrazovány lehčími a trvanlivějšími bubny. Hardox 450 představuje vynikající volbu, která slučuje to nejlepší z odolnosti proti opotřebení a robustnosti.

Mnozí zákazníci společnosti SSAB již pochopili všechny výhody oceli Hardox a nyní vyrábějí lehké automíchačky betonu z tohoto materiálu odolného proti opotřebení. Například Intermix, německý výrobce míchaček betonu, už několik let úspěšně používá ocel Hardox 450 ve svých výrobcích. Díky oceli Hardox s odolností proti opotřebení dokázal snížit hmotnost míchačky o 18 % při zachování stejné životnosti.

Obsáhlá nabídka pro betonářský průmysl

Kromě oceli Hardox 450 s odolností proti opotřebení pro bubnové míchačky betonu může společnost SSAB nabídnout širokou řadu dalších řešení, s nimiž lze čelit výzvám tohoto odvětví. Vysokopevnostní konstrukční ocel Strenx 700 MPa umožňuje navrhovat lehčí konstrukce podstavců a pomocných rámů. Trubky z oceli Hardox 500 byly testovány v terénu a dosáhly výborných výsledků. Trubka na čerpání betonu může posloužit jako ukázkový příklad aplikace, ve které musí výrobek odolávat extrémnímu vnitřnímu i vnějšímu opotřebení.


Simulace toku částic se používá k analyzování charakteru opotřebení a rozložení napětí. Simulace ukázala vyšší opotřebení v zeleně označených částech spirálových žeber, což bylo možné ověřit také praktickým měřením.

SSAB SHAPE* nabízí zakázková řešení, která dokážou plně využívat výhod používání oceli v zařízeních na výrobu betonu. K dispozici je široká řada služeb v oblastech projektování, vývoje výrobků a zpracování na podporu výrobců v rámci celého procesu od kreslicího prkna až po sady připravené ke svařování ; tyto služby nabízejí příležitost ke zvyšování produktivity a zlepšování parametrů výrobků.

* Více informací najdete na stránkách http://www.ssab.com/en/Products--Services/Products--Solutions/Value-Added-Services/SSAB-Shape--Tailored-Solutions/

ssab

Brtnik Tomas
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top